hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 69 No. 03., 2017.


Građevinar,Vol. 69 No. 03.
Datum izdavanja: travnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 26. 6. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Deterministički pristup kalibriranju modela ab konstrukcije s dvoslojnim šupljim zidom od opeke (str.171-181) hrvatskipdf 415 KB
Structural model calibration of RC structure with two-leaf cavity brick infill wall by deterministic approach (str.171-181) engleskipdf 410 KB
Onur Onat, Paulo B. Lourenço, Ali Koçak
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj algoritama za uklanjanje depresija na simulaciju površinskog otjecanja (str.183-198) hrvatskipdf 1 MB
Influence of pit removal algorithms on surface runoff simulation (str.183-198) engleskipdf 2 MB
Sanja Šamanović, Damir Medak, Duška Kunštek
Prethodno priopćenje
 
Svojstva čvrstoće mješavina zgure/letećeg pepela aktiviranih pomoću natrijevog metasilikata (str.199-205) hrvatskipdf 174 KB
Strength properties of slag/fly ash blends activated with sodium metasilicate (str.199-205) engleskipdf 173 KB
Erion Luga, Cengiz Duran Atis, Okan Karahan, Serhan Ilkentapar, Ela Bahsude Gorur
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina (str.207-214) hrvatskipdf 142 KB
Influence of recycled filler on asphalt mix properties (str.207-214) engleskipdf 726 KB
Ivica Androjić, Gordana Kaluđer
Pregledni rad
 
Optimiziranje veličine i udjela aktivnog ugljena pri modifikaciji bitumena (str.215-220) hrvatskipdf 294 KB
Optimizing activated carbon size and ratio in bitumen modification (str.215-220) engleskipdf 292 KB
Murat Bostancioğlu, Şeref Oruç
Stručni rad
 
Posjeta: 3.155 *