hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol. 42 No. 2
Datum izdavanja: rujna 2021.

Objavljen na Hrčku: 26. 9. 2021.
Sadržaj Puni tekst
O NEKIM POSEBNIM SLUČAJEVIMA SEPARATNOG ODLUČIVANJA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA (str.263-281) hrvatskipdf 277 KB
ON CERTAIN SPECIAL CASES OF ADJUDICATING THE COMPENSATION OF LITIGATION COSTS SEPARATELY (str.282-282)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
 
JAVNOST GLAVNE RASPRAVE (str.283-301) hrvatskipdf 262 KB
PUBLICITY OF THE MAIN HEARING (str.302-302)  
Jozo Čizmić
Izvorni znanstveni članak
 
IZMJENA RJEŠENJA U ŽALBENOM UPRAVNOM POSTUPKU (str.303-320) hrvatskipdf 259 KB
AMENDING THE DECISION IN THE APPELLATE ADMINISTRATIVE PROCEDURE (str.321-321)  
Marko Šikić
Izvorni znanstveni članak
 
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA - PREMA NOVOM REGULATORNOM OKVIRU ZA TOKENIZIRANE VRIJEDNOSNE PAPIRE (str.323-341) hrvatskipdf 282 KB
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY - TOWARDS A NEW REGULATORY FRAMEWORK FOR TOKENIZED SECURITIES (str.342-342)  
Edita Čulinović-Herc, Antonija Zubović, Morana Derenčinović Ruk
Prethodno priopćenje
 
NEZAKONITOST I NEPRAVILNOST RADA KAO PRETPOSTAVKA ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU PROUZROČENU RADOM SUDACA (str.343-360) hrvatskipdf 283 KB
UNLAWFUL AND IRREGULAR WORK AS A CONDITION OF STATE LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY JUDICIAL ERRORS (str.361-361)  
Maja Bukovac Puvača, Armando Demark
Prethodno priopćenje
 
OSIGURANJE PRIVREMENIM MJERAMA O OSTVARIVANJU RODITELJSKE SKRBI I OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM – NEKI PRAVNI PRIJEPORI (str.363-382) hrvatskipdf 258 KB
PROVISIONAL MEASURES ON EXERCISING PARENTAL CARE AND PERSONAL RELATIONS WITH THE CHILD - SOME LEGAL CONTROVERSIES (str.383-383)  
Slađana Aras Kramar
Prethodno priopćenje
 
POSTOJI LI POTREBA PRAVNOG UREĐENJA UMJETNE INTELIGENCIJE U EUROPSKOJ UNIJI – RAZLOZI ZA I PROTIV (str.385-403) hrvatskipdf 276 KB
IS THERE A NEED TO REGULATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EUROPEAN UNION: REASONS FOR AND AGAINST (str.404-404)  
Ana Pošćić
Prethodno priopćenje
 
OKVIR DETERMINIRANJA PRAVA NA RAD ZA VRIJEME EPIDEMIJE (str.405-417) hrvatskipdf 241 KB
THE FRAMEWORK FOR DETERMINING THE RIGHT AT WORK DURING THE EPIDEMIC (str.418-418)  
Marinko Đ. Učur
Pregledni rad
 
METODA POSTUPANJA U UPRAVNOM POSTUPKU U ODNOSU NA METODU POSTUPANJA U UPRAVNOM SPORU I SAZNANJA ISTINE O ČINJENICAMA (str.419-431) hrvatskipdf 238 KB
PROCEDURAL METHOD IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN RELATION TO THE PROCEDURAL METHOD IN AN ADMINISTRATIVE DISPUTE AND COGNITION OF THE TRUTH ABOUT FACTS (str.432-432)  
Boris Ljubanović, Dario Đerđa
Pregledni rad
 
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU DJELOMIČNOG USPJEHA U SPORU (str.433-449) hrvatskipdf 257 KB
CIVIL PROCEDURE COSTS (str.450-450)  
Dinka Šago
Pregledni rad
 
POLOŽAJ OŠTEĆENIKA U ADHEZIJSKOM POSTUPKU (str.451-469) hrvatskipdf 271 KB
LEGAL POSITION OF INJURED PARTY IN THE ADHESION PROCEDURE (str.470-470)  
Mijo Galiot, Vanesa Brizić Bahun
Pregledni rad
 
GODINA I NEŠTO PRIMJENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: OPĆE ODREDBE, PRVOSTUPANJSKI I OGLEDNI POSTUPAK (str.471-488) hrvatskipdf 266 KB
MORE THAN A YEAR OF APPLICATION OF CIVIL PROCEDURE ACT: GENERAL PROVISIONS, FIRST INSTANCE AND TRIAL PROCEDURE (str.489-489)  
Ivan Tironi, Dejan Bodul
Pregledni rad
 
DOSTAVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU (str.491-506) hrvatskipdf 248 KB
DELIVERY OF DOCUMENTS IN THE LAND REGISTRATION PROCEDURE (str.507-507)  
Zinka Bulka
Pregledni rad
 
KORELACIJA SUBJEKTIVNOG I OBJEKTIVNOG UPRAVNOG SPORA (str.509-522) hrvatskipdf 196 KB
THE CORRELATION BETWEEN SUBJECTIVE AND OBJECTIVE ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.523-523)  
Inga Vezmar Barlek
Stručni rad
 
UPORABA TUĐE NEKRETNINE RADI IZVOĐENJA RADOVA (str.525-535) hrvatskipdf 213 KB
USE OF ANOTHER PARTY REAL PROPERTY FOR PERFORMANCE OF WORKS (str.536-536)  
Lidija Bošnjaković
Stručni rad
 
IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM SPORU (str.537-556) hrvatskipdf 269 KB
EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES IN THE ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.557-557)  
Meri Dominis Herman
Stručni rad
 
POSLOVNI UDJEL(I) I BRAČNA STEČEVINA KROZ PRAKSU TRGOVAČKIH SUDOVA (str.559-577) hrvatskipdf 255 KB
BUSINESS SHARE(S) AND MARITAL PROPERTY IN PRACTICE OF COMMERCIAL COURTS (str.578-578)  
Tina Jakupak
Stručni rad
 
PROF. DR. SC. STJEPAN IVANIŠEVIĆ (1939. – 2021.) (str.581-581) hrvatskipdf 134 KB
Robert Blažević, Dana Dobrić Jambrović, Mariza Menger
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 3.286 *