hrcak mascot   Srce   HID

Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, No.47-48-49 Rujan 1999.

Izvorni znanstveni članak

40 homili na Evangelia Řehoře Velikého v charvátském církevněslovanském překladů ve srovnání s překladem českocírkevněslovanským

Petra Fetková

Puni tekst: češki, pdf (34 MB) str. 133-168 preuzimanja: 175* citiraj
APA
Fetková, P. (1999). 40 homili na Evangelia Řehoře Velikého v charvátském církevněslovanském překladů ve srovnání s překladem českocírkevněslovanským. Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, (47-48-49), 133-168. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/14970

Sažetak
40 homilií na evangelia bylo sepsáno papežem Řehořem Velikým latinsky na přelomu 6. a 7. stol. Do staroslověnštiny byly přeloženy kompletně v 11. stol. a tento překlad byl tradován v opisech ruské redakce církevní slovanštiny. Druhý slovanský překlad byl pořizen zřejmě o něco později (12.-13.) v Chorvatsku jako součást breviáře (homiletická čtení).
Ze srovnáni překladatelské techniky použité v těchto dvou verzich vyplývá, že jak při překladu gramatických konstrukcí, tak při překladu lat. gramatických tvarů text Besěd zachovává z velké části úzus staroslověnský. Latinská vazba akuz. s inf. se v Bes překládá nejčastěji vazbou akuzativu participia s akuzativem jména nebo vazbou dativu s infinitivem. Ablativ absolutní je překládán výhradně klasickým dativem absolutním. Gramatické tvary participia fut. akt. a tvary latinské opisné kojnugace aktivní překládaji Besědy participiem prézenta, gerundivum (zejména tvary lat. opisné konjugace pasívní) pak infinitivem plnovýznamového slovesa+ určitým tvarem slovesa byti. V N2 se přibližně v poměru 1:1 vyskytují prostředky klasické staroslověnštiny a prvky inovované, u nichž se projevují dvě tendence ve volbě překladových prostředků. Při překladu grammatických konstrukcí inklinuje překlad N2 k nápodobě latinských syntaktických konstrukcí a k jejich kalkování (vazba akuzativu s infinitivem bývá překládána touž konstrukcí i v N2; vazba abl. absolutního je překládána kalkem, instrumentálem absolutním). Překlady specificky latinských gramatických tvarů v sobě obsahují prvky chorvatského jazyka. Ptc. futuri akt. (i příslušné tvary perifrastické konjugace) bývá překládáno konstrukcí ind. nebo ptc. préz. slovesa chotěti + inf. významového slovesa. Gerundium a zejména gerundivum vykazuje v N2 nejednotný překlad (jednak participiem préz. akt. + urč. tvar slovesa byti, jednak modálním výrazem + inf. plnovýznamového slovesa).
V překladu Besěd je patrné užívání ustáleného způsobu překladu a ustálených překladových prostředků pro jednotlivé pro latinu charakteristické gramatické tvary a konstrukce. Naproti tomu v N2 nelze hovořit o jednotném a ustáleném systému překladových prostředků. Opouštějí klasické staroslověnské prvky a zavédějí prvky nové, latinizující a kroatizující.

Hrčak ID: 14970

URI
https://hrcak.srce.hr/14970

[engleski]

Posjeta: 789 *