hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 25 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 1974.

Objavljen na Hrčku: 20. 10. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Problem kardiotoksičnosti potisnih plinova (str.349-358) hrvatskipdf 9 MB
Cardiotoxicity of propellants (str.358-358)  
Z. Duraković, L. Štilinović
Izvorni znanstveni članak
 
Comparative metabolism of high lead dose levels in suckling and adult rats (str.359-369) engleskipdf 6 MB
Usporedba metabolizma viših doza olova u mladih i odraslih štakora (str.369-369)  
B. Momčilović
Izvorni znanstveni članak
 
The effect of lactation on the mobilization of 203Pb and 47Ca in rats (str.371-373) engleskipdf 2 MB
Utjecaj laktacije na mobilizaclju 203Pb i 47Ca u štakora (str.373-373)  
B. Momčilović
Kratko priopćenje
 
Silikoza bivših rudara „Šuplje stijene“ (str.375-380) bosanskipdf 4 MB
La silicose des anciens mineurs de la mine de plomb et de zinc de »Šuplja stijena« (str.380-380)  
M. Ćosović
Stručni rad
 
Endemska nefropatija (str.381-405) hrvatskipdf 23 MB
Endemic nephropathy (str.405-405)  
S. Čeović, M. Radonić, A. Hrabar
Pregledni rad
 
(str.407-414) hrvatskipdf 5 MB
Ostalo  
Posjeta: 1.841 *