hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 45 No. 9-10
Datum izdavanja: studenoga 1991.

Objavljen na Hrčku: 22. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
PROGRAM GOJIDBENE IZGRADNJE U GOVEDARSTVU HRVATSKE 1974.-1987. 1. Fenotipske vrijednosti bikovskih majki u uzgojnom programu simentalca u Hrvatskoj (str.251-260) hrvatskipdf 2 MB
CATTLE BREEDING PROGRAMME IMPROVEMENT IN CROATIA 19?4.-1987. 1. Phenotype values of bull mothers in Simmental breeding programme in Croatia. (str.251-260)  
Rudolf Šic, Ivo Karađole, Pero Božić, Dubravko Viduč, Nikola Dasović, Zvonimir Štefanac
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG POZNAVANJU UTJECAJA BIKOVA HOLSTEIN-FRIESIAN PASMINE NA PORODNU TEŽINU TELADI JEDINČADI (str.261-270) hrvatskipdf 2 MB
A CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING THE INFLUENCE OF HOLSTEIN-FRIESIAN BULLS ON THE WEIGHT OF CALVES AT BIRTH (str.261-270)  
Refik Telalbašić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE OBILJEŽJA TOVNOSTI I KAKVOĆE TRUPOVA VIŠEPASMINSKIH KRIŽANACA I HYPOR SVINJA (str.271-277) hrvatskipdf 1 MB
RESEARCH ON FATTENING TRAITS AND CARCASS QUALITY OF MULTIPLE CROSSBREEDS AND HYPOR PIGS (str.271-277)  
Gordana Kralik, Đuro Senčić, Andraš Moric, Jadranka Kolić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ RAZLIČITE RAZINE PROTEINA NA TOV JANJADI (str.279-282) hrvatskipdf 586 KB
INFLUENCE OF THE DIFFERENT PROTEIN LEVELS ON LAMB FATTENING (str.279-282)  
Zlatko Steiner, Tomo Rastija, Matija Domaćinović, Mirjana Baban, Franjo Ivanković, Ivan Čatipović
Izvorni znanstveni članak
 
VAŽNIJE OSOBINE KVALITETA MESA TOVLJENIKA TRI TEŽINSKE KATEGORIJE I PO SPOLOVIMA (str.283-288) hrvatskipdf 983 KB
IMPORTANT MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF PIGS OF THREE WEIGHT CATEGORIES ACCORDING TO SEX (str.283-288)  
Vojin Anastasijević, Slavko Josipović, Dušica Tomašević, Miodrag Gluhović, Mihajlo Matić
Stručni rad
 
GENETSKI MARKERI KRVI U SELEKCIJI PROTIV STRES-SINDROMA U SVINJA I LOŠA KVALITETA MESA (str.289-295) hrvatskipdf 1 MB
Đuro Senčić
Izvorni znanstveni članak
 
PRIORITETI U DANAŠNJOJ SURADNJI U STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZAPADNE I ISTOČNE EUROPE (str.297-301) hrvatskipdf 857 KB
Pavo Caput
Ostalo
 
Posjeta: 1.548 *