hrcak mascot   Srce   HID

Liječnički vjesnik, Vol. 135 No. 9-10, 2013.


Datum izdavanja: listopada 2013.

Objavljen na Hrčku: 10. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA VRATA MATERNICE HRVATSKOGAONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA hrvatskipdf 180 KB
CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH UTERINE CERVICAL CANCER – CROATIAN ONCOLOGY SOCIETY AND CROATIAN SOCIETY FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AS CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION UNITS AND CROATIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY  
Eduard Vrdoljak, Herman Haller, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Damir Babić, Vlastimir Kukura, Branka Petrić Miše, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Mario Puljiz, Maja Krašević, Ana Fröbe, Zlatko Topolovec, Adem Hajredini, Danijela Vrdoljak-Mozetič, Ozren Mamula, Ines Krivak Bolanča, Alemka Brnčić-Fischer
Stručni rad
 
KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA MATERNICE HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA hrvatskipdf 206 KB
CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER – CROATIAN ONCOLOGY SOCIETY AND CROATIAN SOCIETY FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AS CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION UNITS AND CROATIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY  
Ružica Karnjuš-Begonja, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Herman Haller, Tihana , Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Suzana Lide Škalec, Nenad Belaj, Mario Puljiz, Ani Mihaljević Ferari, Adem Hajredini, Damir Babić, Vesna Mahovlić, Marija Pajtler
Stručni rad
 
KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA JAJNIKA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA hrvatskipdf 340 KB
CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH OVARIAN CANCER – CROATIAN ONCOLOGY SOCIETY AND CROATIAN SOCIETY FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AS CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION UNITS AND CROATIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY  
Višnja Matković, Herman Haller, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Suzana Lide Škalec, Zlatko Topolovec, Milanka Mrčela, Joško Zekan, Ana Fröbe, Adem Hajredini, Damir Babić, Ozren Mamula, Alemka Brnčić-Fischer, Željko Vojnović, Dinka Šundov
Stručni rad
 
DIFUZNI INFANTILNI HEPATALNI HEMANGIOENDOTELIOM: PRIKAZ BOLESNIKA hrvatskipdf 305 KB
DIFFUSE INFANTILE HEPATIC HEMANGIOENDOTHELIOMA: A CASE REPORT  
Ivica Sjekavica, Marko Petrovečki, Vice Šunjara, Maja Pavlović, Ranka Štern Padovan
Pregledni rad
 
ARTROSKOPIJA KUKA hrvatskipdf 743 KB
HIP ARTHROSCOPY  
Tomislav Smoljanović, Maja Prutki, Klemen Stražar Stražar, Stjepan Ćurić, Alan Mahnik, Ivan Bojanić
Prethodno priopćenje
 
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI RAZVOJA PERIMENOPAUZALNIH TEGOBA hrvatskipdf 242 KB
PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS FOR PERIMENOPAUSAL DISTRESS  
Ljiljana Muslić
Pregledni rad
 
ENTERALNA PREHRANA U KRONIČNOM ZATAJENJU CRIJEVA U DJECE hrvatskipdf 198 KB
ENTERAL NUTRITION IN CHRONIC INTESTINAL FAILURE IN CHILDREN  
Iva Hojsak, Sanja Kolaček
Pregledni rad
 
LIJEČENJE TEŠKE ASTME hrvatskipdf 286 KB
PHARMACOTHERAPY OF SEVERE ASTHMA  
Suzana Kukulj, Marina Serdarević, Sanja Popović-Grle
Pregledni rad
 
Posjeta: 5.747 *