hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 25 No. 1, 1982.


Datum izdavanja: svibnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 4. 7. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Zbirka matičnih knjiga Historijskog arhiva u Dubrovniku (str.7-35)  
Ivo Ficović
Izvorni znanstveni članak
 
Pismo Rafaela Levakovića Kasparu Schoppeu z 1636. godine (str.37-46)  
Šime Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerila na starim zemljopisnim kartama (str.47-64)  
Tatjana Mušnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura i geneza informacijskih sustava (str.65-90)  
Miroslav Tuđman
Izvorni znanstveni članak
 
Varaždin v arhivih SR Slovenije (str.91-96)  
Peter Klasinc
Pregledni rad
 
Kriteriji vođenja evidencija o arhivskoj građi u nastajanju (str.97-99)  
Davorin Eržišnik
Izvorni znanstveni članak
 
Restauriranje iluminiranih rukopisa (str.101-106)  
Tatjana Ribkin-Puškadija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivski fondovi i zbirke vo arhivite i arhivska odelenia vo SR Makedonija (str.106-107)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik XXXIII-XXXIV/ 1980-1981 (str.107-107)  
Josipa Paver
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva u "Privrednom vjesniku" (str.107-108)  
A. Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Acta historica conteporanea 1, 1981., Acta historica nova 2, 1982. (str.108-109)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Blago Nacionalne i sveučilišne biblioteke (str.109-109)  
Ružica Kolarević-Kovačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Katalog partizanskog tiska Nacionalne i sveučilišne biblioteke, Zagreb 1982 (str.109-109)  
Ružica Kolarević-Kovačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Informatika 21/1982 (str.110-110)  
Damir Zagotta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O formiranju arhivskog fonda (str.110-112)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pravosudni arhivski fondovi Kosova (str.112-112)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Savjetovanje Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske u Karlovcu 15-17 studenog 1982. (str.113-114)  
Josipa Paver
Vijest
 
Tečaj iz arhivske struke u SRH (str.114-115)  
Martin Modrušan
Vijest
 
Seminar za radnike u registraturama (str.115-115)  
Davorin Eržišnik
Vijest
 
Samoupravni sporazum o udruživanju sredstava za popravak i održavanje Historijskog arhiva u Bjelovaru (str.115-116)  
Branko Milošak
Vijest
 
Mirko Androić (str.117-118)  
Marijan Ristić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Stjepan Bačić (str.118-119)  
Josip Butorac, Frano Glavina
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 3.285 *