hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 24 No. 1
Datum izdavanja: listopada 1991.

Objavljen na Hrčku: 22. 7. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.4-5) hrvatskipdf 274 KB
Ostalo  
O naravi bizantske prisutnosti na istočnojadranskoj obali 6-12 stoljeća (str.5-13) hrvatskipdf 1 MB
The nature od byzantine presence on the eastern Adriatic coast 6-12th century (Summary) (str.13-13)  
Ivo Goldstein
Izlaganje sa skupa
 
Hrvatska hodočašća u Aachen (str.15-21) hrvatskipdf 954 KB
Kroatische Wallfahrten nach Aachen (Zusammenfassung) (str.21-21)  
Neven Budak
Pregledni rad
 
Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni (str.23-40) hrvatskipdf 3 MB
Origini e pubblicationi sulla storia delle strade e delle vie di communicazione protese sulle terre Croate nel medievo (Riassunto) (str.40-40)  
Lovorka Čoralić
Pregledni rad
 
Utjecaj Prvog svjetskog rata na kretanje stanovništva i stočarstva na području Hrvatske i Slavonije (str.41-56) hrvatskipdf 2 MB
Der Einfluss der Ertsen Wetkriegs auf Bevölkerungsbewegungen und Viezucht im Gebiet von Kroatien und Slawonien (Zusammenfassung) (str.56-56)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Regionalna i međunarodna trgovina Mlečana i Dubrovčana drvetom iz Senja (XIV-XVIII. stoljeće) (str.57-107) hrvatskipdf 7 MB
Commercio regionale ed internazionale del Legno di Segna tra Venezia e i Ragusei (XV-XVIII) (Riassunto) (str.106-107)  
Bogumil Hrabak
Izvorni znanstveni članak
 
Iredentizam dr. Francesca Vidulicha (1819-1889.) (str.109-118) hrvatskipdf 1 MB
L’irredentismo del dott. Francesco Vidulich (1918-1889.) (Riassunto) (str.118-118)  
Petar Strčić
Izvorni znanstveni članak
 
"Nova Evropa" o Stjepanu Radiću. Časopis "Nova Evropa" (1920-1928) o Stjepanu Radiću (str.119-148) hrvatskipdf 4 MB
"Nova Evropa" über Stjepan Radić. Die Zeiitschrift "Nova Evropa" über Stjepan Radić (1920-1928) (Zusammenfassung) (str.148-148)  
Brank Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Mir u Rapallu i događaji uz njegovu primjenu u južnoj Dalmaciji do 1928. godine (str.149-169) hrvatskipdf 3 MB
La pace di Rapallo e gli avvinimenti legati all’applicazione della stessa nella Dalmazia meridionale (Riassunto) (str.169-169)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
O djelatnosti podružnice Gospodarskog društva u kotaru Dugo Selo sredinom XIX. stoljeća (str.171-180) hrvatskipdf 1 MB
Die Tätigkeit der Dugo Seloer Zweigstelle der Volkwirtschafts-Gesellschaft für Kroatien und Slawonien (Zusammenfassung) (str.179-180)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
O sudbini obitelji jugoslavenskih emigranata "narodnih neprijatelja" u Sovjetskom Savezu (str.181-206) hrvatskipdf 4 MB
Das Schicksal der Familien der jugoslawischen Emigranten oder der "Volksfeinde" in der Sowjetunion (Zusammenfassung) (str.205-206)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Dva izvještaja o naseljavanju muslimana u Liku i Krbavu (str.207-210) hrvatskipdf 482 KB
Mirjana Polić-Bobić
Stručni rad
 
Jedan ugovor o agrarnom poslovanju samostana sv. Krševana na zadarskom području iz 1651. godine (str.211-216) hrvatskipdf 819 KB
Un contratto legato all’attività agraria del convento di San Crisogono nella regione di Zara (Riassunnto) (str.215-216)  
Lovorka Čoralić
Stručni rad
 
Primjedbe krajiških vlasti na popise šteta prouzrokovanih u prekupskom dijelu posjeda zagrebačke biskupije u razdoblju od 1784. do 1793. kad je bio inkorporiran u Bansku Krajinu (str.217-228) hrvatskipdf 2 MB
Bemerkungen der Verwaltungsbehörden der Krajina zur Schadensaufstellung im Gebiet jenseits der Kupa, das zum Zagreber Bistum gehörte für den Zeitraum von 1784 bis 1793, als dieses der Baner Krajina einverleibt wurde(Zusammenfassung) (str.227-228)  
Ivan Jurišić
Pregledni rad
 
Državna trivijalna škola u Lasinji (1868-1872) (str.229-236) hrvatskipdf 1 MB
Die Staatliche Trivialschule in Lasinje (1868-1872) (Zusammenfassung) (str.236-236)  
Ivan Jurišić
Stručni rad
 
Dva izvještaja zanimljiva za povijest našeg iseljeništva u Kanadi i SAD (god. 1913. i 1924.) (str.237-260) hrvatskipdf 3 MB
Zwei für die Geschichte unserer Emigration in den USA und in Kanada interressante Berischte von 1913 und 1924 (Zusammenfassung) (str.260-260)  
Neven Budak
Stručni rad
 
Božena Vranješ-Šoljan: Stanovništvo gradova Banske Hrvatske na prijelazu stoljeća (Socijalno-ekonomski sastav i vodeći slojevi 1890-1914) (str.261-264) hrvatskipdf 790 KB
Igor Karaman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pierre Vilar: Zlato i novac u povijesti 1450-1920. Izd. Nolit, Beograd, 1990, str 1-451 (str.264-267) hrvatskipdf 805 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fernand Braudel: Civilizacije kroz povijest, Zagreb 1980. (str.267-270) hrvatskipdf 793 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mihovil Pavlinović u politici i književnosti. "Globus", Zagreb - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu - SIZ kulture općine Makarska, Zagreb 1990. (470 stranica) (str.271-275) hrvatskipdf 973 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marijan Maticka: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948., Školska knjiga, Zagreb 1990. (str.275-277) hrvatskipdf 582 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XXVIII, Dubrovnik 1990., str. 252 (str.277-278) hrvatskipdf 411 KB
Ivica Prlender
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan Krivošić: Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1990. god., str. 202 (str.278-279) hrvatskipdf 410 KB
Ivica Prlender
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nenad Vekarić: Pelješka naselja u 14. stoljeću, Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1989., str. 149 (str.279-280) hrvatskipdf 404 KB
Ivica Prlender
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Beno Kotruljević: O trgovini i savršenom trgovcu, Zagreb 1985. (str.280-282) hrvatskipdf 611 KB
Timur Križak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nenad Fejić, Španci u Dubrovniku u srednjem vijeku, Beograd 1988. (str.283-284) hrvatskipdf 458 KB
Ana Kostelac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
»Vjesnik« Historijskog arhiva Rijeka 32/1990 (str.284-286) hrvatskipdf 634 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Grobnički zbornik 1/1988 (str.286-288) hrvatskipdf 621 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Društvena, etnička i demografska struktura. Darinka Munić: »Prezimena kastavskih obitelji i pojedinaca iz 1723. godine«, Kastav 1990. (str.288-290) hrvatskipdf 602 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tatjana Blažeković: »Podaci za bio-bibliografiju Josipa Završnika« - Vjesnik Historijskog arhiva Rijeka 32/1990. Milan Noršić, »Josip Završnik« - Matica hrvatska Rijeka, 1991. (str.291-292) hrvatskipdf 422 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša: Zlikovci i prognanici (socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću), IKK »Grozd«, Pula 1989, str. 254 (str.293-294) hrvatskipdf 445 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ilijas Hadžibegović: Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Sarajevo 1991, str. 290 (str.294-296) hrvatskipdf 616 KB
Husnija Kamberović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Biograd i njegova okolica u prošlosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. do 13. studenoga 1988. godine, Biogradski zbornik, sv. 1, Zadar 1990., str. 720 (str.296-298) hrvatskipdf 602 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Pederin: Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409-1797), Dubrovnik 1990, str. 243 (str.298-300) hrvatskipdf 577 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Alfonso Cvitanović: Otok Iž, Mjesna zajednica Veli Iž, 1989, str. 226 (str.300-302) hrvatskipdf 567 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dušan Kos: Bela Krajina v poznem srednjem veku, Ljubljana 1987, Zveza zgodovinskih društen Slovenije, str. 78 (str.302-303) hrvatskipdf 401 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvor na Uni, Od prijeslavenskog doba do naših dana, Zbornik naučnih i publicističkih radova, knjiga 1, Dvor na Uni 1991, 713 (str.303-306) hrvatskipdf 817 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Barbarić: Zapisnici poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, svezak I (1587-1589). Historijski arhiv Varaždina, Varaždin 1990. (str.307-308) hrvatskipdf 425 KB
Renata Labaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup »Ognjeslav Utješinović Ostrožinski (1817-1890)« (str.308-311) hrvatskipdf 761 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dierhelm Blacking (Hg.), Die slavische Sokolbewegung, Beiträge zur Geschichte von Sport und Nationalismus in Osteuropa, Dortmund 1991, 225 (str.311-313) hrvatskipdf 588 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien, 1991, 44 (str.313-315) hrvatskipdf 590 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Čolak, Regesti maritimi croati (hrvatski pomorski registri) I, Padova 1985, 646 stranica (str.315-316) hrvatskipdf 283 KB
Borislav Grgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest (str.317-319) hrvatskipdf 297 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Suradnici u ovom broju (str.320-320) hrvatskipdf 154 KB
Kazalo  
Posjeta: 42.889 *