hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol.28 No.1 Prosinac 2016.

Pregledni rad
https://doi.org/10.17234/SEC.27.

Mljekarstvo na planinskim pašnjacima Julijskih Alpa: tradicije, utopije i realnosti (Sažetak)

Špela Ledinek Lozej ; Department of Languages and Literatures, Communication, Education and Society, University of Udine

Puni tekst: engleski, pdf (2 MB) str. 91-111 preuzimanja: 97* citiraj
APA
Ledinek Lozej, Š. (2016). Dairying in the Mountain Pastures in the Julian Alps: Heritages, Utopias and Realities. Studia ethnologica Croatica, 28(1). doi:10.17234/SEC.27.

Rad u XML formatu

Sažetak
Istočnih Alpa te ispituje različite aktualne mjere potvrđivanja autentičnosti čiji je cilj povezati tradicionalna znanja s održivim razvojem. U ovom radu predstavljeni rezultati istraživanja nastali su intenzivnim promatranjem sa sudjelovanjem u razdobljima ispaše, tijekom 1998. i 1999. godine, te kontinuiranim terenskim radom u više navrata u različitim dijelovima Alpa, do današnjih dana, mahom kroz razgovore s raznim sugovornicima. Interpretacija podataka temelji se i komparira s ranijim nalazima Cristine Grasseni (2011) koja je istraživala u talijanskim sjeverozapadnim Alpama i Sarah May (2014) koja je svoja istraživanja provodila u njemačkim Alpama.

Ključne riječi
mljekarstvo; Julijske Alpe; Alpe (pašnjaci na velikim visinama); ratarstvo u Alpama; zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Hrčak ID: 171870

URI
https://hrcak.srce.hr/171870

Reference

1 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012a. "Prodotti della malga". http://www.malgamontasio.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=11&Itemid=22&lang=en (accessed 16 July, 2016).

2 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012b. "Benvenuti in Malga Montasio". http://www.malgamontasio.it/index.php?lang=en (accessed 16 July, 2016).

3 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012c. "Appuntamenti in Malga Montasio 2016". http://www.malgamontasio.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=74:appuntamenti-in-malga-montasio-2016&Itemid=13&lang=en (accessed 16 July, 2016).

4 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012c. "Altre iniziative". http://www.malgamontasio.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=12&Itemid=12&lang=en (accessed 16 July, 2016).

5 

BITTERLI-WALDFOGEL Thomas. 1999. “Mittelalterliche Alpwirtschaft in der Schweiz.” Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Ӧsterreich, vol. 15: 99–110.

6 

BITUŠÍKOVÁ Alexandra. 2013. "Slovak Milky Way: From Traditional Sheep Milk Production to Modest Local Gastronomy". In Traditional Food in the Central Europe: History and Change, ed. Tereza Pojarová. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 46–64.

7 

BOHINJSKA SIRARNA. 2016. "Zaščitni znak". http://www.sir.si/zascitni_znak.html (accessed 12 March, 2016).

8 

CEVC Anton. 2006. "Kdaj so začeli v planinah sirariti? Po sledeh arheoloških najdb in zgodovinskih virov do spoznanj o začetkih sirarjenja v planinah na Slovenskem". In Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah, ed. Tone Cevc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 242–258.

9 

CEVC Giordano , PITTINO Ennio . 2013. Malga che vai… Formaggio che trovi: Le malghe da latte della montagna friulana. Spilimbergo: Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA. http://www.ersa.fvg.it/tematiche/settore-lattiero-caseario/malghe-da-formaggio-del-friuli-venezia-giulia/ERSA_malga_che_vai_formaggio_che_trovi.pdf (accessed 11 July, 2016).

10 

COLE John W., WOLF Eric R.. 1999 [1974]. . The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. Berkeley – Los Angeles: University of California Press.

11 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 187/2012 of 7 March 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Tolminc (PDO)). Official Journal of the European Union L 69/5 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:0005:0006:EN:PDF (accessed 12 March, 2016).

12 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 753/2012 of 14 August 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bovški sir (PDO)). Official Journal of the European Union L 223/2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0002:0003:EN:PDF (accessed 12 March, 2016).

13 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1163/2013 of 7 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Mohant (PDO)). Official Journal of the European Union http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:309:0013:0014:EN:PDF (accessed 12 March, 2016).

14 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92. Official Journal of the European Union L 148. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R1107&from=EN (accessed 12 March, 2016).

15 

CONZORZIO TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO. 2016a. "La zona di produzione". http://www.formaggiomontasio.net/code/10989/La-zona-di-produzione (accessed July 16, 2016).

16 

CONZORZIO TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO. 2016b. "Il Montasio DOP tra Le Leggende Europee". http://www.formaggiomontasio.net/it/14600/10985 (accessed 16 July, 2016).

17 

ČOTAR Danijel. 1988. "Il Montasio dalla A alla Z: Tradizione e Technologia". In Montasio, un sapore infinito, ed. Giancarlo Ricci. Udine: Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, 41–110.

18 

ČOTAR Danijel. 2010. Domače sirarstvo za zabavo in zares. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.

19 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ. 2015. "Vrste priznanj". http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/index.php/ocenjevanja/vrste-priznanj# (accessed 17 July, 2016).

20 

EUROPEAN COMMISION. "Agriculture and rural development". http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/appliedName.html?denominationId=16101 (accessed 12 March, 2016).

21 

GHINETTI Guglielmo. 1885. Le latterie sociali del Friuli al concorso provinciale del maggio 1885: Relazione. Udine: Tipografia di Giuseppe Seitz.

22 

GRAFENAUER Ivan. 1958. “Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi.” Slovenski etnograf, vol. 11: 49–68.

23 

GRASSENI Cristina. 2011. “Re-inventing food: Alpine cheese in the age of global heritage.” Anthropology of food, vol. 8, no pagination. http://aof.revues.org/6819 (accessed 12 March, 2016).

24 

GRAY John. 2002. “The Common Agricultural Policy and the Re-Invention of the Rural in the European Community.” Socilogia Ruralis, vol. 40/1: 30–52. http://media.library.ku.edu.tr/reserve/resfall04_05/INTL%20533/INTL%20533Gray.J.blacwell.pdf (accessed 12 March, 2016).

25 

IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA. 2015. "GRAPE – Dobro pridelano doma". http://icra.si/index.php?id=56 (accessed 17 July, 2016).

26 

KOS Milko. 1948. Srednjeveški urbarji za Slovenijo: urbarji Slovenskega Primorja 2. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti.

27 

LEDINEK LOZEJ Špela. 2011. Visokogorska planina Krstenica [Video]. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij ISN ZRC-SAZU.

28 

LEDINEK LOZEJ Špela. 2013a. "Traditional Food in the Central Europe: History and Change". In Montasio, un sapore infinito, ed. Tereza Pojarová. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 65–80.

29 

LEDINEK LOZEJ Špela. 2013b. “Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka: Kulturna dediščina in aktualna vprašanja.” Traditiones, vol. 42/2: 49–68. http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/51_pdfsam_Traditiones_42_2_TNP_web.pdf (accessed 17 July, 2016). DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2013420203

30 

LOŽAR Rajko. 1944. Narodopisje Slovencev. 1. Ljubljana: Klas.

31 

MANDL Franz. 2002. Almen im Herzen Österreichs: Dachsteingebirge, Niedere Tauern, Salzkammergut. Gröbming: Haus i. E. .

32 

MARSANO Matteo. 1932. I pascoli alpini dell'alto e Medio Isonzo. Gorizia: Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provicia di Gorizia.

33 

MATIČETOV Milko. 1972. "Elementi di cultura pastorale nei racconti del popolo sloveno". In Alpes orientales 6: Acta sexti conventus de ethnographia alpium orientalium tractantis, ed. Robert Wildhaber. München: R. Trofenik, 87–93.

34 

MAY Sarah. 2014. “Cheese, Commons and Commerce: On the Politics and Practices of Branding Regional Food.” Ethnologia Europaea, vol. 43/2: 62–77.

35 

MELIK Anton. 1950. Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

36 

MESAR Janez. 1876. “Iz poročila o delovanji in končnem računu prve Kranjske sirarske družbe “Bitnje” v Bohinju.” Novice, vol. 14: 104.

37 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO. 2016. "Zaščitni znak Izbrana kakovost". http://lokalna-kakovost.si/zascitni-znak-izbrana-kakovost/ (accessed 17 July, 2016).

38 

MONTASIO. 2012. Montasio: Le nuove ricette: Ttradizione e innovazione: Un nuovo percorso di gusto. Cordropio: Vonsorzio per la tutela del formaggio Montasio. http://staticfiles.webarea8.ikon.it/montasio/flipviewerxpress.html (accessed 14 July, 2016).

39 

NETTING Robert McC. 1981. Balancing on an Alp: Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community. Cambridge: Cambridge University Press.

40 

NOVAK Anka. 1987. "Planinsko sirarstvo". In Bohinjski zbornik, ed. Jože Dežman. Radovljica: Skupščina občine, 73–84.

41 

NOVAK Anka. 1989. “Življenje in delo planšarjev v bohinjskih gorah.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva, vol. 29: 121-152.

42 

NOVAK Vilko. 1961. "Die Stellung des Alpwesens in Slovenien zwischen dem germanischen und romanischen Raume". In Alpes Orientales: Acta tertii conventus de ethnographia Alpinum Orientalium tractantis, 3, ed. Robert Wildhaber. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, 123–134.

43 

NORI Syvia , GEMINI Michele . 1989. “The Common Agricultural Policy vis-à-vis European pastoralists: principles and practices". Pastoralism: Research, Policy and Practice, vol. 1/27: DOI: https://doi.org/10.1186/2041-7136-1-27

44 

PAPA Christina. 2002. "Il prodotto tipico come ossimoro: Il caso dell’olio extravergine di oliva umbro". In Frammenti di economie: Ricerche di antropologia economica in Italia, ed. Valeria Siniscalchi. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, 150–189.

45 

PASCOLINI Mauro. 2008a. "La percezione dei prodotti tipici: Una indagine quantitative". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 33–42.

46 

PASCOLINI Mauro. 2008b. "Formaggi di Carnia unici e speciali? Alcune riflessioni finali". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 43–45.

47 

PASCOLINI Mauro , TESSARIN Nicoletta. 1985. Lavoro in montagna: Boscaioli e malghesi della regione alpine friulana. Milano: Istituto di socilogia internazionale Gorizia – Franco Angeli.

48 

PEATTI Roderick . 1936. Mountain Geography: A Critique and Field study. Cambridge: Harvard University Press. https://archive.org/details/mountaingeograph029782mbp (accessed 15 March, 2016).

49 

PEVC Anton . 1925. Mlekarstvo s črticami o živinoreji: Priročna knjiga za mlekarje, odbornike mlekarskih in živinorejskih zadrug ter za ljubitelje mlekarstva sploh. Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg.

50 

PEVC Anton . 1926. Sirarstvo. Gorica: Zadružna zveza.

51 

POVŠE Fran. 1870. “O mlekarstvu in sirarstvu s posebnim ozirom na razne razmere.” Novice, vol. 3: 17-18.

52 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. 2016. "Piccole Produzioni Locali". http://ppl.regione.fvg.it/progetto/ (accessed 17 July, 2016).

53 

REGULATION (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. Official Journal of the European Union L 343/1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN (accessed 13 March, 2016).

54 

RENČELJ Stanislav. 1995. Siri – nekdaj in zdaj. Ljubljana: Kmečki glas.

55 

SANTINI Fabien , GOMEZ y PALOMA Sergio , eds. 2013. Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU: A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf (accessed 14 April, 2016).

56 

SPILLER-MUYS Fran , ed. 1926. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Ljubljana: Kmetijska tiskovna zadruga v Ljubljani.

57 

STRATHERN Marylin , ed. 2000. Audit Cultures. London: Routledge.

58 

TABORRA Marta. 2008. "I prodotti lattiero-caseari". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 22–32.

59 

TOME Branka. 2013. "EU Policy Tools for Short Food Chains & Local Food Systems". Food from Here: Critical perspectives on Short Food Chains in Europe, Coventry University (UK), 3. 7. 2013. 22–32. https://www.youtube.com/watch?v=CqMbh59VQVQ (accessed 14 April, 2016).

60 

TONUTTI Sabrina. 2008. "Biodiversità, formaggi, saperi e sapori nella storia e nelle testimonianze della ricerca etnografica". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 12–21.

61 

TUMA Henrik. 1924. “Naše planine”. Jadranski almanah , vol. 1924: 76-94.

62 

TURIZEM BOHINJ. 2014. "Bohinjsko B2B". http://www.bohinj.si/si/b2b/bohinjsko (accessed 17 July, 2016).

63 

VALENČIČ Vlado. 1990. “Začetki organizacije našega mlekarstva”. Kronika, vol. 30/1-2: 76-43.

64 

VIAZZO Pier Paolo. 1989. Upland communities: Environment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century. Cambridge: Cambridge University Press.

65 

VINCZE Lajos. 1980. “Peasant animal husbandry: A dialectic model of techno-environmental integration in agro-pastoral societies”. Ethnology, vol. 19: 387-403. DOI: https://doi.org/10.2307/3773148

66 

VILFAN Sergij. 1996. Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica.

67 

WILHELM Gustav. 1871. Planšarstvo. Gorica: C. kr. kmetijska družba Goriška.

68 

WILK Richard. 1995. "Learning to be local in Belize: Global systems of common difference". In Worlds apart: Modernity through the prism of the local, ed. Daniel Miller. London: Routledge, 110–133.

[engleski]

Posjeta: 229 *