hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: June 2015

Published on HRČAK: 30 June 2015
Table of contents Full text
CORRELATION BETWEEN THE ADMINISTRATIVE LEADERSHIP STYLE AND INCLINATION TOWARDS ORGANIZATIONAL LEARNING IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS (str.3-26) englishpdf 373 KB
Jasmina Džinić
Original scientific paper
 
REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE AND MERCHANDISE EXPORTS: THE CASE OF MERCHANDISE TRADE BETWEEN CROATIA AND THE REST OF THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES (str.29-47) englishpdf 241 KB
Vlatka Bilas, Mile Bošnjak
Preliminary communication
 
UTJECAJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA NA TRŽIŠTU FINANCIJSKIH USLUGA (str.49-79) croatianpdf 377 KB
Toni Đokić, Mario Pepur, Josip Arnerić
Preliminary communication
 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CROATIAN MARINAS (str.81-101) englishpdf 316 KB
Sara Klarić, Kristina Afrić Rakitovac, Klara Trošt Lesić
Preliminary communication
 
ANALIZA FAKTORA KOJI UTJEČU NA KREIRANJE DODATNE VRIJEDNOSTI KAO POKAZATELJA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TRGOVINE U SRBIJI (str.103-128) croatianpdf 403 KB
Radojko Lukić
Preliminary communication
 
DETERMINIRANJE TROŠKOVA DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA UNIVERZALNOM PODRUČJU (str.129-150) croatianpdf 585 KB
Zoran Miletić
Preliminary communication
 
ŠTO RAZLIKUJE STUDENTE S PODUZETNIČKIM NAMJERAMA? ANALIZA EMPIRIJSKOG MODELA ODREDNICA PODUZETNIČKIH NAMJERA MEĐU STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (str.151-170) croatianpdf 268 KB
Bojan Morić Milovanović, Tomislav Krišto, Stjepan Srhoj
Preliminary communication
 
DRAGOVOLJNO IZVJEŠTAVANJE U GODIŠNJEM IZVJEŠĆU - PRAKSA HRVATSKIH MENADŽERA (str.173-198) croatianpdf 353 KB
Željana Aljinović Barać, Marina Granić
Review article
 
POSLOVNI MODELI U GOING CONCERN KONCEPTU TEMELJENI NA MEĐUOVISNOSTI KATEGORIJA STVARANJA, OČUVANJA I ZADRŽAVANJA VRIJEDNOSTI (str.199-216) croatianpdf 385 KB
Sonja Brlečić Valčić
Review article
 
EUROPSKA MEDIJSKA INDUSTRIJA I GLOBALNI TRENDOVI RAZVOJA (str.217-243) croatianpdf 698 KB
Joško Lozić
Review article
 
ADMINISTRATIVE OBLIGATIONS OF VAT TAXPAYERS - SERBIA VERSUS EUROPEAN UNION (str.245-266) croatianpdf 539 KB
Slaven Savić
Review article
 
ATRAKTIVNOST HRVATSKE U PRIVLAČENJU ULAGAČA RIZIČNOG KAPITALA (str.267-294) croatianpdf 2 MB
Marija Šimić
Review article
 
DRUŠTVENI KONTEKST IZBORA ZANIMANJA ŽENA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD KRAJA 19. DO POČETKA 21. STOLJEĆA (str.297-310) croatianpdf 236 KB
Ksenija Vuković, Tamara Šmaguc
Professional paper
 
Visits: 19.271 *