hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 133 No. 7-8, 2009.


Šumarski list,Vol. 133 No. 7-8
Datum izdavanja: kolovoza 2009.

Objavljen na Hrčku: 7. 9. 2009.
Sadržaj Puni tekst
JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ (str.368-368) hrvatskipdf 51 KB
MORE ABOUT FORESTS AND NATURE PROTECTIONIN RELATION TO NATURA 2000 IN CROATIA (str.368-368)  
Branimir Prpić
Uvodnik
 
Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha (str.369-379) hrvatskipdf 746 KB
Precision of Structure Elements’ Estimation in a Beech – Fir Stand Depending on Circular Sample Plot Size (str.378-379)  
Mislav Vedriš, Anamarija Jazbec, Marko Frntić, Mario Božić, Ernest Goršić
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj (str.381-390) hrvatskipdf 72 KB
Research of Leafminers onWoody Plants in Croatia (str.389-390)  
Dinka Matošević, Milan Pernek, Tomislav Dubravac, Božena Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine (str.391-405) hrvatskipdf 2 MB
Structure and Dynamics of the Harvest of Dead and Declining Trees of Pedunculate Oak in the Stands of Spačva Forest from 1996 to 2006 (str.405-405)  
Tomislav Dubravac, Stjepan Dekanić
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica (str.407-416) hrvatskipdf 518 KB
Development Structure Elements in Mixed Oak Stands in Aria of ForestAdministration Bjelovar with Retrospect on Modelling Growth andYield of Mixed Stands (str.415-416)  
Krunoslav Godina
Izvorni znanstveni članak
 
Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske (str.417-423) hrvatskipdf 65 KB
Beech Forests and Milava –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum(Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. of the Mountain of West Croatia (str.423-423)  
Zdravko Cerovečki
Izvorni znanstveni članak
 
Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija (str.425-438) hrvatskipdf 467 KB
Impacts of EmissionTrading Markets on Competitiveness of Forestry Biomass in Croatia (str.437-438)  
Robert Pašičko, Davorin Kajba, Julije Domac
Stručni rad
 
Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima (str.439-446) hrvatskipdf 2 MB
Succulents (fat plants) on theAdriatic Coast and their Use in Parks (str.446-446)  
Dražen Grgurević
Stručni rad
 
Posjeta: 11.615 *