hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 59-60 No. 1-2, 2005.


Datum izdavanja: studenoga 2005.

Objavljen na Hrčku: 4. 9. 2007.
Sadržaj Puni tekst
A Contrastive View on Non–Canonical Subjects: Prototype Effects, Semantic Roles and Metonymy (str.1-17) engleskipdf 112 KB
Dubravko Kučanda, Gabrijela Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
Aspect and ergativity in Hindi language  
Glagolski vid i ergativna konstrukcija u hindskome jeziku (str.19-34) hrvatskipdf 122 KB
Miranda Levanat-Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Collectives in -ьje in Slavic (str.35-38) engleskipdf 90 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
O nekim vidovima tvorbene problematike na primjerima iz talijanskog jezika (str.39-57) hrvatskipdf 149 KB
Ivica Peša
Izvorni znanstveni članak
 
Zum Verhältnis der Kaschuben zu ihrer Sprache in Geschichte und Gegenwart vor dem Hintergrund ihrer Entwicklung (str.59-69) njemačkipdf 113 KB
Marcin M. Bobrowski
Pregledni rad
 
Razlika između determinanta i opisnog pridjeva (str.71-80) hrvatskipdf 100 KB
Tomislav Frleta
Pregledni rad
 
Metrička fonologija (str.81-101) hrvatskipdf 198 KB
David Mandić
Pregledni rad
 
Kreolska obilježja nestandardnih varijeteta brazilskog portugalskog (str.103-125) hrvatskipdf 151 KB
Daliborka Sarić
Pregledni rad
 
Prikazi, ocjene, osvrti (str.127-162) hrvatskipdf 228 KB
Vesna Muhvić-Dimanovski, Mate Kapović, August kovačec, Maja Bratanić, Lucija Miškulin, Anita Skelin Horvat, Gabrijela Buljan
Recenzija, Prikaz
 
Izvještaj o radu Zagrebačkoga lingvističkog kruga u ak. god. 2004./2005. (str.163-164) hrvatskipdf 36 KB
Ivana Vidović Bolt
Sažetak sa skupa
 
Obznane (str.165-167) hrvatskipdf 60 KB
Vlatko Broz, Mislava Bertoša
Vijest
 
Posjeta: 10.524 *