hrcak mascot   Srce   HID

FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja,Vol. 27 No. 2
Datum izdavanja: siječnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 28. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
KAZALO (str.III-IV) hrvatskipdf 75 KB
-
Kazalo
 
RIJEČ UNAPRIJED (str.V-VIII) hrvatskipdf 91 KB
Lada Badurina, Ivo Pranjković
Uvodnik
 
FORMALNO I FUNKCIONALNO U JEZIKU: SISTEMSKA FUNKCIONALNA GRAMATIKA U ODNOSU NA OSTALE FUNKCIONALNE GRAMATIKE I KOGNITIVNOLINGVISTIČKE PRISTUPE (str.11-29) hrvatskipdf 267 KB
FORMAL AND FUNCTIONAL APPROACHES TO LANGUAGE: SYSTEMIC FUNCTIONAL GRAMMAR IN RELATION TO OTHER FUNCTIONAL AND COGNITIVE GRAMMARS (str.29-29)  
Mirjana Borucinsky, Sandra Tominac Coslovich
Pregledni rad
 
ODNOS REČENIČNOGA MODUSA I IMPLIKATURA (str.31-43) hrvatskipdf 246 KB
THE RELATION BETWEEN A SENTENCE MODE AND IMPLICATURE (str.43-43)  
Nikolina Palašić
Prethodno priopćenje
 
COMMUNICATION AND GRAMMATICALIZATION. THE CASE OF (CROATIAN) DEMONSTRATIVES (str.45-59) engleskipdf 485 KB
KOMUNIKACIJA I GRAMATIKALIZACIJA. ANALIZA (HRVATSKIH) DEMONSTRATIVA (str.60-60)  
Maja Brala-Vukanović
Izvorni znanstveni članak
 
O PREZENTATIVNO-DEMONSTRATIVNIM FUNKCIJAMA MEDIJALNOGA OBLIKA "TO" U KONSTRUKCIJAMA S BEZLIČNIM GLAGOLIMA (str.61-81) hrvatskipdf 421 KB
ON FUNCTIONS OF THE PRESENTATIVE DEMONSTRATIVE TO IN CROATIAN IMPERSONAL CONSTRUCTIONS (str.81-81)  
Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar
Prethodno priopćenje
 
METONYMIC CHAINS AND SYNONYMY (str.83-101)  
METONIMIJSKI LANCI I SINONIMIJA (str.101-101) hrvatskipdf 396 KB
Mario Brdar
Izvorni znanstveni članak
 
PRAGMATIKA GRAMATIČKIH OBLIKA: MORFOLOŠKA I SINTAKTIČKA SREDSTVA KAO NAČINI ZA ISKAZIVANJE ULJUDNOSTI (str.103-116) hrvatskipdf 258 KB
PRAGMATICS OF GRAMMATICAL FORMS: MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC MEANS IN THE SERVICE OF EXPRESSING POLITENESS (str.116-116)  
Mihaela Matešić, Danijela Marot Kiš
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ UVJETA SROČNOSTI NA IZBOR SROČNOSNIH OBRAZACA (str.117-127) hrvatskipdf 249 KB
THE IMPACT OF AGREEMENT CONDITIONS ON THE CHOICE OF AGREEMENT PATTERNS (str.128-128)  
Tatjana Pišković
Izvorni znanstveni članak
 
SUBJEKT U HRVATSKIM POSLOVICAMA (str.129-138) hrvatskipdf 239 KB
SUBJECTS IN CROATIAN PROVERBS (str.139-139)  
Ivana Matas Ivanković, Goranka Blagus Bartolec
Izvorni znanstveni članak
 
UPORABA PARTICIPA PASIVNOG U NESVRŠENOME VIDU U HRVATSKOME JEZIKU (str.141-159) hrvatskipdf 275 KB
IMPERFECTIVE VERBS AND THE PASSIVE PARTICIPLE IN CROATIAN (str.160-160)  
Jurica Polančec
Izvorni znanstveni članak
 
IZRAŽAVANJE PSIHIČKIH STANJA U HRVATSKOM I POLJSKOM JEZIKU – STRUKTURE S DATIVNIM ARGUMENTOM (str.161-173) hrvatskipdf 248 KB
EXPRESSING PSYCHOLOGICAL STATES IN CROATIAN AND POLISH – DATIVE ARGUMENT STRUCTURES (str.174-174)  
Sybilla Daković
Izvorni znanstveni članak
 
JOŠ O „UHODANIM BRAZDAMA” ILITI SLAVENSKIM VEZNICIMA (str.175-189) hrvatskipdf 303 KB
MORE ON “THE ROAD MORE FREQUENTLY TAKEN” OR ON SLAVIC CONJUNCTIONS (str.190-190)  
JESZCZE O SŁOWIAŃSKICH SPÓJNIKACH (str.190-190)  
Maria Cichońska
Prethodno priopćenje
 
“ZAVRŠENA VELIKA KONZUM NAGRADNA IGRA” – ON THE STATUS OF PREMODIFYING NOUNS IN CROATIAN (str.191-202) engleskipdf 271 KB
“ZAVRŠENA VELIKA KONZUM NAGRADNA IGRA” – O STATUSU PREDATRIBUTNIH IMENICA U HRVATSKOME JEZIKU (str.202-202)  
Ursula Doleschal
Pregledni rad
 
OD TEKSTA DO SCENSKE IZVEDBE (U POTRAZI ZA PUTOVIMA KOMUNIKACIJE) (str.203-216) hrvatskipdf 244 KB
FROM TEXT TO STAGE PERFORMANCE (IN SEARCH OF PATHS OF COMMUNICATION) (str.217-217)  
Dubravka Crnojević-Carić
Pregledni rad
 
RIJEČI SU DJELA: ČINOVI U GOVORNIM ČINOVIMA (str.221-225) hrvatskipdf 194 KB
Nikolina Palašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
METAFORE U JEZIKU, MIŠLJENJU I KULTURI (str.226-230) hrvatskipdf 188 KB
Danijela Marot Kiš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KOGNITIVNE DIMENZIJE ZNAČENJA (str.231-236) hrvatskipdf 203 KB
Anita Memišević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
IMPRESUM hrvatskipdf 68 KB
-
Ostalo
 
A WORD FROM THE EDITORS engleskiPDF 87 KB
Lada Badurina, Ivo Pranjković
Uvodnik
 
Posjeta: 23.096 *