hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena psihologija, Vol. 6 No. 2, 2003.


Datum izdavanja: prosinca 2003.

Objavljen na Hrčku: 23. 5. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Svijest o sebi i drugima kod socijalne anksioznosti i samomotrenja: prilog validaciji Upitnika socijalne svijesti (2) (str.231-247)  
Awareness of Self and Others in Social Anxiety and Self-Monitoring: A Contribution to Validation of Social Awareness Inventory (2) (str.247-248)  
Vera Ćubela Adorić
Izvorni znanstveni članak
 
Efekti zahtjeva za povećanjem kreativnosti vlastitog prijašnjeg učinka (str.249-262)  
Effects of requirement to improve the creativity of one's own past performance (str.260-260)  
Irena Čorko
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog provjeri petfaktorskog modela ličnosti (str.263-271)  
The cognitive aspect of the five factor personality model – a contribution (str.271)  
Krunoslav Matešić
Izvorni znanstveni članak
 
A critique of the ‘g' factor (str.273-291)  
Kritika "g" faktora (str.291)  
Lazar Stankov
Pregledni rad
 
Novije spoznaje o valjanosti selekcijskih metoda: od doktrine o situacijskoj specifičnosti do postavke o generalizaciji valjanosti (str.293-312)  
New insights into the validity of selection methods: from the doctrine of situational specificity to the idea of validity generalization (str.313)  
Branimir Šverko
Pregledni rad
 
U potrazi za time-sharing sposobnošću: Osvrt na 25 godina ispitivanja individualnih razlika pri simultanom djelovanju (str.315-344)  
Searching for a time-sharing ability: 25 years of examining individual differences in concurrent-task performance (str.344-345)  
Željko Jerneić
Pregledni rad
 
Posjeta: 7.378 *