hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,Vol. 73 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 14. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
LJUDSKA MIKROBIOTA I MIKROBIOM (str.3-11) hrvatskipdf 157 KB
HUMAN MICROBIOTA AND MICROBIOME (str.11-11)  
IVANA ANTAL, MARKO JELIĆ, SARA SILA, SANJA KOLAČEK, ARJANA TAMBIĆ ANDRAŠEVIĆ
Uvodnik
 
OUTCOME OF KIDNEY TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH LUPUS NEPHRITIS – A SINGLE CENTER EXPERIENCE AND REVIEW OF THE LITERATURE (str.13-17) engleskipdf 107 KB
ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA KOD BOLESNIKA S LUPUSNIM NEFRITISOM – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA I PREGLED LITERATURE (str.18-18)  
LEA KATALINIĆ, EMMA ELIASSON, LANA GELLINEO, BRANIMIR ANIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SEKSUALNE NUSPOJAVE ANTIPSIHOTIKA (str.19-24) hrvatskipdf 194 KB
SEXUAL SIDE EFFECTS OF ANTIPSYCHOTICS (str.25-25)  
NINOSLAV MIMICA, SUZANA UZUN, OLIVER KOZUMPLIK, MARIJA KUŠAN JUKIĆ, STIPE DRMIĆ
Pregledni rad
 
UPRAVLJANJE ČIMBENICIMA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA U REUMATOIDNOM ARTRITISU (str.27-36) hrvatskipdf 132 KB
MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN RHEUMATOID ARTHRITIS (str.36-36)  
MARIJA GLASNOVIĆ, ALEKSANDAR VČEV, ELIZABETA HORVATIĆ, ŽELJKA KOLAK, VALENTINA MATIJEVIĆ, DOMINIK GJONI, STEFAN GJONI, FABIAN GJONI
Pregledni rad
 
PERIOPERACIJSKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA NA ANTITROMBOCITNOJ I ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI (str.37-41) hrvatskipdf 97 KB
PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF ANTIPLATELET AND ANTICOAGULANT MEDICATION (str.42-42)  
SVJETLANA DOŠENOVIĆ, NENAD KARANOVIĆ
Pregledni rad
 
SUOSJEĆAJNOST KAO DODANA VRIJEDNOST ZDRAVSTVENE SKRBI (str.43-46) hrvatskipdf 84 KB
COMPASSION AS THE ADDED VALUE OF HEALTH CARE (str.47-47)  
IVAN ŠKLEBAR, DUŠKA ŠKLEBAR
Pregledni rad
 
URINARY TRACT INFECTIONS IN THE ELDERLY. THE EFFECT OF REDUCING THE AGE CRITERIA IN A GERIATRIC SERVICE (str.49-54) engleskipdf 705 KB
INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA KOD STARIJIH OSOBA. UČINAK SMANJENJA KRITERIJA DOBI U GERIJATRIJSKOJ SLUŽBI (str.55-55)  
LUZ VIVIANA PUERTO RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL RIVERO NAVARRO, CYNTHIA DESIREE LÓPEZ ESTRADA, HUGO MENDIETA ZERÓN
Ostalo
 
EPIDURAL ADHESIOLYSIS IN THE MANAGEMENT OF CHRONIC LOW BACK PAIN IN FAILED BACK SURGERY SYNDROME AND IN LUMBAR RADICULAR PAIN: FIRST YEAR OF EXPERIENCE AT PULA GENERAL HOSPITAL, PULA, CROATIA – A RANDOMIZED TRIAL (str.57-64) engleskipdf 136 KB
EPIDURALNA ADHEZIOLIZA U LIJEČENJU KRONIČNE KRALJEŽNIČKE BOLI KOD SINDROMA NEUSPJELE OPERACIJE KRALJEŽNICE I KOD LUMBALNE RADIKULARNE BOLI: JEDNOGODIŠNJE ISKUSTVO U OPĆOJ BOLNICI PULA (str.65-65)  
LADA KALAGAC FABRIS, ALEKSANDAR ŠUPUT, NADOMIR GUSIĆ, PREDRAG MAMONTOV
Ostalo
 
UGRIZI MORSKIH KORNJAČA U JADRANSKOM MORU - PRIKAZ ČETIRI BOLESNIKA (str.67-70) hrvatskipdf 596 KB
TURTLE BITES IN ADRIATIC SEA – REPORT OF FOUR CASES (str.70-70)  
MILOVAN RADOSAVLJEVIĆ, PETAR MILIĆ, IVANA RADOSAVLJEVIĆ
Ostalo
 
KRONIČNA TRAUMATSKA ENCEFALOPATIJA: DIJAGNOSTIČKI KRITERIJI I TERAPIJSKI MODELI (str.71-76) hrvatskipdf 111 KB
CHRONIC TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY: DIAGNOSTIC CRITERIA AND THERAPEUTIC MODELS (str.77-77)  
VESNA ŠEPER, NEBOJŠA NEŠIĆ
Stručni rad
 
FEKALNA TRANSPLANTACIJA – TRANSFER FEKALNE MIKROBIOTE (str.79-80) hrvatskipdf 46 KB
DAVOR ŠTIMAC
Ostalo
 
DO THE BENEFITS OF ASPIRIN EXCEED THE RISK OF MAJOR BLEEDS IN PATIENTS TREATED FOR PRIMARY PREVENTION OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR DISEASE? (str.81-85) engleskipdf 95 KB
JE LI DOBROBIT OD LIJEČENJA ASPIRINOM U BOLESNIKA KOJI GA UZIMAJU ZBOG PRIMARNE PREVECIJE MOŽDANO- I SRČANOKRVOŽILNIH BOLESTI VEĆA OD RIZIKA KRVARENJA? (str.86-86)  
PETAR KES, VANJA BAŠIĆ KES
Ostalo
 
UDIO BOLESNIKA NA LISTI ČEKANJA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA I PRIDRUŽENE BOLESTI – IMA LI MJESTA ZA POBOLJŠANJE? (str.87-88) hrvatskipdf 59 KB
NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, JOSIPA RADIĆ, ŽARKO BELAVIĆ, BORIS KUDUMIJA, LEA KATALINIĆ, LEMS JERIN, SANJA STIPANIC, BOJAN JELAKOVIĆ, DRAGAN LJUTIĆ, SANJIN RAČKI
Pismo uredniku
 
OSUVREMENJENE SMJERNICE ZA ZBRINJAVANJE AKUTNOG MOŽDANOG UDARA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MOŽDANI UDAR (str.89-121) hrvatskipdf 342 KB
UPDATE ON GUIDELINES FOR ACUTE STROKE TREATMENT BY THE CROATIAN SOCIETY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION AND THE CROATIAN STROKE SOCIETY (str.122-122)  
VANJA BAŠIĆ KES, IRIS ZAVOREO, ZLATKO TRKANJEC, VIŠNJA SUPANC, TOMISLAV BREITENFELD, ARIJANA LOVRENČIĆ HUZJAN, MARINA ROJE BEDEKOVIĆ, MARIJANA LISAK, SILVIO BAŠIĆ, SILVA SOLDO BUTKOVIĆ, MARINA TITLIĆ, SANJA TOMASOVIĆ, LJILJANA ČENGIĆ, BISERKA KOVAČ, ERVIN JANČIĆ, DRAGUTIN KADOJIĆ, DENIS ČERIMAGIĆ, ANKA ALEKSIĆ SHIHABI, DIJANA ZADRAVEC, VLADIMIR KALOUSEK, KREŠIMIR ROTIM, VIDA DEMARIN
Ostalo
 
AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA - Prikaz knjige (str.123-124) hrvatskipdf 255 KB
Momir H. Polenaković
Ostalo
 
Posjeta: 12.908 *