hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 44 No. 1-2
Datum izdavanja: ožujka 1990.

Objavljen na Hrčku: 19. 5. 2016.
Sadržaj Puni tekst
GENETSKI I FENOTIPSKI PARAMETRI MLIJEČNIH OSOBINA U POPULACIJI GOVEDA HOLSTEIN PASMINE (str.3-8) hrvatskipdf 1 MB
GENETIC AND PHENOTYPIC PARAMETERS F1OR MILK PRODUCTION TRAITS IN HOLSTEIN BREED (str.3-8)  
Sonja Jovanovac
Izvorni znanstveni članak
 
ISPITIVANJE FENOTIPSKIH VARIJACIJA PROIZVODNIH I REPRODUKTIVNIH OSOBINA CRNO-BIJELIH GOVEDA (str.9-18) hrvatskipdf 2 MB
INVESTIGATION OF PHENOTYPIC VITRIATIONS OF PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE TRAITS OF BLACK AND WHITE CATTLE (str.9-18)  
Mr. Gligorije Trifunovć
Izvorni znanstveni članak
 
UTICAJ GENOTIPA OVACA NA PROIZVODNJU I KVALITET VUNE (str.19-25) hrvatskipdf 1 MB
EFFECT OF EWES GENOTYPE ON PRODUCTION AND WOOL QUALIITY (str.19-25)  
Milan M. Petrović, Mileta Stojković, Mirko Jović
Izvorni znanstveni članak
 
SKLONOST SVINJA STRES SINDROMU KOD NEKIH MESNATIH PASMINA I NJIHOVIH KRIŽANACA (str.27-31) hrvatskipdf 988 KB
TEAIDENCT TO STRESS SINDROME IN SOME MEAT-TYPE-HOG AND THEIR CROSSBREDS (str.27-31)  
Đuro Senčić, Živorad Gajić, Gordana Kralik, Draženka Gutzmirtl
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE GRAVIDNOSTI I NAŠA ISKUSTVA S BIOPSIJOM SLUZNICE VAGINE U OVACA (str.33-39) hrvatskipdf 1 MB
SOME POSSIBILITIES OF PREGNANCY DIAGNOSIS AND OUR ETPERIENCES WITH VAGINAL MUCOSA BIOPSY BY SHEEP (str.33-39)  
Zdenko Makek
Izvorni znanstveni članak
 
CIKLICNA OVARIJALNA AKTIVNOST PERIPUBERTETSKIH NAZIMICA U ZIMSKOM I PROLJETNJEM PERIODU (str.41-50) hrvatskipdf 2 MB
CTCLIC OVARHN ACTIVITY OF PERIPITBERIY GILTS DURING WINTER AND SPRING PERIOD (str.41-50)  
Blagoje Senčić, Radoslav Ćolić, Refik Šahinović
Izvorni znanstveni članak
 
MOGUĆNOST PROIZVODNJE KONJSKOG MESA NA PRIRODNIM TRAVNJAČKIM POVRŠINAMA U SR HRVATSKOJ (str.51-60) hrvatskipdf 2 MB
(str.51-60)  
Miroslav Sukalić, Josip Ljubešić, Dušan Trivunčić, Željko Mirosavljević
Stručni rad
 
O STOČARSTVU U BITOLSKO-PRILEPSKOJ OBLASTI (str.61-63) hrvatskipdf 597 KB
Jovan F. Trifunovski
Kratko priopćenje
 
ENGLESKE RIJEČI I IZRAZI KOJI SU ČESTO U UPOTREBI U NAUČNOJ I STRUČNOJ LITERATURI (str.61-80) hrvatskipdf 3 MB
Vojin Anastasijević
Ostalo
 
Posjeta: 2.648 *