hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 51 No. 1, 2016.


Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,Vol. 51 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 8. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Milostiv je i milosrdan Gospodin (str.3-6) hrvatskipdf 123 KB
Mladen Parlov
Uvodnik
 
Odnos vjeroučiteljica i vjeroučitelja u Hrvatskoj prema razlikama u razredu i nastavi (str.7-34) hrvatskipdf 286 KB
Attitudes of Catechists in Croatia towards Differences in Classroom and Teaching (str.7-34)  
Ana Thea Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Žanrovska problematika Ujevićeva “Ispita savjesti” (str.35-50) hrvatskipdf 200 KB
Genre Issues of “Ispit Savjesti”/ “Soul-Searching” by Tin Ujević (str.35-50)  
Zvjezdana Radoš
Izvorni znanstveni članak
 
Ivana kao Ur-Glorija, Književne i izvanknjiževne (političko- ideološke) poveznice Glorije Ranka Marinkovića i Čuda djevice Ivane Drage Gervaisa (str.51-77) hrvatskipdf 275 KB
Joanna as Ur-Gloria, Literary and non-literary (political-ideological) relations of Ranko Marinković’s Gloria to Drago Gervais’ The Virgin Joanna’s Miracle (str.51-77)  
Grgo Mišković
Prethodno priopćenje
 
Logoterapijski pristup depresiji (str.78-97) hrvatskipdf 225 KB
Logotherapeutic approach to depression (str.78-97)  
Boris Vidović
Pregledni rad
 
Europski ustav i apologetika kršćanske kulture Christophera Dawsona (1889.–1970.) (str.98-119) hrvatskipdf 374 KB
European Constitution and Apologetics of Christian Culture of Christopher Dawson (1889-1970) (str.98-119)  
Teodora Shek Brnardić
Prethodno priopćenje
 
Poimanje kerigmatske i mistagoške kateheze: osobne i pedagoške značajke te tipologija evangelizatora u Evangelii gaudium (str.120-142) hrvatskipdf 312 KB
Conception of kerygmatic and mystagogicl catechesis: personal and pedagogical features and typology of evangelists in Evangelii Gaudium (str.120-142)  
Stanislav Šota
Pregledni rad
 
Uloga shvaćanja i moralnih predispozicija u Newmanovoj teoriji pristanka (str.143-156) hrvatskipdf 208 KB
The role of apprehension and moral dispositions in Newman's theory of assent (str.143-156)  
Maja Poljak
Pregledni rad
 
Partizanske likvidacije u Cetinskom dekanatu za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poraću (1941.-1947.) (str.157-180) hrvatskipdf 247 KB
Partisan liquidations in the deanery of Cetina in World War II and in post- war period (1941-1947) (str.157-180)  
Josip Dukić
Izvorni znanstveni članak
 
Peter Neuner - Paul Michael Zulehner, Dođi kraljevstvo tvoje. Praktična ekleziologija, Ex Libris, Rijeka, 2015., 270 str. (str.181-184) hrvatskipdf 152 KB
Alojzije Čondić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Niko Ikić, Petrovska služba. Stijena jedinstva i kamen spoticanja. Povijesno teološki, biblijsko dogmatski i ekumenski pogledi, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo - Glas Koncila, Zagreb, 2015., 274 str. (str.185-189) hrvatskipdf 143 KB
Ante Mateljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Goran Marić, Slom lažnog proroštva. Scrip- tum temporis, Zagreb, 2015., str. 319. (str.190-194) hrvatskipdf 144 KB
Mihovil Bogoslav Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 14.004 *