hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 31 No. 4, 1996.


Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,Vol. 31 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 1996.

Objavljen na Hrčku: 12. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.347-347) hrvatskipdf 210 KB
Uvodnik  
Osnovni podaci iz moje autobiografije (str.348-353) hrvatskipdf 885 KB
Frane Franić
Životopis
 
Pastirski rad i lik nadbiskupa Franića (str.354-362) hrvatskipdf 1 MB
Drago Šimundža
Ostalo
 
Profesorski rad mons. Frane Franića u sjemeništu i na Teologiji u Splitu (str.363-367) hrvatskipdf 665 KB
Josip Marcelić
Ostalo
 
Uspomene na neka crkvena događanja za vrijeme Hrvatskog proljeća i nakon njega (str.368-379) hrvatskipdf 2 MB
Frane Franić
Ostalo
 
Pavlov govor o uskrsnuću u 1 Kor 15 (str.380-403) hrvatskipdf 4 MB
The interpretation of New Testament as interpretation of Jesus Christ (str.380-403)  
Marinko Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Čovjek i vrijeme (str.404-416) hrvatskipdf 2 MB
Man and time (str.404-416)  
Živan Bezić
Stručni rad
 
Predrasude - stereotipi - slike o neprijatelju Vorurteile - Stereotype - Feindbilder (str.417-425) hrvatskipdf 1 MB
Heinz-Günther Stobbe
Ostalo
 
Biomedicinska etika i teologija (str.426-430) hrvatskipdf 693 KB
Mladen Karadjole
Sažetak sa skupa
 
Naša je definitivna odluka: ljubav Kristova (str.431-440) hrvatskipdf 2 MB
Ante Mateljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Duhovna poruka u povodu dijamantnog jubileja (str.441-442) hrvatskipdf 304 KB
Nediljko Ante Ančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam. Mons. dr. o. Srećko Badurina, Šibenski biskup (str.443-447) hrvatskipdf 943 KB
Josip Marcelić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam. Dr. don Petar Zdravko Blajić (str.448-450) hrvatskipdf 424 KB
Marin Škarica
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 14.729 *