hrcak mascot   Srce   HID

Cardiologia Croatica, Vol. 12 No. 1-2, 2017.


Cardiologia Croatica,Vol. 12 No. 1-2
Datum izdavanja: veljača 2017.

Objavljen na Hrčku: 13. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Trebamo li još uvijek pregledavati bolesnike? (str.3-5) hrvatskipdf 147 KB
Should we still examine our patients? (str.3-5) engleskipdf 147 KB
Karlo Golubić
Stručni rad
 
Analiza rada hrvatskih invazivnih kardioloških laboratorija od 2010. do 2014. godine (str.6-15) hrvatskipdf 996 KB
An Analysis of the Work of Croatian Invasive Cardiologic Laboratories between 2010 and 2014 (str.6-15) engleskipdf 996 KB
Josip Lukenda, Boris Starčević, Edvard Galić, Tomislav Krčmar, Zrinka Biloglav
Izvorni znanstveni članak
 
Kardiotoksičnost kao posljedica biološke terapije tumora (str.16-22) hrvatskipdf 243 KB
Cardiotoxicity due to biological cancer therapy (str.16-22) engleskipdf 243 KB
Ivo Darko Gabrić
Stručni rad
 
Prikaz knjige Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines (str.23-23) hrvatskipdf 311 KB
Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines Book Review (str.23-23) engleskipdf 311 KB
Mario Ivanuša
Ostalo
 
Djelotvornost i sigurnost valsartana i kombinacije valsartana i hidroklorotiazida u liječenju bolesnika s blagom do umjerenom arterijskom hipertenzijom – kliničko ispitivanje VICTORY (str.28-31) hrvatskipdf 420 KB
The efficacy and safety of valsartan and the combination of valsartan and hydrochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate arterial hypertension — the VICTORY trial (str.28-31) engleskipdf 420 KB
Jure Berkopec, Anja Zaletel, Polona Knavs Vrhunec, Breda Barbič-Žagar
Stručni rad
 
Posjeta: 3.328 *