hrcak mascot   Srce   HID

Glasilo biljne zaštite, Vol. 15 No. 3, 2015.


Glasilo biljne zaštite,Vol. 15 No. 3
Datum izdavanja: travnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 26. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.193-193) hrvatskipdf 2 MB
Kazalo  
Results of chemical control leaf miner (Leucoptera malifoliella Costa) (Lepidoptera: Lionetiidae) in Medjimurje region  
Mogućnosti i ograničenja suzbijanja moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella Costa) (Lepidoptera: Lionetiidae) u Međimurju (str.195-206) hrvatskipdf 520 KB
Milorad Šubić
Izvorni znanstveni članak
 
First record of the black araucaria scale Lindingaspis rossi (Maskell, 1891) (Hemiptera: Diaspididae)  
Prvi nalaz crne štitaste uši araukarije Lindingaspis rossi (Maskell 1891) (Hemiptera: Diaspididae) (str.207-214) hrvatskipdf 389 KB
Tatjana Masten Milek, Mario Bjeliš, Mladen Šimala
Izvorni znanstveni članak
 
 
Mala repina pipa (Lixus scabricollis Boheman 1842.) novi štetnik cikle (str.215-220) hrvatskipdf 410 KB
Siniša Jelovčan, Darko Kolarić, Vesna Kadija–Cmrk, Marina Palfi, Goran Kovačić
Prethodno priopćenje
 
Neofusicoccum parvum as the cause of botryosphaeria dieback of grapevine – new insight into old disease  
Neofusicoccum parvum kao uzročnik botriosferijskoga sušenja vinove loze – nove etiološke spoznaje o staroj bolesti (str.221-229) hrvatskipdf 397 KB
Joško Kaliterna, Tihomir Miličević
Izvorni znanstveni članak
 
Novoregistrirana sredstva za zaštitu bilja (str.230-233) hrvatskipdf 340 KB
Bogdan Cvjetković, Klara Barić
Pregledni rad
 
Nova izdanja (str.233-236) hrvatskipdf 380 KB
Emilija Raspudić, Bogdan Cvjetković
Ostalo
 
Skupovi: 10. Konferencija radne grupe IOBC/wprs na temu "Integrirana zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda" (str.236-237) hrvatskipdf 160 KB
Ostalo  
Vijesti iz HDBZ: Osvrt na 59. seminar biljne zaštite (str.237-243) hrvatskipdf 217 KB
Renata Bažok
Ostalo
 
Vijesti iz HDBZ: Nagrađeni dr. sc. Miro Katalinić, mr. sc. Jelka Pušeljić, dipl. ing. Marija Budišćak, Mihaela Šatvar, "Genera" d.d. (str.243-248) hrvatskipdf 205 KB
Jasminka Igrc Barčić, Božena Barić, Bogdan Cvjetković
Ostalo
 
Glasilo biljne zaštite izvješće o radu od veljače 2014. do veljače 2015. (str.249-250) hrvatskipdf 251 KB
Bogdan Cvjetković
Ostalo
 
Posjeta: 4.017 *