hrcak mascot   Srce   HID

Renewed Life : Journal of Philosophy and Religious Studies,Vol. 64. No. 3.
Publication date: October 2009

Published on HRČAK: 15 October 2009
Table of contents Full text
Znanost i vjera (str.291-294) croatianpdf 62 KB
Vuko Brigljević
Editorial
 
Može li racionalnost biti iracionalna? Martin Heidegger i kazivanje istine (str.295-311) croatianpdf 169 KB
Can Rationality be Irrational? Martin Heidegger and Speaking the Truth (str.311-311)  
Ivan Kordić
Original scientific paper
 
Počeci visokoga školstva u Bosni i Hercegovini (str.313-333) croatianpdf 211 KB
The Beginnings of Higher Education in Bosnia and Herzegovina (str.333-333)  
Tomo Vukšić
Original scientific paper
 
Katehetske inicijative hrvatskih isusovaca u Zagrebu u drugoj polovici XX. stoljeća (str.335-345) croatianpdf 162 KB
Catechetical Initiatives of Croatian Jesuits in Zagreb during the Second Half of the 20th Century (str.346-346)  
Tonči Trstenjak
Conference paper
 
Eshatološki vidik pojma thesaurus u Ambrozijevu djelu Expositio Psalmi CXVIII (str.347-361) croatianpdf 187 KB
The Eshatological Perspective on the Concept «Thesaurus» in Ambrose's Work Exposito Psalmi CXVIII (str.362-362)  
Drago Tukara
Review article
 
Donosi li internet novo poimanje čovjeka? Osvrt na viđenje čovjeka među sljedbenicima digitalne kulture (str.363-374) croatianpdf 161 KB
Does the Internet Bring with it a New Understanding of Man? The View of Man among Proponents of the Digital Culture (str.375-375)  
Predrag Haramija
Review article
 
Narav i organizacija rada na srednjovjekovnim sveučilištima 12. i 13. stoljeća (str.377-391) croatianpdf 188 KB
The Nature and Organization of Work at Medieval Universities of the 12th and 13th Centuries (str.391-391)  
Barbara Ćuk
Review article
 
Etika u poslovanju Etičko vodstvo u poslovnom kontekstu sa slučajevima iz prakse (str.393-404) croatianpdf 146 KB
Business Ethics Ethical Leadership in a Business Context - Case Studies (str.404-404)  
Mirna Ćorić, Ivija Jelavić
Professional paper
 
Charles Seife, Nula: biografija opasne ideje (str.405-410)  
Marito Mihovil Letica
Case report
 
Niko Bilić, Jerusalem an jenem Tag (str.410-412)  
Marko Matić
Case report
 
Alfred Schneider, Putovi Božje objave. Fundamentalna teologija (str.413-415)  
Ivan Antunović
Case report
 
Fenomen (ne)religioznosti u suvremenoj književnosti – Zbornik 2008 (str.416-417)  
Adolf Polegubić
Case report
 
Željka Znidarčić (ur.), Etika u medicinskoj znanosti. Radovi Simpozija «Etika u medicinskoj znanosti» HKLD-a (str.417-420)  
Ivica Ružička
Case report
 
Mirko Nikolić, Gabrić još govori. 20 godina poslije (1988.-2008.) (str.420-421)  
Sebastian Šujević
Case report
 
Gianni Califano, Blažena M. Celina od Prikazanja (str.421-421)  
Smiljan Milićević
Case report
 
Aleandro Paritanti (ur.), Slavni dan brata Ivana Bonifacija Pavletića (str.422-422)  
Goran Živković
Case report
 
Moyra Doorly, Nema mjesta za Boga (str.422-424)  
Ivan Mandurić
Case report
 
Ivan Šestak (uredio), Umjetnost Marijana Gajšaka. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa "Teorija i praksa sakralne umjetnosti Marijana Gajšaka (1944-1993)" održanoga u Zagrebu 14. lipnja 2007 (str.424-426)  
Anto Mišić
Case report
 
Uwe Michael Lang, Okretanje prema Gospodinu (str.426-427)  
Ivan Mandurić
Case report
 
Danica Kumbatović, Socijalizam i kršćanstvo u Misterijima Charlesa Péguyja (str.427-428)  
Sebastian Šujević
Case report
 
Visits: 20.251 *