hrcak mascot   Srce   HID

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja,Vol. 18 No. 36
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.3-4) hrvatskipdf 44 KB
Content (str.3-4) engleskipdf 44 KB
Kazalo  
Remains of the Early Medieval Settlement in the Locality of Hlebine – Velike Hlebine  
Ostaci ranosrednjovjekovnog naselja na lokalitetu Hlebine – Velike Hlebine (str.5-20) hrvatskipdf 936 KB
Tajana Sekelj Ivančan
Izvorni znanstveni članak
 
Winter Oasis on Drava (Reflection on Construction of the Winter Harbour in Osijek)  
Dravska zimska oaza (osvrt na izgradnju osječke Zimske luke) (str.21-32) hrvatskipdf 921 KB
Zlata Živaković Kerže, Marija Benić Penava
Pregledni rad
 
Testament as Historical Source – on the Trail of Testaments of Three Inhabitants of Đurđevac from the First Half of the 20th Century  
Oporuka kao povijesni izvor – tragom oporuka triju Đurđevčana iz prve polovice 20. stoljeća (str.33-54) hrvatskipdf 991 KB
Vladimir Miholek
Pregledni rad
 
Pure Party of Rights (Starčević’s Croatian Party of Rights /Party of Rights) in Virovitica from 1895 to 1914  
Čista stranka prava (Starčevićeva Hrvatska stranka prava/Stranka prava) u Virovitici 1895. - 1914. (str.55-80) hrvatskipdf 531 KB
Mislav Gabelica
Izvorni znanstveni članak
 
Tko razgovara u Kalnovečkim razgovorima Ivana Goluba? Analiza nositelja iskaza i lirskog višeglasja  
Who is talking in Ivan Golub's Kalnovečki razgovori (Kalnovec discussions)? The analysis of speakers and lyric polyphony (str.81-95) engleskipdf 363 KB
Mario Kolar, Gordana Tkalec
Izvorni znanstveni članak
 
Demogeographic Characteristics of Croatian Administrative Units Bordering with the Republic of Slovenia  
Demogeografska obilježja hrvatskih prigraničnih administrativnih jedinica prema Republici Sloveniji (str.96-112) hrvatskipdf 1 MB
Matko Mikašinović, Monika Komušanac
Prethodno priopćenje
 
Life of Border Population: Case Study of Međimurje  
Život pograničnog stanovništva: studija slučaja Međimurje (str.113-128) hrvatskipdf 351 KB
Filip Škiljan, Barbara Riman
Pregledni rad
 
Analysis of Location Potential for Construction of Logistic Centre in Northwest Croatia  
Analiza potencijala lokacije za izgradnju logističkog centra u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (str.129-145) hrvatskipdf 787 KB
Saša Petar, Dino Valeš, Krešimir Buntak
Prethodno priopćenje
 
The Use of Virtual and Augmented Reality in the Promotion of Tourist Destinations in Northwestern Croatia  
Primjena virtualne i proširene stvarnosti u promociji turističkih destinacija sjeverozapadne Hrvatske (str.146-157) hrvatskipdf 446 KB
Ante Rončević, Marina Gregorić, Dajana Maria Horvat
Pregledni rad
 
Comparative Analysis of Application of Managerial Tools in the Procurement Process in Companies of Northwestern and Central Region in the Republic of Croatia  
Komparativna analiza primjene menadžerskih alata u procesu nabave u poduzećima sjeverozapadne i središnje regije u Republici Hrvatskoj (str.158-166) hrvatskipdf 528 KB
Krešimir Buntak, Daniel Sačer, Damira Keček
Pregledni rad
 
Touristic Presentation of Cultural Heritage of Međimurje  
Turistička prezentacija kulturne baštine Međimurja (str.167-174) hrvatskipdf 656 KB
Robert Slunjski
Stručni rad
 
Spatial Distribution of Business Subjects and Their Influence on Economic Structure of City of Križevci  
Prostorna distribucija poslovnih subjekata i njihov utjecaj na gospodarsku strukturu grada Križevaca (str.175-189) hrvatskipdf 2 MB
Jelena Lončar, Ivan Sviben
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 5.097 *