hrcak mascot   Srce   HID

Acta clinica Croatica, Vol. 46 No. 3-Supplement 2, 2007.


Datum izdavanja: listopada 2007.

Objavljen na Hrčku: 19. 11. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj  
Contents (str.3-5) engleskipdf 87 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Uvodnik  
Foreword (str.7-8) engleskipdf 83 KB
Zvonko Kusić
Uvodnik
 
Epidemiologija raka štitnjače (str.11-13) hrvatskipdf 831 KB
Epidemiology of Thyroid Cancer (str.11-13) engleskipdf 831 KB
Sergej Hojker
Izlaganje sa skupa
 
Molekularna genetika tumora štitnjače (str.13-15) hrvatskipdf 831 KB
Molecular Genetics of Thyroid Cancer (str.13-15) engleskipdf 831 KB
Krešimir Pavelić
Izlaganje sa skupa
 
Čimbenici rizika raka štitnjače (str.16-18) hrvatskipdf 831 KB
Thyroid Cancer Risk Factors (str.16-18) engleskipdf 831 KB
Boris Bonefačić, Aleksandar Smokvina, Tomislav Jukić, Zvonko Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Unos joda i rak štitnjače (str.19-21) hrvatskipdf 831 KB
Iodine Intake and Thyroid Cancer (str.19-21) engleskipdf 831 KB
Tomislav Jukić, Nina Dabelić, Zvonko Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Posljedice ultrazvučnog nalaza incidentaloma i mikrokarcinoma štitnjače - Pretjerujemo li s dijagnostikom? (str.21-24) hrvatskipdf 831 KB
Impact of Sonographically Discovered Incidentalomas and Thyroid Microcarcinomas - Do We Overdiagnose? (str.21-24) engleskipdf 831 KB
Laszlo Hegedüs
Izlaganje sa skupa
 
SZO klasifikacija diferenciranih karcinoma štitnjače - Smjernice i kriteriji patohistološke dijagnostike (str.25-27) hrvatskipdf 831 KB
WHO Classification of Differentiated Thyroid Carcinoma - Recommendations and Criteria for Histopathological Diagnosis (str.25-27) engleskipdf 831 KB
Hrvoje Čupić, Majda Vučić
Izlaganje sa skupa
 
TNM klasifikacija i drugi prognostički sustavi raka štitnjače (str.27-31) hrvatskipdf 831 KB
TNM Classification and Other Thyroid Cancer Prognostic Systems (str.27-31) engleskipdf 831 KB
Ivan Mihaljević, Juraj Smoje, Ivan Karner, Nedeljko Topuzović, Jasna Gardašanić
Izlaganje sa skupa
 
Prognostička obilježja papilarnog i folikularnog karcinoma štitnjače (str.31-33) hrvatskipdf 831 KB
Prognostic Factors of Papillary and Follicular Thyroid Carcinoma (str.31-33) engleskipdf 831 KB
Ante Punda
Izlaganje sa skupa
 
Novi pristupi u dijagnostici raka štitnjače (str.33-35) hrvatskipdf 831 KB
Novel Approaches and Strategies in the Diagnosis of Thyroid Cancer (str.33-35) engleskipdf 831 KB
Aldo Pinchera, Paolo Passannanti, Rossella Elisei
Izlaganje sa skupa
 
Ultrazvučna dijagnostika raka štitnjače (str.36-39) hrvatskipdf 831 KB
Ultrasonography in Thyroid Cancer (str.36-39) engleskipdf 831 KB
Maja Franceschi, Sanja Rončević
Izlaganje sa skupa
 
Radionuklidna dijagnostika raka štitnjače (str.39-41) hrvatskipdf 831 KB
Radionuclide Imaging of Thyroid Cancer (str.39-41) engleskipdf 831 KB
Darijo Radović
Izlaganje sa skupa
 
Citološka dijagnostika raka štitnjače (str.42-44) hrvatskipdf 831 KB
Cytological Diagnosis of Thyroid Cancer (str.42-44) engleskipdf 831 KB
Neven Mateša
Izlaganje sa skupa
 
Citomorfološke karakteristike papilarnog karcinoma štitnjače i njihov prognostički značaj (str.44-47) hrvatskipdf 831 KB
Cytomorphological Characteristics of Papillary Thyroid Carcinoma and Their Prognostic Value (str.44-47) engleskipdf 831 KB
Anka Knežević-Obad
Izlaganje sa skupa
 
Molekularna dijagnostika raka štitnjače (str.47-49) hrvatskipdf 831 KB
Molecular Diagnostics Of Thyroid Cancer (str.47-49) engleskipdf 831 KB
Ivan Šamija, Josip Lukač, Zvonko Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Kirurško liječenje diferenciranog karcinoma štitnjače (str.50-52) hrvatskipdf 831 KB
Surgical Treatment of Differentiated Thyroid Carcinoma (str.50-52) engleskipdf 831 KB
Vlado Petric, Krešo Zurak, Davor Džepina
Izlaganje sa skupa
 
Suvremeni postupci u kirurgiji štitnjače (str.52-54) hrvatskipdf 831 KB
Up To Date Procedures in Thyroid Gland Surgery (str.52-54) engleskipdf 831 KB
Drago Prgomet
Izlaganje sa skupa
 
Postoperacijske komplikacije kirurškog liječenja raka štitnjače (str.54-56) hrvatskipdf 831 KB
Postoperative Complications of Thyroid Cancer Surgery (str.54-56) engleskipdf 831 KB
Ivo Glunčić
Izlaganje sa skupa
 
Liječenje postoperacijske hipokalcemije (str.57-58) hrvatskipdf 831 KB
Treatment of Postoperative Hypocalcemia (str.57-58) engleskipdf 831 KB
Ivan Karner, Mario Štefanić, Vlado Wagenhofer, Ivan Mihaljević
Izlaganje sa skupa
 
Različiti pristupi u liječenju i praćenju bolesnika s rakom štitnjače (str.58-61) hrvatskipdf 831 KB
Current Controversies in Treatment and Follow-Up of Patients with Thyroid Cancer (str.58-61) engleskipdf 831 KB
Furio Pacini
Izlaganje sa skupa
 
Radiojodna ablacija ostatnog tkiva štitnjače (str.62-62) hrvatskipdf 831 KB
Radioiodine Ablation of Thyroid Remnant (str.62-62) engleskipdf 831 KB
Damir Dodig
Izlaganje sa skupa
 
Liječenje metastatskog raka štitnjače radioaktivnim jodom (str.63-65) hrvatskipdf 831 KB
Radioiodine Treatment of Metastatic Thyroid Carcinoma (str.63-65) engleskipdf 831 KB
Tomislav Jukić, Nina Dabelić, Zvonko Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Ultrazvuk u praćenju bolesnika s rakom štitnjače (str.66-68) hrvatskipdf 831 KB
Ultrasonography in Follow-Up of Thyroid Cancer Patients (str.66-68) engleskipdf 831 KB
Hrvojka Tomić-Brzac
Izlaganje sa skupa
 
Tumorski biljezi raka štitnjače (str.69-71) hrvatskipdf 831 KB
Tumor Markers in Thyroid Cancer (str.69-71) engleskipdf 831 KB
Ljerka Lukinac
Izlaganje sa skupa
 
Praćenje bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače (str.72-75) hrvatskipdf 831 KB
Follow-Up of Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma (str.72-75) engleskipdf 831 KB
Vinko Marković
Izlaganje sa skupa
 
Novi pristupi u laboratorijskoj obradi bolesnika s rakom štitnjače (str.75-78) hrvatskipdf 831 KB
Changing Trends in Laboratory Evaluation of Thyroid Cancer Patients (str.75-78) engleskipdf 831 KB
Ulla Feldt-Rasmussen
Izlaganje sa skupa
 
Razlike između europskih i američkih smjernica u dijagnostici i liječenju nodularne strume i diferenciranog karcinoma štitnjače (str.78-80) hrvatskipdf 831 KB
Differences in European and American Guidelines for Management of Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer (str.78-80) engleskipdf 831 KB
Christoph Reiners
Izlaganje sa skupa
 
Klinička obilježja medularnog, slabo diferenciranog i anaplastičnog karcinoma štitnjače (str.80-83) hrvatskipdf 831 KB
Clinical Characteritics of Medullary, Poorly Differentiated and Anaplastic Thyroid Carcinoma (str.80-83) engleskipdf 831 KB
Juraj Smoje, Ivan Mihaljević, Nedeljko Topuzović, Branislav Krstonošić
Izlaganje sa skupa
 
Ultrazvučna dijagnostika medularnog, slabo diferenciranog i anaplastičnog karcinoma štitnjače (str.84-86) hrvatskipdf 831 KB
Role of Ultrasonography in Diagnosis of Medullary, Poorly Differentiated and Anaplastic Thyroid Carcinoma (str.84-86) engleskipdf 831 KB
Zdenka Bence-Žigman
Izlaganje sa skupa
 
Kirurško liječenje medularnog, slabo diferenciranog i anaplastičnog karcinoma štitnjače (str.87-88) hrvatskipdf 831 KB
Surgical Treatment of Medullary, Poorly Differentiated and Anaplastic Thyroid Carcinoma (str.87-88) engleskipdf 831 KB
Danijel Došen, Renato Janušić, Marija Pastorčić-Grgić
Izlaganje sa skupa
 
Histopatologija medularnog, slabo diferenciranog i anaplastičnog karcinoma štitnjače (str.89-91) hrvatskipdf 831 KB
Histopathology of Medullary, Poorly Differentiated and Anaplastic Thyroid Carcinoma (str.89-91) engleskipdf 831 KB
Valdi Pešutić-Pisac
Izlaganje sa skupa
 
Onkološko liječenje raka štitnjače (str.91-94) hrvatskipdf 831 KB
Oncological Treatment of Thyroid Cancer (str.91-94) engleskipdf 831 KB
Nina Dabelić, Jasna Radić, Zvonko Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Različite metode slikovnog prikaza raka štitnjače (str.94-97) hrvatskipdf 831 KB
Multimodality Approach in Thyroid Cancer Imaging (str.94-97) engleskipdf 831 KB
Dinko Franceschi
Izlaganje sa skupa
 
Trudnoća i rak štitnjače (str.97-100) hrvatskipdf 831 KB
Pregnancy and Thyroid Cancer (str.97-100) engleskipdf 831 KB
Antonija Balenović, Zvonko Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Integralni psihoterapijski pristup bolesnicima oboljelim od raka štitnjače (str.100-101) hrvatskipdf 831 KB
Integral Psychotherapeutic Approach to Patients with Thyroid Cancer (str.100-101) engleskipdf 831 KB
Križo Katinić
Izlaganje sa skupa
 
Učinak doze radiojoda na ishod trudnoće u žena liječenih zbog diferenciranog karcinoma štitnjače (str.105-105) hrvatskipdf 497 KB
The Influence of Radioiodine Dose on Pregnancy Outcome in Patients Treated For Differentiated Thyroid Carcinoma (str.105-105) engleskipdf 497 KB
A. Balenović, M Vlašić, Z Sonicki, D Bodor, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Agresivni oblik papilarnog karcinoma štitnjače - prikaz bolesnika (str.106-107) hrvatskipdf 497 KB
Aggressive Form of Papillary Thyroid Carcinoma - A Case Report (str.106-107) engleskipdf 497 KB
B Bonefačić, A. Valković-Mika, M Strčić, S Petretić-Majnarić
Izlaganje sa skupa
 
Jednogodišnje iskustvo s tehnologijom MIVAT (str.107-107) hrvatskipdf 497 KB
One-Year Experience with MIVAT (str.107-107) engleskipdf 497 KB
M Bura, R Prstačić, H Galle, M Žižić-Mitrečić, I Botica
Izlaganje sa skupa
 
Identifikacija povratnog laringealnog živca (str.107-108) hrvatskipdf 497 KB
Identification of Recurrent Laryngeal Nerve - Main Points (str.107-108) engleskipdf 497 KB
M. Bura
Izlaganje sa skupa
 
Citologija limfoma u štitnjači (str.108-109) hrvatskipdf 497 KB
Cytology of Lymphoma in the Thyroid (str.108-109) engleskipdf 497 KB
S Ćurić-Jurić, I Maričević, M Šokčević, F Ćurić
Izlaganje sa skupa
 
Učestalost i epidemiološke značajke različitih histoloških tipova karcinoma štitnjače u razdoblju 1980.-2006. (str.109-110) hrvatskipdf 497 KB
Occurence and Epidemiologic Features of Different Histologic Types of Thyroid Cancer in the 1980-2006 Period (str.109-110) engleskipdf 497 KB
A. Demlrović, P Radulović, M Vučić, H Čupić, Z Kusić, M Belicza
Izlaganje sa skupa
 
Kirurško liječenje recidivirajućeg raka štitnjače (str.110-111) hrvatskipdf 497 KB
Surgical Management of Recurrent Thyroid Cancer (str.110-111) engleskipdf 497 KB
A. Diklić, V Živaljević, I Paunović, K Krgović, S Tatić, M Havelka, M Kazić, N Kalezić, G Zorić
Izlaganje sa skupa
 
Neke kliničko patološke osobitosti papilarnog karcinoma štitnjače (str.111-112) hrvatskipdf 497 KB
Some Clinical and Pathological Characteristics of Papillary Thyroid Carcinoma (str.111-112) engleskipdf 497 KB
D Džepina, K Zurak, V Petric, H Čupić
Izlaganje sa skupa
 
Učestalost čvorova štitnjače u radnoj populaciji u Zagrebu (str.112-112) hrvatskipdf 497 KB
The Prevalence of Thyroid Nodules in Working Population of Zagreb (str.112-112) engleskipdf 497 KB
D Đokić, M Prpić, J Staničić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Ultrazvučna pretraga vrata u bolesnika s operiranim diferenciranim karcinomom štitnjače i značenje određivanja tireoglobulina u punktatu (str.113-113) hrvatskipdf 497 KB
Ultrasonography of the Neck in Patients Operated for Differentiated Thyroid Carcinoma and Value of Thyroglobulin Determination in Node Aspirate (str.113-113) engleskipdf 497 KB
M Franceschi, S Rončević, Lj Lukinac, T Halec, V Dermal, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Uloga 18- FDG pozitronske emisijske tomografije (PET) u post terapijskoj reevaluaciji rekurentnog diferenciranog/medularnog karcinoma štitnjače (DTC/MTC) (str.114-114) hrvatskipdf 497 KB
The Role of 18-FDG-PET in Post-¬treatment Restaging of Recurrent Differentiated/Medullary Thyroid Carcinoma (DTC/MTC) (str.114-114) engleskipdf 497 KB
J Gardašanić, M Štefanić, I Mihaljević, B Krstonošić
Izlaganje sa skupa
 
Utjecaj urokinaznog tipa aktivatora plazminogena (uPA) i njegovog inhibitora (PAI-1) na preživljenje bez progresije bolesti u bolesnika s karcinomom štitnjače (str.115-116) hrvatskipdf 497 KB
Impact of Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) and Its Inhibitor (PAI-1) on Progression-Free Survival in Thyroid Cancer (str.115-116) engleskipdf 497 KB
G Horvatić-Herceg, D Herceg, Z Bence-Žigman, H Tornić-Brzac, S Kusačić-Kuna, M Kralik, A. Kulić, D Dodig
Izlaganje sa skupa
 
Incidencija i smrtnost od karcinoma štitnjače u Hrvatskoj 1968.-2004. (str.116-117) hrvatskipdf 497 KB
Incidence and Mortality of Thyroid Cancer in Croatia from 1968 to 2004 (str.116-117) engleskipdf 497 KB
P Jukić, N Dabelić, M Prpić, A. Znaor, Z Sonicki, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Papilarni mikrokarcinom štitnjače¬ - klinička obilježja i prognoza (str.117-118) hrvatskipdf 497 KB
Papillary Thyroid Microcarcinoma - ¬Clinical Presentation and Prognosis (str.117-118) engleskipdf 497 KB
T Jukić, J Staničić, M Franceschi, M Prpić, T Vukić, V Petric, H Čupić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Černobil nije uzrokovao porast karcinoma štitnjače u djece u Hrvatskoj (str.118-119) hrvatskipdf 497 KB
No Increase in Childhood Thyroid Cancer in Croatia Due to Chernobyl Accident (str.118-119) engleskipdf 497 KB
T Jukić, N Dabelić, M Prpić, D Salopek, A. Znaor, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Mutacija protoonkogena RET u bolesnice sa sindromom multiple endokrine neoplazije tip 2B (MEN 2B) (str.120-120) hrvatskipdf 497 KB
Ret Protooncogene Mutation in a Patient with Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome Type 2B (MEN 2B) (str.120-120) engleskipdf 497 KB
D Kalalinić, M Vrkljan, V Zjačić-Rotkvić, M Solter
Izlaganje sa skupa
 
Mikrokarcinomi štitnjače (str.121-121) hrvatskipdf 497 KB
Thyroid Microcarcinomas (str.121-121) engleskipdf 497 KB
K Krgović, V Žlvaljević, I Paunović, A. Diklić, S Tatić, M Kazić, N Kalezić
Izlaganje sa skupa
 
Hipertireoza i rak štitnjače (str.121-122) hrvatskipdf 497 KB
Hyperthyroidism and Thyroid Cancer (str.121-122) engleskipdf 497 KB
Z Labar, M Prpić, M Punda, T Jukić, J Staničić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Kolor Doppler, ultrazvučno vođena citološka punkcija i laboratorijski testovi u procjeni bolesti štitnjače (str.123-124) hrvatskipdf 497 KB
Color Doppler Imaging, US-FNAB and Thyroid Blood Tests in Evaluation of Thyroid Diseases (str.123-124) engleskipdf 497 KB
M Lacić, S Gregurić-Mateša, M Barlšić-Šmalcelj, M lvkić
Izlaganje sa skupa
 
Kalcitonin u praćenju bolesnika s medularnim karcinomom štitnjače (str.124-124) hrvatskipdf 497 KB
Calcitonin in Follow•up Of Patients with Medullary Thyroid Cancer (str.124-124) engleskipdf 497 KB
Lj Lukinac, D Krilić, D Nölhig-Hus, J Staničić, N Dabelić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Dvadesetpetogodišnje iskustvo u određivanju tireoglobulina (str.125-125) hrvatskipdf 497 KB
Twenty Five Years of Thyroglobulin Measurement (str.125-125) engleskipdf 497 KB
Lj Lukinac, D Nöthig-Hus, D Krilić, M Franceschi, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Praćenje i preživljenje bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače (str.126-126) hrvatskipdf 497 KB
Follow Up and Survival of Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma (str.126-126) engleskipdf 497 KB
M Malešević, J Mihailović, Lj Stefanović
Izlaganje sa skupa
 
Istovremena prisutnost papilarnog karcinoma i Hashimotovog tireoiditisa: analiza citološkog i histološkog materijala (str.126-127) hrvatskipdf 497 KB
Coexistenceof Papillary Carcinoma and Hashimoto Thyroiditis: A Study of Cytologic and Histologic Material (str.126-127) engleskipdf 497 KB
D Mateša-Anić, N Mateša, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Određivanje urinarnog izlučivanja 131-1 nakon terapijske primjene u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače (str.128-128) hrvatskipdf 497 KB
Determination of Urinary Excretion of 131-1 Following Its Therapeutic Application in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma (str.128-128) engleskipdf 497 KB
M Matović, M Jerernić, M Ravlić
Izlaganje sa skupa
 
Povećana učestalost karcinoma štitnjače u Splitsko•dalmatinskoj županiji: epidemiološke značajke (str.129-129) hrvatskipdf 497 KB
Increased Incidence of Thyroid Cancer in the Spllt•Dalmatia County: Epidemiological Characteristics (str.129-129) engleskipdf 497 KB
R Mulić, K Poljak, D Radović, D Sunara, Z Čolović
Izlaganje sa skupa
 
Anksioznost u bolesnika s rakom štitnjače (str.129-130) hrvatskipdf 497 KB
Anxiety in Thyroid Cancer Patients (str.129-130) engleskipdf 497 KB
J Murgić, M Prpić, K Katinić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Medularni karcinom štitnjače - kirurško liječenje (str.130-131) hrvatskipdf 497 KB
Medullarythyroid Carcinoma - Surgical Treatment (str.130-131) engleskipdf 497 KB
I Paunović, A. Diklić, K Krgović, V Živaljević, S Tatić, M Havelka, N Kalezić
Izlaganje sa skupa
 
RET mutacija, ciklln D1 i P27 u papilarnom mikrokarcinomu štitnjače (str.131-132) hrvatskipdf 497 KB
RET Mutation, Cyclin D1 and P27 in Papillary Microcarcinoma of the Thyroid (str.131-132) engleskipdf 497 KB
V Pešutić-Pisac, A. Punda, A. Pranić-Kragić, P Glunčić
Izlaganje sa skupa
 
Sindrom MEN 2B u tri generacije jedne obitelji - od palijacije do prevencije (str.132-133) hrvatskipdf 497 KB
MEN 2B Syndrome in Three Generations of One Family - From Palliation to Prevention (str.132-133) engleskipdf 497 KB
M Prpić, N Dabelić, A. Bolanča, Ž Soldić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Kliničke značajke papilarnog karcinoma štitnjače u bolesnika s pojavom raka štitnjače u obitelji (str.134-134) hrvatskipdf 497 KB
Clinical Features of Papillary Thyroid Cancer in Patients with Familial Occurrence of Thyroid Cancer (str.134-134) engleskipdf 497 KB
M Prpić, J Staničić, T Jukić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Rizični čimbenici za osteoporozu u bolesnica s diferenciranim karcinomom štitnjače (str.135-136) hrvatskipdf 497 KB
Risk Factors for Osteoporosis in Female Patients with Differentiated Thyroid Cancer (str.135-136) engleskipdf 497 KB
M Punda, A. Balenović, V Gladić-Nenadić, T Jukić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Porast incidencije karcinoma štitnjače u Republici Hrvatskoj - Černobil da ili ne? (str.136-137) hrvatskipdf 497 KB
Increasing Incidence of Thyroid Carcinoma in Croatia - Chernobyl Yes or No? (str.136-137) engleskipdf 497 KB
M Radetić, M Kovačić, D Parazajder, Ma Radetić, I Raguž
Izlaganje sa skupa
 
Inzularni karcinom - rijetki slabo diferencirani karcinom štitnjače (str.137-137) hrvatskipdf 497 KB
Insular Carcinoma - A Rare Case of Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma (str.137-137) engleskipdf 497 KB
V Ramljak, I Ranogajec, I Bobuš-Kelčec, I Novosel, D Došen, R Janušić
Izlaganje sa skupa
 
Evaluacija rizika maligniteta u benignim čvorovima štitnjače nakon perkutane injekcije etanola (str.138-138) hrvatskipdf 497 KB
Evaluation of Malignancy Risk in Benign Thyroid Nodules after Percutaneous Ethanol (str.138-138) engleskipdf 497 KB
IV Sleptsov, NI Timofeeva, RA Chernikov, IK Chinchuk, AA Uspenskaya
Izlaganje sa skupa
 
Naša iskustva u dugovremenom praćenju i liječenju članova porodice sa sindromom MEN IIa (str.139-139) hrvatskipdf 497 KB
Our Experience in the Treatment and Follow•Up of Family Members with MEN IIa Syndrome (str.139-139) engleskipdf 497 KB
J Smoje, S Cipar-Garaj, N Topuzović, I Mihaljević, B Krstonošć
Izlaganje sa skupa
 
Aksilarne metastaze kod papilarnog karcinoma štitnjače - prikaz slučaja (str.140-140) hrvatskipdf 497 KB
Axillary Lymph Node Metastases in Papillary Thyroid Carcinoma - A Case Report (str.140-140) engleskipdf 497 KB
J Staničić, N Dabelić, T Jukić, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Klinička i patohistološka obilježja raka štitnjače u bolesnika liječenih u klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Zagreb (str.141-141) hrvatskipdf 497 KB
Clinical and Histopathologic Features of Thyroid Carcinoma in Patients Treated At Department Of Oncology and Nuclear Medicine, Sestre Milosrdnice University Hospital, Zagreb, Croatia (str.141-141) engleskipdf 497 KB
J Staničić, T Jukić, H Čupić, M Belicza, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Ekspresija gena za galektin-3 u punktatima citološki neodređenih promjena štitnjače u pogledu malignosti (str.142-142) hrvatskipdf 497 KB
Galectin-3 Expression in Fine Needle Aspirates of Cytologically Indeterminate Lesions of the Thyroid (str.142-142) engleskipdf 497 KB
I Šamija, N Mateša, J Lukač, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
CD44v6 kao biljeg za prijeoperacijsku dijagnostiku citološki neodređenih promjena štitnjače u pogledu malignosti (str.143-143) hrvatskipdf 497 KB
CD44v6 as a Marker for Preoperative Diagnosis of Cytologically Indeterminate Lesions of the Thyroid (str.143-143) engleskipdf 497 KB
I Šamija, N Mateša, J Lukač, Z Kusić
Izlaganje sa skupa
 
Medularni karcinomom štitnjače s adenomom paratireoidne žlijezde (str.144-145) hrvatskipdf 497 KB
Medullary Thyroid Carcinoma with Parathyroid Adenoma (str.144-145) engleskipdf 497 KB
I Šurković, I Suljević, B Heljić
Izlaganje sa skupa
 
Naša iskustva u primjeni rekombinantnog humanog TSH u praćenju bolesnika s rakom štitnjače (str.145-146) hrvatskipdf 497 KB
Our First Experience in the Use of Recombinant Human TSH (rhTSH) In Follow-Up of Patients with Differentiated Carcinoma of the Thyroid (str.145-146) engleskipdf 497 KB
N Topuzović, A. Rusić, J Smoje, I Mihaljavić
Izlaganje sa skupa
 
Razlikovanje cističnih tvorbi aspiracijskom punkcijom štitnjače (str.146-147) hrvatskipdf 497 KB
Differentiation of Cystic Lesions with Fine Needle Aspiration Biopsy of the Thyroid Gland (str.146-147) engleskipdf 497 KB
A. Valković-Mika, B Bonefačić, S Petretić-Majnarić, M Mudrovčić, A. Smokvina
Izlaganje sa skupa
 
Citomorfološke značajke medularnog karcinoma štitnjače (str.147-148) hrvatskipdf 497 KB
Cytomorphological Features of Medullary Carcinoma of the Thyroid (str.147-148) engleskipdf 497 KB
A. Vasilj, S Kojić-Katović, S Ćurić-June
Izlaganje sa skupa
 
Serumski tireoglobulln, scintigrafija cijelog tijela jodom-131 i ultrazvuk vrata u praćenju nisko rizičnih bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače (str.148-149) hrvatskipdf 497 KB
Serum Thyroglobulin, 1-131 Whole Body Scan and Neck Ultrasonography in the Follow-Up of Low Risk Patients with Differentiated Thyroid Cancer (str.148-149) engleskipdf 497 KB
V Wagenhofer, I Karner, I Mihaljević
Izlaganje sa skupa
 
Nediferencirani (anaplastični) karcinom štitnjače (str.149-149) hrvatskipdf 497 KB
Undifferentiated (Anaplastic) Thyroid Carcinoma (str.149-149) engleskipdf 497 KB
G Zorić, V Živaljević, I Paunović, A. Diklić, K Krgović, N Kalezić, M Kazić, S Tatić
Izlaganje sa skupa
 
Papilarni mikrokarcinom - patološke osobitosti i klinička prezentacija (str.150-150) hrvatskipdf 497 KB
Papillary Microcarcinoma - Pathologic Characteristics and Clinical Presentation (str.150-150) engleskipdf 497 KB
K Zurak, D Džepina, V Petrić, H Čupić
Izlaganje sa skupa
 
Stopa smrtnosti raka štitnjače u Beogradu, Srbija, 1993.-2002. (str.150-151) hrvatskipdf 497 KB
Thyroid Cancer Mortality Rate in Belgrade, Serbia, 1993-2002 (str.150-151) engleskipdf 497 KB
V Živaljević, S Sipetić, T Grujičić, A. Diklić, I Paunović, K Krgović, G Zorić
Izlaganje sa skupa
 
Hipertireoza i rak štitnjače (str.151-151) hrvatskipdf 497 KB
Hyperthyroidism and Thyroid Carcinoma (str.151-151) engleskipdf 497 KB
J Žmire, I Kardum-Skelin, D Šušterčić, B Čolak, M Šunjić-Stakor, K Martinac
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 71.285 *