hrcak mascot   Srce   HID

Contemporary linguistics, Vol.51-52 No.1-2 September 2001.

Original scientific paper

Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije

Vesna Muhvić-Dimanovski

Fulltext: croatian, pdf (100 KB) pages 191-202 downloads: 656* cite
APA
Muhvić-Dimanovski, V. (2001). Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije. Suvremena lingvistika, 51-52(1-2), 191-202. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/16363

Abstracts
U članku se raspravlja o pojavi skraćivanja riječi koja je prisutna u većini jezika. Skraćene
riječi koje nastaju kao rezultat takvoga postupka dijele se obično u nekoliko skupina, ovisno
o tome odbacuje li se kraj riječi (tada se govori o apokopama), početak riječi (to su afereze),
ili se »reže« s obje strane. Takav tip skraćenih riječi najčešće se javlja na supstandardnim
jezičnim razinama, ponajprije u žargonu i razgovornome jeziku, ali dio tako skraćenih riječi
zahvaljujući čestoj uporabi prelazi ponekad i u standard. Kao razlog za nastanak takvih riječ
i autori obično navode jezičnu ekonomiju i ona se zasigurno može smatrati glavnim poticajem
za skraćivanje podužih izraza. Drugi je razlog afektivnost koja je u velikoj mjeri prisutna
u žargonu pa i razgovornom jeziku. Ispitivanjem različitih kategorija skraćenih riječi
u hrvatskome i uspoređujući ih s gotovo identičnim tipovima u engleskom, francuskom i
njemačkom, pokušava se utvrditi koje su bitne osobine te dosta raširene tvorbene pojave.

Keywords
apokopa; afereza; skraćivanje riječi; jezična ekonomija; morfologija; hrvatski jezik

Hrčak ID: 16363

URI
https://hrcak.srce.hr/16363

Visits: 1.483 *