hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: February 2009

Published on HRČAK: 07 March 2009
Table of contents Full text
PROBLEMATIKA SUBJEKTA – OPĆI I KONTRASTIVNI ASPEKTI (str.7-21) croatianpdf 575 KB
The Issue of Subject – General and Contrastive Aspects (str.7-21)  
Die Problematik des Subjekts – allgemeine und kontrastive Aspekte (str.7-21)  
Barbara Kunzmann-Müller
Preliminary communication
 
IMENA RURALNIH GOSPODARSTAVA JUGOZAPADNE ISTRE (str.23-36) croatianpdf 1 MB
NAMES OF RURAL ESTATES IN SOUTHWESTERN ISTRIA (str.23-36)  
Lucia Miškulin Saletović, Ines Virč
Original scientific paper
 
FONOLOŠKE NAPOMENE O GOVORU BROVINJA U ISTRI (str.39-50) croatianpdf 627 KB
Phonological Remarks on the BrovinjE Idiom (Istria) (str.39-50)  
Silvana Vranić, Ivana Nežić
Preliminary communication
 
AKCENATSKI TIPOVI PRIDJEVA U MJESNOME GOVORU TRTNA (str.51-62) croatianpdf 602 KB
ACCENTUAL TYPES OF THE ADJECTIVES IN THE DIALECT OF TRTNI (str.51-62)  
Sanja Zubčić, Ivana Sanković
Original scientific paper
 
KNJIŽEVNI NAZORI ILIJE JAKOVLJEVIĆA (str.65-80) croatianpdf 555 KB
Ilija Jakovljević’s Literary Views (str.65-80)  
Vladimir Lončarević
Original scientific paper
 
NEKI PROBLEMI PRIJEVODA ČAKAVSKE POEZIJE NA RUSKI JEZIK (NA PRIMJERU POEZIJE ČAKAVSKOGA PJESNIKA ZLATANA JAKŠIĆA) (str.81-92) croatianpdf 590 KB
Some problems in translating chakavian poetry into the Russian language (On the example of the Chakavian poet Zlatan Jakšić) (str.81-92)  
Rafaela Božić-Šejić
Original scientific paper
 
KONKRETNO I KONCEPTUALNO U PJESNIŠTVU ZVONIMIRA MRKONJIĆA (str.95-107) croatianpdf 521 KB
Concrete and Conceptual in Zvonimir Mrkonjić’s Poetry (str.95-107)  
Sanjin Sorel
Original scientific paper
 
TIJELO, IDENTITET I DISKURS IDEOLOGIJE (str.109-123) croatianpdf 534 KB
Body, identity and ideology discourse (str.109-123)  
Danijela Marot Kiš, Ivan Bujan
Original scientific paper
 
DOBRODOŠLA JEZIČNOPOVIJESNA MONOGRAFIJA, Ranko Matasović POREDBENOPOVIJESNA GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA, (Matica hrvatska, Zagreb, 2008.) (str.127-130) croatianpdf 522 KB
Iva Lukežić
Case report
 
ONOMASTIČKI PRINOSI, Živko Bjelanović, ONOMASTIČKE TEME, (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.) (str.131-132) croatianpdf 468 KB
Ivana Sanković
Case report
 
RJEČNIČKO I GRAMATIČKO BLAGO GROBNIČKOGA GOVORA 20. STOLJEĆA, Iva Lukežić, Sanja Zubčić, GROBNIČKI GOVOR XX. STOLJEĆA (GRAMATIKA I RJEČNIK), (Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Rijeka, 2007.) (str.133-138) croatianpdf 578 KB
Ivana Nežić
Case report
 
O KULTURNIM STEREOTIPIMA KULTURNI STEREOTIPI – KONCEPTI IDENTITETA U SREDNJOEUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA, uredili: Dubravka Oraic-Tolic i Erno Kulcsár Szabó (FF press, Zagreb, 2006) (str.138-144) croatianpdf 601 KB
Dejan Durić
Case report
 
PREMA DISKURSNOJ STILISTICI, Marina Katnić-Bakaršić STILISTIKA, drugo izdanje (Naučna i univerzitetska knjiga, Sarajevo, 2007.) (str.144-149) croatianpdf 608 KB
Danijela Marot-Kiš
Case report
 
Visits: 29.600 *