hrcak mascot   Srce   HID

Liječnički vjesnik, Vol. 140 No. 1-2, 2018.


Datum izdavanja: ožujka 2018.

Objavljen na Hrčku: 7. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Karcinom mokraćnog mjehura u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom liječenih ciklofosfamidom hrvatskipdf 155 KB
Urinary bladder carcinoma in patients with systemic lupus erythematosus treated with cyclophosphamide (str.57-58)  
Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, Branimir Anić
Pismo uredniku
 
SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE hrvatskipdf 214 KB
GUIDELINES FOR NONINVASIVE MECHANICAL VENTILATION FOR TREATMENT OF CHRONIC RESPIRATORY FAILURE  
Gordana Pavliša, Ljiljana Bulat Kardum, Hrvoje Puretić, Ervin Žuljević, Asja Stipić-Marković, Igor Barković, Marija Žagar, Marinko Artuković, Gordana Matijević, Miroslav Samaržija
Stručni rad
 
TRANSPLANTACIJA SRCA U DJECE U HRVATSKOJ – NAŠA PRVA ISKUSTVA hrvatskipdf 319 KB
HEART TRANSPLANTATION IN CHILDREN IN CROATIA – OUR FIRST EXPERIENCES  
Ivan Malčić, Darko Anić, Dorotea Bartoniček, Dalibor Šarić, Hrvoje Kniewald, Dražen Belina, Milivoj Novak, Slobodan Galić, Miran Cvitković, Višnja Ivančan, Dražen Jelašić, Jasna Stoić Brezak
Izvorni znanstveni članak
 
TOTALNA TIROIDEKTOMIJA KAO KIRURŠKA METODA LIJEČENJA HIPERTIREOZE: NAŠA ISKUSTVA hrvatskipdf 194 KB
TOTAL THYROIDECTOMY AS A SURGICAL METHOD FOR TREATING HYPERTHYROIDISM: OUR EXPERIENCES  
Ivan Kovačić, Marijan Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
IMUNIZACIJA DJECE S KONGENITALNIM SRČANIM GRJEŠKAMA – KLINIČKI I KRITIČKI OSVRT hrvatskipdf 259 KB
IMMUNISATION OF CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS – CLINICAL AND CRITICAL OVERVIEW  
Matej Katavić, Daniel Dilber
Pregledni rad
 
STENOZA SPINALNOG KANALA SLABINSKE KRALJEŽNICE – OD EPIDEMIOLOGIJE DO REHABILITACIJE LUMBAR SPINAL STENOSIS – FROM EPIDEMIOLOGY TO REHABILITATION hrvatskipdf 806 KB
LUMBAR SPINAL STENOSIS – FROM EPIDEMIOLOGY TO REHABILITATION  
Simeon Grazio, Višnja Bašić Kes, Lovorka Grgurević, Boris Božić, Darko Perović, Dijana Zaravec, Frane Grubišić, Dražen Kvesić, Ivan Mikula, Tomislav Nemčić, Igor Borić, Karlo Houra, Matej Mustapić, Tatjana Nikolić, Marijana Lisak, Ivo Dumić-Čule, Rudolf Vukojević, Ivan Koprek, Vedran Brnić, Krešimir Rotim
Pregledni rad
 
ENTERALNA PREHRANA – GDJE SMO DANAS U FARMAKONUTRICIJI? hrvatskipdf 221 KB
ENTERAL NUTRITION – WHERE ARE WE TODAY IN PHARMACONUTRITION?  
Tajana Pavić, Spomenka Tomek-Roksandić, Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić
Pregledni rad
 
Karcinom mokraćnog mjehura u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom liječenih ciklofosfamidom hrvatskipdf 155 KB
Urinary bladder carcinoma in patients with systemic lupus erythematosus treated with cyclophosphamide  
Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer, Dubravka Bosnić, Marina Sentić, Branimir Anić
Pismo uredniku
 
Posjeta: 28.010 *