hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: svibnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 10. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ UPRAVLJANJA NA GOSPODARSKE UČINKE OBITELJSKIH MLIJEČNIH FARMI (str.3-33) hrvatskidoc 562 KB
INFLUENCE OF MANAGEMENT LEVEL ON ECONOMIC RESULTS OF FAMILY DAIRY FARMS (str.33-33)  
D. Zagorec
Izvorni znanstveni članak
 
OPĆI PRINCIPI ODREĐIVANJA HIGIJENSKE KVALITETE ZRAKA, KAO POKAZATELJA DOBROBITI SVINJA U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI (str.35-41) hrvatskidoc 141 KB
GENERAL PRINCIPLES OF HYGIENIC AIR QUALITY DETERMINATION, AS SWINE WELFARE INDICATOR IN INTENSIVE PRODUCTION (str.41-41)  
M. Ostović, Ž. Pavičić, Alenka Tofant, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin, S. Menčik, H. Valpotić, D. Kezić
Izlaganje sa skupa
 
POGAČA ULJANE REPICE U TOVU HIBRIDNIH PURANA (str.43-47) hrvatskidoc 136 KB
RAPESEED OIL CAKE IN FATTENING OF HYBRID TURKEYS (str.47-47)  
S. Mužic, Z. Janječić, Jasna Pintar, D. Bedeković, Vlasta Herak-Perković
Izlaganje sa skupa
 
DALMATINSKA TUKA - ARHAIČNA FORMA PERADI (str.49-55) hrvatskidoc 593 KB
DALMATIAN TURKEY – AN ARCHAIC FORM OF POULTRY (str.55-55)  
Anamaria Ekert Kabalin, Š. Horvath, V. Sušić, T. Balenović, I. Karadjole, Mirta Balenović, D. Marguš, D. Marković, Ana Grgas, Ž. Pavičić, I. Štoković, S. Menčik, M. Ostović
Izlaganje sa skupa
 
UTJECAJ MIKROKLIME NA KONCENTRACIJU PRAŠINE I MIKROORGANIZAMA U ZRAKU PERADNJAKA ZA NESILICE KONZUMNIH JAJA (str.57-63) hrvatskidoc 122 KB
INFLUENCE OF MICROCLIMATE ON DUST AND ON CONCENTRATION OF MICROORGANISMS IN THE AIR OF POULTRY HOUSES FOR LAYING HENS (str.63-63)  
Kristina Matković, Marija Vučemilo, Bara Vinković
Izlaganje sa skupa
 
HISTORIJAT ERGELE BORIKE I UZGOJ ARAPSKOG KONJA OD 1895. DO 2007. GODINE-DRUGI DIO (str.65-76) hrvatskidoc 3 MB
HISTORY OF THE BORIKE STABLES AND ARABIAN HORSE BREEDING FROM 1895 TO 2007 (str.76-76)  
R. Telalbašić, E. Žiga, Alma Rahmanović
Stručni rad
 
Posjeta: 8.265 *