hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 24 No. 1, 1981.


Datum izdavanja: lipnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 8. 7. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Spisi o Vukovarskom kongresu KPJ iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu (str.7-16)  
Josipa Paver
Ostalo
 
Gugićev katalog rukopisa franjevačke biblioteke na Košljunu (1907) (str.17-22)  
Ivan Golub, Andrija Bonifačić
Ostalo
 
Izvori o Hrvatskoj 1941. u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (str.23-26)  
Ljiljana Modrić
Ostalo
 
Izvori o Hrvatskoj 1941. u Arhivu Hrvatske (str.26-31)  
Josipa Paver
Ostalo
 
Izvori za historiju NOP-a na karlovačko-kordunaškom, banijskom, ličkom, pokupskom i žumberačkom području iz 1941. godine u Historijskom arhivu Karlovac (str.31-35)  
Đuro Zatezalo
Ostalo
 
Izvori za 1941. godinu u Historijskom arhivu Rijeka (str.36-42)  
Antun Giron
Ostalo
 
Problematika izvora 1941. o Istri (str.42-46)  
Dražen Vlahov
Ostalo
 
Izvori za povijest Hrvatske 1941. godine u fondovima i zbirkama Historijskog arhiva u Osijeku (str.46-50)  
Ante Vukadin
Ostalo
 
Izvori o 1941. za područje djelovanja Historijskog arhiva u Slavonskom Brodu (str.51-54)  
Gojko Drača
Ostalo
 
Izvori o Hrvatskoj 1941. na području Sjeverne Dalmacije (str.54-57)  
Ante Usmiani, Milivoj Blažević
Ostalo
 
Problemi izvora za povijest 1941. na terenu Historijskog arhiva Split (str.58-61)  
Nada Jaman
Ostalo
 
Izvori o Hrvatskoj 1941. u Historijskom arhivu Dubrovnik (str.61-64)  
Mato Kapović
Ostalo
 
Izvori o 1941. na području Historijskog arhiva u Sisku (str.64-69)  
Marija Margetić
Ostalo
 
Izvori za povijest 1941. godine u Historijskom arhivu Bjelovar (str.69-72)  
Rozalija Filipović
Ostalo
 
Izvori za povijest 1941. godine u Historijskom arhivu Zagreb (str.73-78)  
Dubravka Čengić
Ostalo
 
Godina 1941. u arhivskoj građi Hrvatskog zagorja, Podravine i Međimurja (str.78-83)  
Mirko Androić
Ostalo
 
Pregled stanja i osnovnih problema arhivske službe u SR Hrvatskoj (str.85-101)  
Marijan Rastić, Petar Strčić
Ostalo
 
Neki aspekti arhivske građe u nastajanju (str.103-109)  
Davorin Eržišnik
Ostalo
 
Josip Broz Tito, "Sabrana djela", - knj. 1-10, 1977, 1978 (str.111-112)  
M. Sobolevski, M. Sobolevski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan Antoljak, "Pomoćni istorijski izvori" Skopje 1980. (str.113-113)  
Petar Strčić, Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič Historijskog arhiva Rijeka, Posebna izdanja Historijskog arhiva Pazin i Historijskog arhiva Rijeka, Pazin-Rijeka 1980-, 354 str. (str.113-114)  
Josip Kolanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 1980. (str.114-114)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi i kompjuteri (str.115-115)  
Miljenko Pandžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
S. Nawrocki o dokumentacijskoj kartici (str.115-116)  
Damir Zagotta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Komitet za mikrofilm Međunarodnog arhivskog savjeta i njegovo glasilo "Bulletin" (str.116-117)  
Martin Modrušan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirko Zjačić, Statut grada Poreča iz 1363.god.; Zaključci buzetskog Općinskog vijeća 1502-1523. godine; Notarska knjiga buzetskog notara Martina Sotolića 1492-1517. god., Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, vol. XIII, JAZU, Zagreb 1979. (str.118-119)  
Miroslav Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik XXXI-XXXII/1978-1979 (str.119-119)  
Josipa Paver
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dokumenti četničkog pokreta Draže Mihajlovića 1941-1942. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, t. XIV knj. 1, Vojnoistorijski institut, Beograd 1981. (str.120-120)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Peta Zemaljska konferencija KPJ (19-23. 10. 1940.) - Kongresi Zemaljske konferencije. Plenumi CK KPJ. Izvori za historiju Saveza komunista Jugoslavije. T. 1., knj. 10 izd. Centar "Komunist" Beograd 1980 (str.120-120)  
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slavko Kovačić, "Najstariji izvještaji o stanju Makarske biskupije u tajnom Vatikanskom arhivu (1626-1658)." Izd. Nadbiskupski arhiv Split, Split, 1975. 62 str. (str.120-121)  
Josip Kolanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilog bibliografiji Jugozapadne Hrvatske (str.121-121)  
Ružica Kolarević-Kovačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Savjetovanje i godišnja skupština Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske 16-18 XI 1981 (str.123-123)  
Josipa Paver, Josipa Paver
Vijest
 
Prva godišnja skupština Društva arhivskih radnika Zagreba (str.123-124)  
Mate Grabar
Vijest
 
Historijski arhiv Split (str.124-125)  
Nada Jaman, Nada Jaman
Vijest
 
Historijski arhiv u Osijeku (str.125-125)  
Miroslav Kasabašić
Vijest
 
Historijski arhiv Sisak (str.126-126)  
Marija Margetić
Vijest
 
Dr. Josip Nagy (str.126-128)  
Miljenko Pandžić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Josip Čalić Ćaga (str.128-129)  
Mladen Stanković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 5.188 *