hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 1990.

Objavljen na Hrčku: 18. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
 
ČASOPISI – ZAŠTO I ZA KOGA (str.1-4) hrvatskipdf 213 KB
Željko Grbac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
˝FLUMINENSIA˝ VON FRAN KURELAC  
˝FLUMINENSIA˝ U ˝FLUMINENSII˝ (str.7-17) hrvatskipdf 611 KB
Leopoldina Veronika Banaš
Stručni rad
 
SCHRIFTSPRACHLICHE ANSICHTEN IM BUCH "FLUMINENSIA" VON KURELAC  
KNJIŽEVNOJEZIČNI NAZORI U KURELČEVOJ KNJIZI ˝FLUMINENSIA˝ (str.18-25) hrvatskipdf 628 KB
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
UBER DIE SCHREIBUNG UND RECHTSCHREIBUNG MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE RECHTSCHREIBUNGSLÖSUNGEN IN "FLUMINENSIA" VON FRAN KURELAC  
O GRAFIJI I ORTOGRAFIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA (ORTO)GRAFIJSKA RJEŠENJA U ˝FLUMINENSII˝ FRANA KURELCA (str.26-31) hrvatskipdf 488 KB
Lada Badurina
Pregledni rad
 
GEDICHT ÜBER JUDE  
PJESMA O JUDI (str.35-37) hrvatskipdf 139 KB
Irvin Lukežić
Prethodno priopćenje
 
DIE ERSTEN RIJEKAER ÜBERSETZER AUS DER ENGLISCHER SPRACHE  
PRVI RIJEČKI PREVODIOCI S ENGLESKOG JEZIKA (str.38-43)  
Mladen Vitezić
Pregledni rad
 
LITERARISCHES WERK VON MATE BASTIAN  
KNJIŽEVNO DJELO MATE BASTIANA (str.44-52) hrvatskipdf 670 KB
Mirjana Strčić
Pregledni rad
 
VERMERKE ÜBER ANDRIJA RAČKI  
ZABILJEŽBA O ANDRIJI RAČKOM (str.53-57) hrvatskipdf 369 KB
Irvin Lukežić
Stručni rad
 
LITERARISCHE SCHÖPFUNG AUF DER INSEL KRK  
KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO OTOKA KRKA (str.58-67) hrvatskipdf 866 KB
Katica Ivanišević
Pregledni rad
 
DIE SPRACHE VON "BAŠĆANSKA PLOČA" (DIE STEINTAFEL VON BAŠKA)  
JEZIK BAŠĆANSKE PLOČE (str.71-77) hrvatskipdf 535 KB
Stjepan Damjanović
Prethodno priopćenje
 
Juxtapostion und das Syntagmaniveau  
JUKSTAPOZICIJA I RAZINA SINTAGME (str.78-81) hrvatskipdf 248 KB
Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak
 
FREMDE EIGENNAMEN ALS ORTHOGRAPHISCHES PROBLEM  
STRANA VLASTITA IMENA KAO PRAVOPISNI PROBLEM (str.82-89) hrvatskipdf 648 KB
Lada Badurina
Stručni rad
 
ANGÄNGE DER KROATISCHEN SEETERMINOLOGIE  
POČECI HRVATSKE POMORSKE TERMINOLOGIJE (str.90-95) hrvatskipdf 520 KB
Diana Stolac
Prethodno priopćenje
 
ÜBER HEUTIGE IKAVISCHE MUNDART IN KRASNO POLJE  
O DANAŠNJEM IKAVSKOM GOVORU U KRASNOM POLJU (str.96-102) hrvatskipdf 558 KB
Milan Dragičević
Prethodno priopćenje
 
Soziolinguistischer Zustand der Nomina für die Personen des weiblichen Geschlechtes im Serbokroatischen  
SOCIOLINGVISTIČKI STATUS NAZIVA ZA OSOBE ŽENSKOG POLA U SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU (str.103-108) hrvatskipdf 487 KB
Božo Ćorić
Prethodno priopćenje
 
Über graphematisch-phonematischen Bezighungen im Hermons Buch "Brašno duhovno"  
O GRAFEMSKO-FONEMSKIM ODNOSIMA U HERMONOVOJ KNJIZI "BRAŠNO DUHOVNO" (str.109-116) hrvatskipdf 647 KB
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
Das erste Buch "von Rijeka"  
PRVA "RIJEČKA" KNJIGA (nastavak) (str.117-134) hrvatskipdf 1 MB
Iva Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
Neue Beiträge der Alhamijado-Literaturerforschung  
NOVI PRILOZI PROUČAVANJU NAŠE ALHAMIJADO LITERATURE (str.137-144) hrvatskipdf 763 KB
Mushvin Rizvić
Izvorni znanstveni članak
 
Dichterische Figur von Fran Krsto Frankopan  
PJESNIČKI LIK FRANA KRSTE FRANKOPANA (str.145-151) hrvatskipdf 610 KB
Snježana Hojzan
Pregledni rad
 
"SLOVNICA HERVATSKA" VON MAZURANIĆ UND "LLIRSKA SLOVNICA" VON BABUKIĆ ALS MÖGLICHE VORBILDER FÜR EINE GRAMMATIK DER MAZEDONISCHEN SPRACHE IM 19. JAHRHUNDERT  
MAŽURANIĆEVA "SLOVNICA HERVACKA" I BABUKOVIĆEVA "ILIRSKA SLOVNICA" KAO MOGUĆI UZORI ZA GRAMATIKU MAKEDONSKOG JEZIKA U XIX. STOLJEĆU (str.152-157) hrvatskipdf 550 KB
Goran Kalogjera
Pregledni rad
 
): MÜNDLICHE UND SCHRIFTLICHE LITERATUR - ZWEI ARTEN DER NATIONALLITERATUR UND - KULTUR  
USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST DVA VIDA NACIONALNE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE (str.158-160) hrvatskipdf 244 KB
Dubravka Poljak-Makaruha
Stručni rad
 
ONOMASTISCHER KOMPLEX IN "KRALJEVO" VON KRLEŽA  
ONOMASTIČKI KOMPLEKS U KRLEŽINU "KRALJEVU" (str.161-165) hrvatskipdf 430 KB
Adriana Car
Stručni rad
 
INTERNE SEMANTIK DER FUNKTIONALEN ROLLE  
OBJAŠNJAVA LI FUNKCIJA MISLI NJIHOVE SADRŽAJE? (ogled iz psihosemantike) (str.169-177) hrvatskipdf 850 KB
Nenad Miščević
Izvorni znanstveni članak
 
KARNEVAL / KARNEVAÜSIERUNG  
KARNEVAL/ KARNEVALIZACIJA (str.189-198) hrvatskipdf 430 KB
Adriana Car
Stručni rad
 
DURCH NEUE WEGE IM WERK "KROZ GORSKI VIJENAC"  
NOVIM STAZAMA KROZ NJEGOŠEV "GORSKI VIJENAC" (str.201-205) hrvatskipdf 449 KB
Vailije Ćeklić
Stručni rad
 
UBER DEN BEITRITT DER PLURIMODALITÄT DES VERSTEHENS DER NICHTEUROPÄISCHEN TRADITION. DISCOURS ÜBER DISCOURS. (PROBLEMATISIERUNG INITIERT MIT DEM WERK "CARSTVO ZNAKOVA" VON ROLAND BARTHES, AUGUST CESAREC, ZAGREB 1989)  
O PRISTUPU PLURIMODALNOSTI RAZUMIJEVANJA NEEUROPSKIH TRADICIJA. DISCOURS O DISCOURSU (Problematiziranje Inicirano djelom R. Barthesa "Carstvo znakova" A. Cesarec, Zagreb 1989.) (str.206-209) hrvatskipdf 396 KB
Jadran Zalokar
Stručni rad
 
EVROPLJANIN IZ POLJICA (Ivan Golub, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius, polihistor i teolog, Sabrana građa, KS, Zagreb, 1989) (str.210-211) hrvatskipdf 118 KB
Stjepan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
˝PRIZMA˝ - ČASOPIS ZA JEZIČNA PITANJA (str.212-214) hrvatskipdf 214 KB
Diana Stolac
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 13.221 *