hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 45 No. 1, 2011.


Datum izdavanja: ožujka 2011.

Objavljen na Hrčku: 28. 3. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Antibakterijska svojstva retrogradnih punila korijenskih kanala (str.3-7) hrvatskipdf 186 KB
Antibacterial Activity of Root-end Filling Materials (str.3-7) engleskipdf 186 KB
José C. Provenzano, Julio C. M. Oliveira, Flávio R. F. Alves, Isabela N. Rôças, José F. Siqueira Jr, Milton de Uzeda
Izvorni znanstveni članak
 
Antibakterijski učinak agregata mineralnog trioksida i amalgama (str.8-13) hrvatskipdf 193 KB
Antibacterial Effect of Mineral Trioxide Aggregate and Amalgam (str.8-13) engleskipdf 193 KB
Suzana Ferk, Paris Simeon, Jurica Matijević, Goranka Prpić-Mehičić, Ivica Anić, Silvana JUKIĆ KRMEK
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj parodontoloπke terapije na C-reaktivni protein i parodontne patogene kod pacijenata s parodontopatijom (str.14-23) hrvatskipdf 230 KB
The Effects of Periodontal Therapy on C-reactive Protein and Periodontal Pathogens in Periodontitis Patients (str.14-23) engleskipdf 230 KB
Ana Pejčić, Ljiljana Kesić, Jelena Milašin, Zoran Pešić, Dimitrije Mirković
Izvorni znanstveni članak
 
Evaluacija učestalosti dentalnih anomalija kod djece u Sarajevskom kantonu (str.24-30) hrvatskipdf 491 KB
Evaluation of the Prevalence of Dental Anomalies in Children in the Canton of Sarajevo (str.24-30) engleskipdf 491 KB
Mervana Spahić-Dizdarević, Emsudina Deljo, Maida Ganibegović-Selimović
Izvorni znanstveni članak
 
Intenzitet svjetlosti polimerizacijskih uređaja u ordinacijama dentalne medicine u Zagrebu, Hrvatska (str.31-40) hrvatskipdf 275 KB
Light Intensity of Curing Units in Dental Offices in Zagreb, Croatia (str.31-40) engleskipdf 275 KB
Danijela Matošević, Vlatko Pandurić, Bernard Janković, Alena Knežević, Eva Klarić, Zrinka Tarle
Izvorni znanstveni članak
 
Puferski kapacitet probiotičkih jogurta (str.41-45) hrvatskipdf 433 KB
The Buffering Capacity of Probiotic Yogurt (str.41-45) engleskipdf 433 KB
Esber Çaglar, Nukhet Sandalli, Ozgur Onder KUSCU, Betul Kargul
Kratko priopćenje
 
Rijedak slučaj oralne juvenilne hijaline fibromatoze (str.46-51) hrvatskipdf 367 KB
Oral Juvenile Hyaline Fibromatosis: A Rare Entity (str.46-51) engleskipdf 367 KB
Seema R. Hallikerimath, Alka D. Kale, Vijayalakshmi S. Kotrashetti
Stručni rad
 
Imedijatna implantacija nakon enukleacije odontogene ciste: opis slučaja (str.52-56) hrvatskipdf 402 KB
Immediate Implant Placement Following Odontogenic Cyst Enucleation: a Case Report (str.52-56) engleskipdf 402 KB
Juraj Brozović, Dragana GABRIĆ PANDURIĆ, Davor Katanec, Mato Sušić, Amir Ćatić
Stručni rad
 
Ivo Miše – in memoriam (str.57-63) hrvatskipdf 1 MB
Ivo Miše – in memoriam (str.57-63) engleskipdf 1 MB
Goran Knežević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 14.425 *