hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 39 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2007.

Objavljen na Hrčku: 19. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-7) hrvatskipdf 177 KB
Ostalo  
[Čestitka prof. Marijanu Maticki povodom 60. rođendana] (str.9-9) hrvatskipdf 108 KB
Ostalo  
Prof. dr. Marijan Maticka (str.10-12) hrvatskipdf 184 KB
Damir Agičić
Životopis
 
Bibliografija prof. Marijana Maticke (str.13-20) hrvatskipdf 242 KB
Bibliografija  
Tko su „Slovenci“ ili Slavonci u Hrvatskoslavonskoj Vojnoj krajini tijekom 17. stoljeća? (str.23-38) hrvatskipdf 388 KB
Who are “the Slovenians” or the Slavonians in the Croatian-Slavonian Military Krajina Region during the Seventeenth Century? (Summary) (str.37-38)  
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarska situacija u Dalmaciji prije i poslije francuske vladavine: primjer Šibenika i gradske okolice (str.39-55) hrvatskipdf 403 KB
The Economic Situation in Dalmatia before and after the French Rule: the Example of the Town of Šibenik and its Surroundings (Summary) (str.55-55)  
Dragan Markovina
Izvorni znanstveni članak
 
Reforma obrazovnog sustava kao jedno od ključnih društvenih pitanja 19. stoljeća (str.57-95) hrvatskipdf 2 MB
The Reform of the Educational System as one of the Key problems of the 19th Century Society (Summary) (str.95-95)  
Ida Ograjšek Gorenjak
Izvorni znanstveni članak
 
Slovenci i mirovni pokreti u drugoj polovici 19. stoljeća (str.97-118) hrvatskipdf 494 KB
The Slovenians and the Peace Movements in the Second Half of the Nineteenth Century (Summary) (str.118-118)  
Rok Stergar
Izvorni znanstveni članak
 
Oblikovanje nastavnih programa iz povijesti u Khuenovo doba (str.119-141) hrvatskipdf 512 KB
The Process of Creating School Manuals of History during the reign of the Croatian ban Khuen Hedervary (1883-1903) (Summary) (str.141-141)  
Dunja Modrić-Blivajs
Izvorni znanstveni članak
 
Politički katolicizam i politika „novog kursa“. Skupina oko Hrvatstva u borbi protiv politike „novoga kursa“ u razdoblju vladavine Hrvatsko-srpske koalicije (str.143-195) hrvatskipdf 1002 KB
The Political Catholicism and the Politics of “New Orientation”, Part Two The Group around the Paper Hrvatstvo in their Fight against the Politics of “New Orientation” During the Reign of Croatian-Serb Coalition (Summary) (str.195-195)  
Mario Strecha
Izvorni znanstveni članak
 
„Slučaj Gudovac“ 28. travnja 1941. (str.197-208) hrvatskipdf 321 KB
“Gudovac Case” on April 28, 1941 (Summary) (str.208-208)  
Željko Karaula
Izvorni znanstveni članak
 
Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945. (str.209-241) hrvatskipdf 688 KB
The Ideology of Nation and Race: The Ustasha Regime and their Politics towards the Serbs in the Independent State of Croatia 1941-1945. (Summary) (str.241-241)  
Nevenko Bartulin
Izvorni znanstveni članak
 
Vladko Maček u emigraciji – od izlaska iz zemlje do odlaska u SAD (str.243-258) hrvatskipdf 387 KB
Vladko Maček in Emigration – From Leaving Croatia in 1945 until His Departure to the USA (Summary) (str.258-258)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Promjena naziva Komunističke partije Jugoslavije u Savez komunista Jugoslavije (str.259-273) hrvatskipdf 374 KB
The Change of Name from the Yugoslav Communist Party to the League of Communists of Yugoslavia (Summary) (str.273-273)  
Domagoj Štefančić
Pregledni rad
 
Naracija u historiografiji. Paul Ricoeur, Vrijeme i pripovjedni tekst, Pariz 1983-1985. (str.277-294) hrvatskipdf 444 KB
Narrative in Historiography (Summary) (str.294-294)  
Jadranka Brnčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poslijeratna Europa od l945. do danas. Tony Judt, Postwar, A History of Europe Since 1945, London: Penguin Books, 2006. (str.295-307) hrvatskipdf 346 KB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Politička ispovijest Dobrice Ćosića. Slavoljub Ðukić, Lovljenje vetra. Politička ispovest Dobrice Ćosića, Beograd: Samizdat B92, 2001, 272. str. (str.311-313) hrvatskipdf 186 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Grimanijev zakon (Legge Grimani) i mletački pokušaj gospodarskog oživljavanja kontinentalne Dalmacije. Josip Ante Soldo, Grimanijev zakon. Zakon za dalmatinske krajine iz 1755./56. godine, priredio Nikša Stančić, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga – FF Press – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2005, 174. str. (str.313-316) hrvatskipdf 197 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Primjer za početnicu iz rimske povijesti. Jacob Abbott, Neron, Beograd: Karupović, 2005, 176 str. (str.316-318) hrvatskipdf 181 KB
Matija Sinko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Priča o dugome umiranju „plave“ dubrovačke krvi. Stjepan Ćosić – Nenad Vekarić, Dubrovačka vlastela između roda i države. Salamankezi i sorbonezi, Zagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005, 232 str. (str.318-320) hrvatskipdf 182 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik u čast profesora i akademika Tomislava Raukara. Raukarov zbornik. Zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press, 2005. [2006.] (str.320-323) hrvatskipdf 213 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otkriće individuuma u ranom novom vijeku. Richard Van Duelmen, Otkriće individuuma 1500. – 1800., Zagreb: Golden marketing, 2005, 143 str. (str.323-326) hrvatskipdf 204 KB
Mislav Gabelica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kronika komesa Marcelina o kasnoantičkom vremenu rimske države Prejasni muž komes Marcelin, Kronika, uvodna studija, povijesni komentar i prilozi Hrvoje Gračanin, priredila i prevela Bruna Kuntić- Makvić, stručna suradnica Jelena Marohnić, izrada Karata Matija Gračanin, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2006. [Biblioteka Latina et Graeca, knj. 36], 335 str. (str.326-328) hrvatskipdf 188 KB
Josipa Favro, Ante Vučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Enciklopedija „svetomjestopisa“ Hrvatske. Anđelko Badurina, Hagiotopografija Hrvatske, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i Kršćanska sadašnjost, 2006. (CD izdanje) (str.328-333) hrvatskipdf 239 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sinteza europskoga srednjovjekovlja iz hrvatskoga pera. Ivo Goldstein – Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb: Novi Liber, (Historiae, knjiga 7), 2006, 535 str. (str.333-336) hrvatskipdf 204 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedno svjedočanstvo o internaciji netalijana u logore u fašističkoj Italiji. Carlo Spartaco Capogreco, Mussolinijevi logori. Internacija civila u fašističkoj Italiji (1940.-1943.), Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006. (str.336-340) hrvatskipdf 225 KB
Željka Križe
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinosi otkrivanju Marka Antuna de Dominisa, zaboravljenoga genija ranog novovjekovlja. Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu, uredila Vesna Tudjina, Split: Književni krug, 2006, 418 str. (str.340-345) hrvatskipdf 249 KB
Sandra Ivović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Svakodnevni život čovjeka novovjekovne Evrope u kući. Raffaella Sarti, Živjeti u kući – stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekovnoj Europi, Zagreb: Ibis Grafika, 2006, 306 str. (str.345-348) hrvatskipdf 207 KB
Dragan Markovina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stopama rumunjske povijesti od pojave do nacionalnoga sna. Borislav Grgin: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, Zagreb: Filozofski fakultet (FF press, Udžbenici i priručnici, sv. 5), 2006, 108 str. (str.348-351) hrvatskipdf 205 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
1941. – godina koja se vraća. Slavko Goldstein, 1941. Godina koja se vraća, Novi Liber, Zagreb, 480 str. (str.351-356) hrvatskipdf 247 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bračna i ljubavna priča srednjovjekovnog Dubrovnika. Zdenka Janeković Römer (2007), Maruša ili suđenje ljubavi – Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika, Zagreb: Algoritam, 327 str. (str.356-358) hrvatskipdf 183 KB
Dražen Nemet
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šetnja po hrvatskoj baštini: Putevima glagoljaške pismenosti otoka Krka i Hrvatskim zagorjem i njegovom kulturnom baštinom. Terenska nastava studenata povijesti: Krk, 11. V. 2007. i Hrvatsko zagorje, 16. V. 2007. (str.358-360) hrvatskipdf 169 KB
Edin Muftić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suradnici RADOVA ZHP 39 (str.362-362) hrvatskipdf 129 KB
Kazalo  
Upute suradnicima RADOVA ZHP (str.363-365) hrvatskipdf 176 KB
Ostalo  
Posjeta: 37.030 *