hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 42 No. 3, 2014.


Datum izdavanja: rujan 2014.

Objavljen na Hrčku: 13. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
PRIMJENA PSIHOTERAPIJE POKRETOM I PLESOM U OSOBA S DEPRESIJOM (str.145-154) hrvatskipdf 374 KB
RENATA MARTINEC, TONČICA ŠIŠKOV, RENATA PINJATELA, DUBRAVKA STIJAČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SEKUNDARNA TRAUMATIZACIJA DJECE VETERANA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA (str.155-161) hrvatskipdf 232 KB
Vlatka Boričević Maršanić, LJUBICA PARADŽIK, LJILJANA KARAPETRIĆ BOLFAN, IVA ZEČEVIĆ, VESNA GRGIĆ
Pregledni rad
 
ČIMBENICI RIZIKA ZA NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA (str.162-171) hrvatskipdf 258 KB
KRISTINA SESAR, ARTA DODAJ
Pregledni rad
 
TERAPIJSKA ZAJEDNICA (str.172-179) hrvatskipdf 239 KB
SLAĐANA ŠTRKALJ-IVEZIĆ, TIHANA JENDRIČKO, ZOJA PISK, SANJA MARTIĆ-BIOČINA
Pregledni rad
 
O UMJETNOSTI I PSIHOTERAPIJI (str.180-189) hrvatskipdf 277 KB
VLASTA ŠTALEKAR
Pregledni rad
 
ART TERAPIJA – TEORIJSKE POSTAVKE, RAZVOJ I KLINIČKA PRIMJENA (str.190-198) hrvatskipdf 281 KB
NADA IVANOVIĆ, IVAN BARUN, NIKOLINA JOVANOVIĆ
Pregledni rad
 
NEGATIVNI PSIHOTIČNI SIMPTOMI U BOLESNICE S POTPUNOM AGENEZOM KORPUSA KALOZUMA (str.199-204) hrvatskipdf 3 MB
MARTA GAŠPAROVIĆ, ANA GRGIĆ, IVANA HEGEDUŠ, ŽELJKA VUKŠIĆ, KSENIJA KELEKOVIĆ KRUŠLIN, GORDANA FILIPOVIĆ BILIĆ, BILJANA MARKOVIĆ
Stručni rad
 
IN MEMORIAM - ANTUN PEITL (str.205-206) hrvatskipdf 234 KB
In memoriam, Nekrolog  
Posjeta: 17.592 *