hrcak mascot   Srce   HID

Anali za povijest odgoja, Vol. 13 No. 13, 2014.


Anali za povijest odgoja,Vol. 13 No. 13
Datum izdavanja: lipnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 26. 11. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednice (str.7-8) hrvatskipdf 201 KB
Štefka Batinić
Uvodnik
 
Pučko školstvo i pismenost u Zagrebu u Prvom svjetskom ratu (str.9-44) hrvatskipdf 401 KB
Primary Education and Literacy in Zagreb during World War I (str.9-44)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog povijesti pučkoga školstva na poluotoku Pelješcu sredinom 19. stoljeća (str.45-64) hrvatskipdf 387 KB
A contribution to the History of Primary School Education on the Peninsula of Pelješac in Mid-19th Century (str.45-64)  
Frano Glavina
Izvorni znanstveni članak
 
Više djevojačke škole ženskih crkvenih redova u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu stoljeća: prema Zbirci školskih izvješća Hrvatskoga školskog muzeja (str.65-76) hrvatskipdf 312 KB
Senior Girl Schools of Female Church Orders in Croatia and Slavonia at the Turn of the Century: According to the Collection of School Reports of the Croatian School Museum (str.65-76)  
Marijana Ivanković Škrinjar
Izvorni znanstveni članak
 
Građa Hrvatske učiteljske kulturno-pripomoćne zadruge “Ivan Filipović” u Arhivskoj zbirci Hrvatskoga školskog muzeja (str.77-83) hrvatskipdf 236 KB
The Materials of the “Ivan Filipović” Croatian Teachers’ Cultural Assistance Society within the Archival Collection of the Croatian School Museum (str.77-83)  
Izabela Jakarić Vonić
Pregledni rad
 
Kastavski učitelj Vinko Rubeša (1867. – 1908.) (str.85-98) hrvatskipdf 298 KB
The Kastav Teacher Vinko Rubeša (1867-1908) (str.85-98)  
Manon Giron
Pregledni rad
 
Zakon o pučkim školama i preparandijama u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji iz 1874. godine: sto četrdeseta obljetnica hrvatskoga zakona o obveznom obrazovanju (str.99-133) hrvatskipdf 373 KB
The 1874 Act on Primary Schools and Preparatory Schools in the Kingdoms of Croatia and Slavonia: 140th anniversary of the Croatian compulsory education act (str.99-133)  
Sonja Gaćina Škalamera
Stručni rad
 
Izvješće školskoga nadzornika, dekana Pelješca, don Mata Štuka biskupskom konsistoriju u Dubrovniku od 12. rujna 1857. o školskim prilikama u njegovu dekanatu (str.135-148) hrvatskipdf 277 KB
The Report from Don Mato Štuk, School Superintendent and Dean of Pelješac, dated 12 September 1857, on the Schooling Circumstances in his Deanery, Provided to the Bishop Consistory in Dubrovnik (str.135-148)  
Frano Glavina
Stručni rad
 
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2014. godini (str.149-156) hrvatskipdf 561 KB
Kristina Gverić
Ostalo
 
Znanstveno-stručni skup Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 9. listopada 2014. (str.157-158) hrvatskipdf 187 KB
Sonja Gaćina Škalamera
Vijest
 
Vesna Rapo (1961. – 2014.) (str.159-163) hrvatskipdf 236 KB
Elizabeta Serdar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Wolfgang Brezinka. Pädagogik in Österreich : die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis 21. Jahrhunderts. Band 4. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014., 1072 str. (str.165-167) hrvatskipdf 246 KB
Štefka Batinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dinko Župan. Mentalni korzet. Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868 – 1918). Osijek – Slavonski Brod: Učiteljski fakultet u Osijeku – Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013., 231 str. (str.167-170) hrvatskipdf 251 KB
Marijana Ivanković Škrinjar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kako se kroz mala vrata uspjelo progurati ideju priličnih dimenzija. Prikaz knjige: Izlet u muzej na mala vrata : prema teoriji slikovnice (str.170-172) hrvatskipdf 202 KB
Berislav Majhut
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istraživanje korisnika baštine. Uredila Žarka Vujić. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 229 str. (str.173-175) hrvatskipdf 176 KB
Kristina Gverić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pedagoški rad / Napredak: bibliografija 1976. – 2010. : temelj znanstvenoistraživačkog rada i prinos proučavanju povijesti pedagoške periodike u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2014., 248 str. (str.176-177) hrvatskipdf 216 KB
Štefka Batinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik za historiju školstva i prosvjete (1964. – 1991.) – Anali za povijest odgoja (1992.; 2003. – 2013.) : bibliografija (str.179-251) hrvatskipdf 513 KB
Almanac for the History of Schools and Education (1964–1991) – Annals for the History of Education (1992; 2003–2013) : Bibliography (str.179-251)  
Štefka Batinić
Bibliografija
 
Posjeta: 11.740 *