hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 45 No. 1, 2017.


Socijalna psihijatrija,Vol. 45 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2017.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Prava djece s invaliditetom - prava djece s problemima mentalnog zdravlja (str.4-15) hrvatskipdf 221 KB
The Rights of Children with Disabilities - the Rights of Children with Problems of Mental Health (str.4-15)  
Branka Rešetar
Pregledni rad
 
Mijenja li se psihopatologija kod djece i mladih? (str.16-21) hrvatskipdf 193 KB
Does psychopathology in children and youth change? (str.16-21) engleskipdf 193 KB
Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Hercigonja Novković, Mia Flander
Pregledni rad
 
Samoubojstvo u Europi: Stalni javno zdravstveni problem (str.22-29) hrvatskipdf 199 KB
Suicide in Europe: an on-going public health concern (str.22-29) engleskipdf 199 KB
Fiona McNicolas
Pregledni rad
 
Rano otkrivanje i intervencija za granični poremećaj ličnosti u adolescenciji (str.30-35) hrvatskipdf 193 KB
Early detection and intervention for borderline personality disorder in adolescence (str.30-35) engleskipdf 193 KB
Klaus Schmeck, Susanne Schlüter-Müller
Pregledni rad
 
Ovisnost o internetu i video igrama (str.36-42) hrvatskipdf 194 KB
Internet and Video Games Addiction (str.36-42) engleskipdf 194 KB
Joško Jurman, Vlatka Boričević Maršanić, Ljubica Paradžik, Ljiljana Karapetrić Bolfan, Svebor Javornik
Pregledni rad
 
„Vidjeti sebe izvana, a druge iznutra“ - Mentalitacija u djece i adolescenata i tretman temeljen na mentalizaciji za adolescente (str.43-56) hrvatskipdf 237 KB
Mentalization in Children and Adolescents, and Treatment Based on Mentalization for Adolescents (str.43-56) engleskipdf 237 KB
Vlatka Boričević Maršanić, Ljiljana Karapetrić Bolfan, Gordana Buljan Flander, Vesna Grgić
Pregledni rad
 
Jesu li naša savjetovališta dovoljno vidljiva? Σ Savjetovalište za poteškoće učenja i prilagodbe pri Centru za mlade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (str.57-62) hrvatskipdf 199 KB
Are our Counselling Centers Visible Enough? Counselling Center for Learning and Adjustments Difficulties at the Department for School and Adolescent Medicine, Institute for Public Health „Dr. Andrija Štampar“ (str.57-62) engleskipdf 199 KB
Ljiljana Tirić Čihoratić
Izvorni znanstveni članak
 
Lokalna zajednica u službi mentalnog zdravlja djece i mladih - primjer Petrinjskog savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj (str.63-69) hrvatskipdf 200 KB
Local Community in the Service of the Mental Health of Children and Youth - Example of Petrinja Counselling Centre for Children, Adolescents and Family (str.63-69) engleskipdf 200 KB
Armin Hadžić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 14.557 *