hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 1999.

Objavljen na Hrčku: 22. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
FONOLOŠKA POVIJEST VELJOTSKOG (str.1-54) hrvatskipdf 2 MB
Roger L. Hadlich
Ostalo
 
FONOLOŠKI SUSTAV VELJOŠTINE (str.55-65) hrvatskipdf 568 KB
Pierre Swiggers
Ostalo
 
KATEKIZAM U GRADIŠĆANSKIH HRVATA (str.67-110) hrvatskipdf 3 MB
CATECHISM IN BURGENLAND CROATS (str.110-110)  
Milorad Stojević
Izvorni znanstveni članak
 
"GODFATHER" M. PUZA KAO PRIMJER ETNIČKOG ROMANA (str.111-120) hrvatskipdf 564 KB
THE GODFATHER" AS AN EXAMPLE OF AN ETHNIC NOVEL (str.120-120)  
Branka Kalogjera
Pregledni rad
 
EPIFANIJA U BERENIKINOJ KOSI N. FABRIJA (str.121-145) hrvatskipdf 1 MB
EPIPHANY IN "BERENIKINA KOSA" BY NEDJELJKO FABRIO (str.145-145)  
Danijela Bačić-Karković
Izvorni znanstveni članak
 
OD KOMENTARA DO POLEMIKE – DVOSMJERNO, Ivo Pranjković, LINGVISTIČKI KOMENTARI, (Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1997.), Ivo Pranjković, JEZIKOSLOVNA SPORENJA, (Konzor, Zagreb, 1997.) (str.147-153) hrvatskipdf 428 KB
Lada Badurina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
GOVORI KLANE I STUDENE, Iva Lukežić, GOVORI KLANE I STUDENE, (Libellus: Knjižnica/Analize, portreti, studije, Drugo kolo/knjiga I. Crikvenica, 1998.) (str.153-158) hrvatskipdf 362 KB
Marija Turk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVA KLASIFIKACIJA GOVORA OTOKA KRKA, Iva Lukežić – Marija Turk, GOVORI OTOKA KRKA, (Libellus, Crikvenica, 1998.) (str.158-164) hrvatskipdf 439 KB
Silvana Vranić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ŽIĆA SVETIH OTACA, Dragica Malić, ŽIĆA SVETIH OTACA, (Matica hrvatska – Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 1997.) (str.164-169) hrvatskipdf 379 KB
Sanja Holjevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI DOPRINOSI HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ POVIJESTI, Miroslav Šicel, HRVATSKI KNJIŽEVNI OBZORI. ESEJI I STUDIJE., (Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1997.) (str.169-172) hrvatskipdf 250 KB
Mirjana Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MIT I SVAKODNEVICA, Milivoj Solar, EDIPOVA BRAĆA I SINOVI, (Naprijed, Zagreb, 1988.) (str.173-175) hrvatskipdf 179 KB
Danijela Bačić-Karković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POSTMODERNA SKEPSA I KARTAZIJANSKA NOSTALGIJA, Ante Stamać, RASPRAVE I ESEJI O HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI, (Izdavački centar Rijeka, Biblioteka Dometi, Velika edicija, Rijeka, 1997.) (str.176-178) hrvatskipdf 183 KB
Danijela Bačić-Karković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
RELIGIOZNO PJESNIŠTVO KORČULANSKIH BRATOVŠTINA, Goran Kalogjera, BRATIMSKO PJESNIŠTVO GRADA KORČULE, (Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, 1998.) (str.178-182) hrvatskipdf 299 KB
Ana Pelčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NEZAOBILAZNE KNJIGE, Irvin Lukežić, PROZA U GRADIŠĆANSKIH HRVATA, (Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, Knjiga 2, Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov / Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten, Eisenstadt / Željezno, 1997.), GRADIŠĆANSKOHRVATSKA KNJIŽEVNOST, (priredio Irvin Lukežić, Biblioteka Croatica 1-100, II. kolo, Knjiga 32, Riječ, Vinkovci, 1998.) (str.182-185) hrvatskipdf 232 KB
Milorad Stojević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZBORNIK FILOLOŠKIH RADOVA, RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 2, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga od 5. do 7. prosinca 1996., Filozofski fakultet Rijeka, Rijeka, 1998., 352 str.) (str.185-190) hrvatskipdf 371 KB
Diana Stolac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 4.193 *