hrcak mascot   Srce   HID

Liječnički vjesnik, Vol. 142 No. supp 4, 2020.


Liječnički vjesnik,Vol. 142 No. supp 4
Datum izdavanja: rujna 2020.

Objavljen na Hrčku: 13. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Aggressive Lymphomas  
Agresivni limfomi (str.1-6) hrvatskipdf 296 KB
Sažetak sa skupa  
Sadržaj hrvatskipdf 173 KB
Kazalo  
Uvodna riječ hrvatskipdf 181 KB
Rajko Kušec, Toni Valković
Uvodnik
 
Kazalo hrvatskipdf 356 KB
Kazalo  
Akutne limfoblastične leukemije (str.7-8) hrvatskipdf 262 KB
Sažetak sa skupa  
Akutne mijeloične leukemije (str.9-13) hrvatskipdf 285 KB
Sažetak sa skupa  
Anemije (str.14-20) hrvatskipdf 246 KB
Sažetak sa skupa  
B-KLL i druge indolentne limfocitne leukemije (str.21-31) hrvatskipdf 328 KB
Sažetak sa skupa  
Dječja hematologija (str.32-34) hrvatskipdf 217 KB
Sažetak sa skupa  
Druge kronične mijeloproliferativne bolesti (str.35-43) hrvatskipdf 315 KB
Sažetak sa skupa  
Hodgkinov limfom (str.44-46) hrvatskipdf 229 KB
Sažetak sa skupa  
Indolentni limfomi (str.47-48) hrvatskipdf 260 KB
Sažetak sa skupa  
Kronična mijeloična leukemija (str.49-50) hrvatskipdf 265 KB
Sažetak sa skupa  
Mijelodisplastični sindromi (str.51-53) hrvatskipdf 275 KB
Sažetak sa skupa  
Plazma stanični tumori (str.54-59) hrvatskipdf 241 KB
Sažetak sa skupa  
Poremećaji koagulacije (str.60-65) hrvatskipdf 240 KB
Sažetak sa skupa  
Potporna terapija (str.66-67) hrvatskipdf 208 KB
Sažetak sa skupa  
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica (str.68-75) hrvatskipdf 256 KB
Sažetak sa skupa  
Posjeta: 2.780 *