hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: veljače 2010.

Objavljen na Hrčku: 25. 2. 2010.
Sadržaj Puni tekst
SKLADNJA SILBENSKIH SPOMENIKA IZ 17. I 18. STOLJEĆA (str.7-26) hrvatskipdf 623 KB
SYNTATIC RELATIONS IN SILBA’S MONUMENTS OF THE 17th AND 18th CENTURY (str.7-26)  
Ivica Vigato
Izvorni znanstveni članak
 
IZMEĐU IDIOMA, JEZIKA I STILA (UVID U JEZIČNU SITUACIJU NA SLAVENSKOM, OSOBITO ČEŠKOM PODRUČJU) (str.35-45) hrvatskipdf 553 KB
BETWEEN IDIOM (VARIETY OF A LANGUAGE), LANGUAGE AND STYLE (AN INSIGHT INTO LANGUAGE SITUATION ON SLAVIC TERRITORY, PARTICULARLY ON CZECH) (str.35-45)  
Irena Bogoczová
Prethodno priopćenje
 
METONIMIJA TEMELJENA NA KULTUROLOŠKOM ZNANJU I PRAGMATIČKA INFERENCIJA U GOVORNOM DISKURSU (str.49-72)  
METONYMY BASED ON CULTURAL BACKGROUND KNOWLEDGE AND PRAGMATIC INFERENCING: EVIDENCE FROM SPOKEN DISCOURSE (str.49-72) engleskipdf 542 KB
Arijana Krišković, Sandra Tominac
Prethodno priopćenje
 
HERMENEUTIČKI DISKURS I AKTIVISTIČKA POETIKA POSTMODERNIZMA KRLEŽINIH TEMA O LIKOVNOSTI (str.75-90) hrvatskipdf 524 KB
HERMENEUTIC DISCOURSE AND POSTMODERN POETICS WITHIN KRLEŽA’S VISUAL ARTS THEMES (str.75-90)  
Nataša Šegota Lah
Prethodno priopćenje
 
METATEKSTUALNI POSTUPCI U ROMANU "BOLJA POLOVICA HRABROSTI" IVANA SLAMNIGA (str.91-113) hrvatskipdf 569 KB
METATEXTUALITY IN THE IVAN SLAMNIG’S NOVEL "BETTER PART OF VALOUR" (BOLJA POLOVICA HRABROSTI) (str.91-113)  
Sanja Tadić-Šokac
Prethodno priopćenje
 
“DVAPUT U ISTI TEKST ZAGAZITI NE MOŽEŠ” STRATEGIJE STILSKOGA I TEMATSKOG PRESVLAČENJA PJESNIČKOGA RUKOPISA ANKE ŽAGAR (str.115-139) hrvatskipdf 568 KB
”YOU CANNOT STEP TWICE INTO THE SAME TEXT” STYLISTIC AND THEMATIC STRATEGIES IN CHANGING THE WRITING OF ANKA ŽAGAR (str.115-139)  
Katarina Brajdić
Izvorni znanstveni članak
 
TRAUMA I PITANJE REPREZENTACIJE: SUVREMENA TEORIJA TRAUME, SIGMUND FREUD I WALTER BENJAMIN (str.143-162) hrvatskipdf 546 KB
TRAUMA AND THE QUESTION OF REPRESENTATION: CONTEMPORARY TRAUMA THEORY, SIGMUND FREUD AND WALTER BENJAMIN (str.143-162)  
Aleksandar Mijatović
Pregledni rad
 
FRAZE U KALUPU I RIJEČI U GALOPU Vladimir Anić NALIČJE KALUPA. SABRANI SPISI, priredio Ivan Marković (Disput, Zagreb, 2009.) (str.165-171) hrvatskipdf 472 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDAN DOPRINOS HRVATSKOM IMENOSLOVLJU Petar Šimunović UVOD U HRVATSKO IMENOSLOVLJE (Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.) (str.172-175) hrvatskipdf 457 KB
Maja Cerić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI ZNAČAJAN PRINOS DIJALEKTNOJ FRAZEOLOGIJI Jela Maresić – Mira Menac-Mihalić FRAZEOLOGIJA KRIŽEVAČKO-PODRAVSKIH KAJKAVSKIH GOVORA S RJEČNICIMA (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.175-180) hrvatskipdf 467 KB
Maja Opašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O JEZIČNIM ZNAČAJKAMA KRIŽEVAČKO-PODRAVSKIH GOVORA (str.181-183) hrvatskipdf 459 KB
Mirjana Crnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 26.292 *