hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 48 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 10. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Abstracts of the 1st Croatian Congress of Toxicology (with international participation) – CROTOX '96, Zagreb, Croatia, April 17-19, 1996 (str.4-110) engleskipdf 23 MB
Sažetak sa skupa  
Uloga mikotoksina u etiologiji endemske nefropatije (u povodu nedavno održanog Međunarodnog simpozija o etiopatogenezi i ranoj dijagnostici endemske nefropatije) (str.113-117) hrvatskipdf 5 MB
The role of micotoxins in the etiology of endemic nephropathy (str.117-118)  
Marko Šarić, Maja Peraica, Božica Radić, Ana Lucić
Ostalo
 
(str.119-121) hrvatskipdf 7 MB
Ostalo  
Izvještaj o radu u 1996. Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (str.128-191) hrvatskipdf 51 MB
Ostalo  
Posjeta: 1.577 *