hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2000.

Objavljen na Hrčku: 17. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ DODATAKA ZEOLITA U KRUTU FAZU SVINJSKOG GNOJA NA BROJ MIKROORGANIZAMA POD AEROBNIM I ANAEROBNIM UVJETIMA (str.3-8) hrvatskipdf 2 MB
THE EFFECT OF ZEOLITE ON MICROORGANISM COUNTS IN THE SOLID FRACTION OF PIG EXCRETA UNDER AEROBIC AND ANAEROBIC CONDITIONS (str.3-8)  
Z. Pačajová, J. Vanglovský, M. Vučemilo, A. Tofant
Izvorni znanstveni članak
 
FINANCIRANJE RAČUNOVODSTVENO POREZNI SUSTAV HRVATSKOG POLJODJELSTVA (str.9-22) hrvatskipdf 5 MB
FINANCING AND ACCOUNTING AND FISCAL SYSTEM OF CROATIAN AGRICULTURE (str.9-22)  
D. Kovačević, S. Tadijančević
Izlaganje sa skupa
 
HRANIDBA PERADI U HRVATSKOJ DANAS I SUTRA (str.23-34) hrvatskipdf 5 MB
POULTRY NUTRITION IN CROATIA-TODAY AND TOMORROW (str.23-34)  
Stjepan Mužić, Z. Janječić, D. Grbeša, Jasna Posavac
Izlaganje sa skupa
 
NUŽNOST UPORABE LJETNIH SMJESA U PREHRANI PERADI (str.35-50) hrvatskipdf 7 MB
NECESSITY OF USE OF SPECIAL SUMMER POULTRY FEED (str.35-50)  
Gabrijela Krivec
Izlaganje sa skupa
 
TIPOVI I PASMINE OVACA I KOZA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.51-61) hrvatskipdf 5 MB
TYPES AND BREEDS OF SHEEP AND GOATS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.51-61)  
Boro Mioč, Vesna Pavić, Ante Ivanković
Izlaganje sa skupa
 
SAVJETODAVNE SLUŽBE ZA STOČARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.63-75) hrvatskipdf 5 MB
ADVISORY SERVICES FOR ANIMAL PRODUCTION IN CROATIA (str.63-75)  
I. Katalinić, D. Pejaković, Pavo Caput
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 1.469 *