hrcak mascot   Srce   HID

Poljoprivreda, Vol. 22 No. 2, 2016.


Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 9. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Procjena proizvodnoga potencijala crvene djeteline (Trifolium pratense L.) u uvjetima okolišnoga stresa (str.3-9)  
Assessment of red clover (Trifolium pratense L.) productivity in environmental stress (str.3-9) engleskipdf 596 KB
Marijana Tucak, Svetislav Popović, Tihomir Čupić, Goran Krizmanić, Valentina Španić, Vladimir Maglič, Jasmina Radović
Izvorni znanstveni članak
 
Prinos i kvaliteta korijena istraživanih hibrida šećerne repe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2013. godine (str.10-16) hrvatskipdf 264 KB
Root yield and quality of investigated sugar beet hybrids in northwest Croatia in the period from 2010 to 2013 (str.10-16)  
Milan Pospišil, Marina Brčić, Ana Pospišil, Jasminka Butorac, Ivan Tot, Andreja Žeravica
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj stresnih uvjeta uzgoja suncokreta na indeks fotosintetske učinkovitosti i temperaturu lista (str.17-22)  
Impact of abiotic stress on photosynthetic efficiency and leaf temperature in sunflower (str.17-22) engleskipdf 325 KB
Antonela Markulj Kulundžić, Josip Kovačević, Marija Viljevac Vuletić, Ana Josipović, Ivica Liović, Anto Mijić, Hrvoje Lepeduš, Maja Matoša Kočar
Izvorni znanstveni članak
 
Agronomska svojstva inozemnih sorata i domaćih populacija uljanoga maka (str.23-28)  
The agronomic traits of foreign cultivars and domestic populations of oilseed poppy (str.23-28) engleskipdf 283 KB
Marina Brčić, Milan Pospišil, Ana Pospišil, Jasminka Butorac, Dubravka Škevin, Marko Obranović
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj eteričnih ulja na porast micelija Botrytis cinerea (str.29-33) hrvatskipdf 320 KB
Impact of essential oils on mycelial growth of Botrytis cinerea (str.29-33)  
Slavko Grgić, Jasenka Ćosić, Andrijana Rebekić, Karolina Vrandečić
Izvorni znanstveni članak
 
Fitotoksičnost kombinacija insekticidnih i fungicidnih pripravaka na ukrasnu vrstu Petunia sp. (str.34-39) hrvatskipdf 277 KB
Phytotoxicity of the combination of some insecticides and fungicides on the ornamental species Petunia sp. (str.34-39)  
Renata Bažok, Petra Cenko
Izvorni znanstveni članak
 
Promjena u usvajanju iona kod rajčice (Lycopersicon esculentum L.) primjenom kalcija u uvjetima solnog stresa (str.40-49)  
Modulation of ion uptake in tomato (Lycopersicon esculentum L.) plants with exogenous application of calcium under salt stress condition (str.40-49) engleskipdf 358 KB
Khursheda Parvin, Kamal Uddin Ahamed, Mohammad Mahbub Islam, Nazmul Haque
Izvorni znanstveni članak
 
Fauna prizemnih člankonožaca u vinogradima Zadarske županije (Hrvatska) (str.50-56)  
Fauna of ground-dwelling arthropods in vineyards of Zadar County (Croatia) (str.50-56) engleskipdf 524 KB
Kristijan Franin, Gabrijela Kuštera, Frane Šišeta
Prethodno priopćenje
 
Nerastovsko svojstvo - mogućnosti i rješenja u uzgoju svinja (str.57-63) hrvatskipdf 304 KB
Boar taint – possibilities and solutions in pig production (str.57-63)  
Boris Lukić, Emilija Cimerman, Nikola Raguž, Ivona Djurkin Kušec, Suzanne Rowe, Goran Kušec
Pregledni rad
 
Mogućnosti razvoja poduzetništva u ekološkoj poljoprivredi Vukovarsko-srijemske županije (str.64-69) hrvatskipdf 532 KB
Possibilities for entrepreneurship development in organic production of Vukovar-Srijem County (str.64-69)  
Jadranka Deže, Ljubica Ranogajec, Ružica Lončarić, Majda Rabik
Prethodno priopćenje
 
Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata (str.70-70) hrvatskipdf 70 KB
The application of quality management (TQM) to enhance the competitiveness of agricultural entities (str.70-70)  
Jelena Kristić
Ostalo
 
Posjeta: 11.876 *