hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 141 No. 9-10, 2017.


Šumarski list,Vol. 141 No. 9-10
Datum izdavanja: listopada 2017.

Objavljen na Hrčku: 17. 10. 2017.
Sadržaj Puni tekst
ŠTO JE TRENUTNO AKTUALNO U HRVATSKOM ŠUMARSTVU (str.449-449) hrvatskipdf 53 KB
CURRENT ISSUES IN CROATIAN FORESTRY (str.450-450) engleskipdf 49 KB
Uredništvo HŠD
Uvodnik
 
Morfološke značajke kontejnerskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenske regije Gornja Posavina i Pokuplje (1.2.3.) (str.451-458) hrvatskipdf 357 KB
Morphological properties of container seedlings of pedunculate oak (Quercus robur L.) from the seed region of Gornja Posavina and Pokuplje (1.2.3.) (str.458-458)  
Sandra Crnković, Damir Drvodelić, Sanja Perić
Izvorni znanstveni članak
 
The effect of land use type / land cover and aspect on soil properties at the Gökdere catchment in northwestern Turkey (str.459-467) engleskipdf 702 KB
Utjecaj načina korištenja zemljišta / vegetacijskog pokrova i ekspozicije na svojstva tla u slivnom području Gökdere u sjeverozapadnoj Turskoj (str.468-468)  
Ceyhun Göl, Hüseyin Yilmaz
Izvorni znanstveni članak
 
Productivity assessment of alternative timber debarking methods (str.469-476) engleskipdf 388 KB
Procjena produktivnosti alternativnih metoda koranja drvnog sortimenta (str.476-476)  
Neşe Gülci, Abdullah E. Akay, Orhan Erdaş
Izvorni znanstveni članak
 
Značajke borove imele (Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann (1914)) na crnom boru u Bosni i Hercegovini (str.477-482) hrvatskipdf 679 KB
Characteristics of mistletoe shrubs (Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann (1914)) on black pine in Bosnia and Herzegovina (str.483-483)  
Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Ahmed Mujčinović, Kenan Zahirović
Izvorni znanstveni članak
 
The first record and the beginning the spread of oak lace bug, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae), in Slovenia (str.485-488) engleskipdf 400 KB
Prvi nalaz i početak širenja hrastove mrežaste stjenice, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae), u Sloveniji (str.488-488)  
Maja Jurc, Dušan Jurc
Prethodno priopćenje
 
First record of alien species Chymomyza amoena [Diptera: Drosophilidae] in Croatia (str.489-492) engleskipdf 223 KB
Prvi nalaz strane vrste Chymomyza amoena [Diptera: Drosophilidae] u Hrvatskoj (str.492-492)  
Ivana Pajač Živković, Božena Barić, Milorad Šubić, Gabrijel Seljak, Aleksandar Mešić
Prethodno priopćenje
 
Financijski učinci i udio općeg troška u proizvodnji drvnih sortimenata u šumama u vlasništvu RH (str.493-502) hrvatskipdf 466 KB
Financial impact and proportion of general expenditure in wood assortments production in forests owned by the Republic of Croatia (str.502-502)  
Branko Sitaš
Stručni rad
 
Posjeta: 8.442 *