hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 40 No. 4, 2020.


Infektološki glasnik,Vol. 40 No. 4
Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Nealkoholna masna bolest jetre i sepsa (str.122-123) hrvatskipdf 114 KB
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Sepsis (str.122-123) engleskipdf 114 KB
Neven Papić, Vladimir Krajinović
Uvodnik
 
Nealkoholna masna bolest jetre povezana je s većom smrtnošću kod odraslih bolesnika s invazivnom bolešću uzrokovanom streptokokom grupe B (str.124-128) hrvatskipdf 118 KB
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease is Associated with an Increased Mortality in Adult Patients with Group B Streptococcus Invasive Disease (str.124-128) engleskipdf 118 KB
Branimir Gjurašin, Iva Butić, Adriana Vince, Neven Papić
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija rizika od spolnih bolesti i HIV-a, kiberohondrija i zdravstvena pismenost u doba pandemije COVID-19 (str.129-133) hrvatskipdf 114 KB
Risk Perception Towards Sexually Transmitted Diseases and HIV, Cyberochondria and Health Literacy at the Time of COVID-19 Pandemic (str.129-133) engleskipdf 114 KB
Tanja Staraj Bajčić, Iva Sorta-Bilajac Turina, Ksenija Baždarić
Pregledni rad
 
Farmakološko liječenje koronavirusne bolesti 19 (COVID-19): gdje smo sada? (str.134-147) hrvatskipdf 286 KB
Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Pharmacologic Treatment: Where Are We Now? (str.134-147) engleskipdf 286 KB
Nikolina Bogdanić, Ljiljana Lukić, Josip Begovac
Pregledni rad
 
Plućni embolizam u pneumoniji (str.148-153) hrvatskipdf 193 KB
Pulmonary Embolism in Pneumonia (str.148-153) engleskipdf 193 KB
Bea Hohšteter, Lidija Ljubičić, Gordana Pavliša
Pregledni rad
 
Zaštita zdravstvenih djelatnika tijekom pandemije SARS-CoV-2 (str.154-158) hrvatskipdf 112 KB
Health care workers protection during SARS-CoV-2 pandemic (str.154-158) engleskipdf 112 KB
Diana Didović, Andrea Nikčević, Lorna Stemberger Marić, Srđan Roglić
Pregledni rad
 
Mnogobrojna lica bolesti mačjega ogreba – prikaz četiri bolesnika (str.159-164) hrvatskipdf 128 KB
The Many Faces of Cat Scratch Disease – A Report of Four Cases (str.159-164) engleskipdf 128 KB
Samira Knežević, Mari Rončević-Filipović, Lari Gorup, Đurđica Cekinović-Grbeša, Ivica Pavić, Biserka Trošelj Vukić, Irena Slavuljica
Stručni rad
 
Posjeta: 3.187 *