hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 60 No. 01., 2008.


Datum izdavanja: veljače 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 3. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Zaštita građevnih jama zidom od mlaznog betona i štapnih sidara (str.1-11) hrvatskipdf 951 KB
Foundation pit protection by shotcrete wall and ground anchors (str.1-11)  
Ljupko Perić
Stručni rad
 
Izvještaj o sukladnosti betona s uvjetima projekta konstrukcije (str.13-19) hrvatskipdf 90 KB
Report on the compliance of concrete with structural design requirements (str.13-19)  
Marko Hranilović (ml.), Josip Brajdić, Marko Hranilović
Pregledni rad
 
Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi (str.21-35) hrvatskipdf 734 KB
Wind action on bridges according to the European standard (str.21-35)  
Mehmed Čaušević, Ivica Špalj, Elvis Žic
Pregledni rad
 
Riječka obilaznica – izgradnja i dovršetak (str.37-43) hrvatskipdf 719 KB
Rijeka Bypass - construction and completion (str.37-43)  
Klara Bačić Čapalija, Ratimir Šarar
Stručni rad
 
Posjeta: 15.003 *