hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 1 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 1950.

Objavljen na Hrčku: 17. 11. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Poisoning by the newer metals: beryllium, cadmium, osmium and vanadium (str.113-121) engleskipdf 7 MB
Otrovanje novijim metalima: berilijem, kadmijem, osmijem i vanadijem (str.122-122)  
Donald Hunter
Izvorni znanstveni članak
 
Contribution to investigations on workers' basal metabolism (str.123-127) engleskipdf 3 MB
Prilog poznavanju osnovnog prometa u radnika (str.127-127)  
Stefan Galineo, Ivan Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Some observations concerning the influence of work on the development of male youths between 14-18 years old (str.124-135)  
Neka opažanja o utjecaju rada na razvoj muške omladine od 14. do 18. godine (str.128-134) hrvatskipdf 8 MB
Branko Kesić
Izvorni znanstveni članak
 
Opis otrovanja živom kod rudara u Idriji iz 16. stoljeća (str.142-147) hrvatskipdf 4 MB
A description of mercury poisoning among the miners' of Idria from the 16th century (str.147-147)  
Lavoslav glesinger
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju profesionalne bruceloze u našoj zemlji (str.148-159) hrvatskipdf 8 MB
Contribution to occupational brucellosis in Yugoslavia (str.159-159)  
Josip Fališevac
Stručni rad
 
Utjecaj olova na djelatnost acetil-kolinesteraze (str.160-164) hrvatskipdf 3 MB
Influence of lead on the activity of acethyl-cholinesterase (str.164-164)  
Ibrahim ruždić
Kratko priopćenje
 
Upotreba cijevne maske u željezničkom prometu (str.165-167) hrvatskipdf 2 MB
The use of hose-masks in railway traffic (str.167-167)  
Zdenko Topolnik
Kratko priopćenje
 
Neki problemi kemijske analize atmosfere (str.168-181) hrvatskipdf 13 MB
Some problems of industrial air analysis (str.181-181)  
Velimir Vouk, Mirka Fugaš
Pregledni rad
 
Profesionalna oboljenja oka (str.192-219) hrvatskipdf 19 MB
Occupational diseases of the eye (str.219-219)  
Dinko Šakić
Pregledni rad
 
(str.220-256) hrvatskipdf 23 MB
Ostalo  
Posjeta: 2.505 *