hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Vol. 4 No. 1, 2008.

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša,Vol. 4 No. 1
Datum izdavanja: listopad 2008.

Objavljen na Hrčku: 18. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-3) hrvatskipdf 93 KB
Ostalo  
Popis suradnika u časopisu »Ekonomska i ekohistorija«, broj 4 (2008.) (str.4-4) hrvatskipdf 92 KB
Kazalo  
»Neodrživi razvoj« ili kako je krčenje šuma u ranome novom vijeku omogućilo širenje Đurđevačkih pijesaka? (str.5-26) hrvatskipdf 13 MB
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Usoda gozdov na slovenskem do 16. stoletja (str.27-51) slovenskipdf 247 KB
Darja Mihelič
Izvorni znanstveni članak
 
Šuma i šumsko drveće u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama - činitelj koji nedostaje (str.52-63) hrvatskipdf 179 KB
Marin Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Šuma i drveće u latinskim srednjovjekovnim dokumentima: primjer moslavačkog kraja (str.64-70) hrvatskipdf 145 KB
Silvija Pisk
Prethodno priopćenje
 
Kratak osvrt na povijest šuma Hrvatske i Slavonije od 1850. godine do Prvoga svjetskog rata (str.71-93) hrvatskipdf 788 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Southern Brazilian indigenous populations and the forest: towards an environmental history (str.94-103) engleskipdf 493 KB
Jó Klanovicz, João Fert Fert Neto, Álvaro Luiz Luiz Mafra
Prethodno priopćenje
 
Prirodni i kulturni pejzaži Pokrčja u mletačkim katastrima 1709./1711. (str.104-114) hrvatskipdf 3 MB
Mirela Slukan Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Hygiene and commerce: the example of Dalmatian lazarettos from the fourteenth until the sixteenth century (str.115-133) engleskipdf 222 KB
Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak
 
Čovjek i okoliš u socijalnom kontekstu. Prilog socijalno-ekološkom istraživanju (str.134-150) hrvatskipdf 196 KB
Tomislav Krznar
Stručni rad
 
Živjeti »Triplex Confinium« - Biografija i bibliografija prof. dr. sc. Drage Roksandića (U povodu 60. godine rođenja prof. dr. sc. Drage Roksandića) (str.151-231) hrvatskipdf 6 MB
Hrvoje Petrić
Životopis
 
Ugljenarenje - proizvodnja uglja iz drva u Gorskom kotaru (str.232-233) hrvatskipdf 115 KB
Vesna Pleše
Ostalo
 
Environmental History - Copublished by the American Society for Environmental History and the Forest History Society, Volume 13, Number 1, January 2008. (str.234-238) hrvatskipdf 129 KB
Karolina Buzjak
Recenzija, Prikaz
 
Jared Diamond, Sva naša oružja: zarazne bolesti, čelik i puške. Preveo Miloš Judaš. Algoritam, Zagreb, 2007. (str.238-242) hrvatskipdf 128 KB
Goran Mihelčić
Recenzija, Prikaz
 
Mirko Androić, Starogradska varaždinska općina, Državni arhiv u Varaždinu, Varaždin, 2008., 165 str. (str.242-243) hrvatskipdf 112 KB
Ivančica Jež
Recenzija, Prikaz
 
Joachim Bahlcke: Ungarischer Episcopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Geistwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas E. V. an der Universität Leipzig. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. Band 23. Franz Steiner Verlag Stuttgart, 2005. 516. p. (str.244-247) hrvatskipdf 122 KB
Zoltán Gözsy, Szabolcs Varga
Recenzija, Prikaz
 
Raffaella Sarti: Živjeti u kući. Stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekovnoj Europi (1500. - 1800.), Ibis grafika, Zagreb, 2006., tvrdi uvez, 306 str. (str.248-251) hrvatskipdf 122 KB
Viktoria Košak
Recenzija, Prikaz
 
Shiva, Vandana. Biopiratstvo. Krađa prirode i znanja. DAF, Zagreb, 2006. (str.251-255) hrvatskipdf 126 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz
 
Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 12, vol. VI, Meridijani, Koprivnica, 2007. (str.255-258) hrvatskipdf 127 KB
Silvije Jerčinović
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., str. 217 (str.258-262) hrvatskipdf 133 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz
 
Oskar Springer, Daniel Springer: Otrovani modrozeleni planet, Meridijani, Samobor - Zagreb 2008., 296 str. (str.262-263) hrvatskipdf 112 KB
Dragutin Feletar
Recenzija, Prikaz
 
Flammable Cities: Fire, Urban Environment, and Culture in History Conference at the German Historical Institute, Washington, DC May 15-17, 2008 (str.264-272) engleskipdf 146 KB
Greg Bankoff, Uwe Luebken, Jordan Sand
Recenzija, Prikaz
 
Znanstveni skup »Koprivnica - okoliš, ljudi i grad u dugom trajanju«, U povodu 650 godina Koprivnice, Koprivnica, 2. prosinca 2006. (str.272-273) hrvatskipdf 112 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz
 
Znanstveni skup »Žene u povijesti Koprivnice i Podravine«, Koprivnica, 1. prosinca 2007. (str.273-274) hrvatskipdf 112 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz
 
Okrugli stol »150. obljetnica prvog modernog popisa stanovništva 1857.« (str.274-276) hrvatskipdf 117 KB
Željko Holjevac
Recenzija, Prikaz
 
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem »Razvoj, identitet, okoliš - međuregionalni aspekti«, Križevci, 26. travnja 2008. (str.276-279) hrvatskipdf 121 KB
Silvije Jerčinović
Recenzija, Prikaz
 
Izvješće sa znanstvenog skupa »Fauna and Medieval Urban Space« (str.280-283) hrvatskipdf 121 KB
Antonio Gotovac
Recenzija, Prikaz
 
38. međunarodni kulturno-povijesni simpozij Mogersdorf, Varaždin, 1. - 4. srpnja 2008. (str.283-285) hrvatskipdf 117 KB
Željko Holjevac
Recenzija, Prikaz
 
Upute suradnicima (str.286-287) hrvatskipdf 117 KB
Ostalo  
Instructions for contributors (str.288-289) engleskipdf 117 KB
Ostalo  
Posjeta: 25.577 *