hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2008.

Objavljen na Hrčku: 7. 10. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Teorijsko‑metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara (str.1-15) hrvatskipdf 149 KB
Theoretical -Methodological Basis of M. Kušar ’s Work in Linguistics (str.1-15)  
Lada Badurina, Mihaela Matešić
Izvorni znanstveni članak
 
Supostavna raščlamba frazema (str.19-31) hrvatskipdf 146 KB
Contrastive analysis of phrasemes (str.19-31)  
Marija Turk, Maja Opašić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza talijanizama u Hvarkinji Martina Benetovića (str.33-53) hrvatskipdf 140 KB
Analysis of Italianisms in Martin Benetovi ć’s Renaissance play Hvarkinja (str.33-53)  
Nada Županović
Izvorni znanstveni članak
 
O neujednačenosti inačičnih ostvaraja u jezikoslovnim radovima (str.55-60) hrvatskipdf 116 KB
On the Erratic Use of Variants in Papers on Linguistics (str.55-60)  
Artur Rafaelovič Bagdasarov
Stručni rad
 
Naziv hrvatski u ruskome kontekstu (str.61-72) hrvatskipdf 161 KB
Term Croatian considered in russian context (str.61-72)  
Željka Čelić
Pregledni rad
 
Fra Šimun Klimantović (...) ni pisac ni pod piscem pisac (str.75-95) hrvatskipdf 258 KB
Šimun Klimantović (…) Neither a Writer nor a Writer Beneath One (str.75-95)  
Ines Srdoč-Konestra, Saša Lajšić
Izvorni znanstveni članak
 
Stereotipija u prikazu ženskoga lika u genealoškim ciklusima Williama Faulknera i Miroslava Krleže: Eula Varner Snopes i Charlotta Castelli-Glembay (str.99-118) hrvatskipdf 274 KB
Stereotypy in the Portrayal of Female Characters in Genealogical Cycles of William Faulkner and Miroslav Krleža : Eula Varner Snopes and Charlotta Castelli -Glembay (str.118-99)  
Biljana Oklopčić
Izvorni znanstveni članak
 
Mapiranje egzila u Muzeju bezuvjetne predaje Dubravke Ugrešić (str.119-138) hrvatskipdf 158 KB
Maping of Exile in Dubravka Ugrešić’s Muzej bezuvjetne predaje (str.119-138)  
István Ladányi
Izvorni znanstveni članak
 
ŽIVOT, SMRT I USKRSNUĆE JEZIKA, Claude Hagège, ZAUSTAVITI IZUMIRANJE JEZIKA (Disput, Zagreb, 2005.) (str.141-145) hrvatskipdf 97 KB
Mihaela Matešić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POKUŠAJ PONIRANJA U DAVNI SVIJET NAŠIH PREDAKA, James Patrick Mallory i Douglas Q. Adams, THE OXFORD INTRODUCTION TO PROTO-INDO-EUROPEAN AND THE PROTO-INDO-EUROPEAN WORLD, (Oxford University Press, New York, 2006.) (str.146-149) hrvatskipdf 91 KB
Ivana Sanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZNAČAJAN PRINOS HRVATSKOJ FRAZEOLOGIJI, Antica Menac, HRVATSKA FRAZEOLOGIJA, (Zagreb, Knjigra, 2007.) (str.150-152) hrvatskipdf 85 KB
Maja Opašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRETISAK PRVE HRVATSKOGLAGOLJSKE POČETNICE, PRVA HRVATSKOGLAGOLJSKA POČETNICA 1527., pretisak (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, Školska knjiga, Zagreb, 2007.) (str.152-155) hrvatskipdf 131 KB
Mirjana Crnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OSMIŠLJAVANJA, Miroslav Šicel, POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, KNJIGA 4, EKSPRESIONIZAM (Naklada Ljevak, Zagreb, 2007.) OSMIŠLJAVANJA, Zbornik u čast 80. rođendana akademika Miroslava Šicela (FF Press, Zagreb, 2006.) (str.155-162) hrvatskipdf 114 KB
Dejan Duric
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ANALIZA SUVREMENIH DRAMATURŠKIH I INSCENACIJSKIH NAČELA – SUODNOS DRAMSKOGA I KAZALIŠNOGA DISKURSA GOVOR DRAME – GOVOR GLUME, Zbornik radova sa simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori (Disput, Zagreb, 2007.) (str.162-167) hrvatskipdf 104 KB
Iva Rosanda Žigo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDAN PRINOS KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI I ANALITICI, Ines Srdoč-Konestra, KNJIŽEVNO DJELO VIKTORA CARA EMINA, (“Adamić”, Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” – Opatija, Rijeka, 2008.) (str.167-170) hrvatskipdf 93 KB
Danijela Bačić-Karković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZEMALJSKI ŽIVOT ARHIVALIJA, Milovan Tatarin, LJUBAVI NEBESKE, LJUBAVI ZEMALJSKE. Prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća (Disput, Zagreb 2007.) (str.170-174) hrvatskipdf 100 KB
Saša Lajšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 33.558 *