hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 35. No. 1-2 (69-70)
Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2011.
Sadržaj Puni tekst
In memoriam: Tomislav Ladan (1932-2008) (str.5-8) hrvatskipdf 200 KB
Željko Pavić
In memoriam, Nekrolog
 
Astrologijska medicina u djelima renesansnih filozofa M. Ficina i F. Grisogona (str.11-35) hrvatskipdf 489 KB
Medicina astrologica nelle opere di filosofi rinascimentali M. Ficino e F. Grisogono (str.11-35)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Strategije Petrićeve obrane Nove sveopće filozofije (str.37-44) hrvatskipdf 269 KB
The Strategies of Petrić's Defense of Nova de universis philosophia (str.37-44)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Petrić i Acastos (str.45-53) hrvatskipdf 327 KB
Petrić and Acastos (str.45-53)  
Heda Festini
Prethodno priopćenje
 
Ivan Leopold Payer i recepcija Paracelsusovih gledišta u Hrvatskoj (str.55-68) hrvatskipdf 373 KB
Ivan Leopold Payer and the Reception of Paracelsus'Views in Croatia (str.55-68)  
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Njemačke balade u estetičkoj teoriji Franje pl. Markovića (str.69-82) hrvatskipdf 327 KB
Die deutschen Balladen in der estetischen Theorie von Franjo Marković (str.69-82)  
Zaneta Sambunjak
Izvorni znanstveni članak
 
Ahilej i dvosmislenosti u pojmu beskonačnoga - Meršićev pristup (str.83-97) hrvatskipdf 366 KB
Achilles and the Ambiguities in th Concept of the Infinite - Meršić's Approach (str.83-97)  
Srećko Kovač
Izvorni znanstveni članak
 
Izvorni Zimmermannov nauk o odnošajnom opažanju (str.99-121) hrvatskipdf 301 KB
Stjepan Zimmermann's Original Doctrine of the Perception of Relation (str.99-121)  
Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Rječnik hrvatskoga filozofskoga nazivlja (str.123-180) hrvatskipdf 765 KB
Dictionary of Croatian Philosophical Terminology (str.123-180)  
Bojan Marotti
Izvorni znanstveni članak
 
Iz riznica hrvatske knjige. Prinosi Šime Jurića filozofskoj i kulturnopovijesnoj historiografiji (str.181-207) hrvatskipdf 320 KB
From the Treasures of Croatian Books. Šime Jurić's Contributions to Philosophical and Cultural-Historical Historiography (str.181-207)  
Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak
 
Tractatus in libros de anima P. Antonii Xderich a Vinkovacz (str.211-300) latinskipdf 589 KB
Serafin Hrkać
Ostalo
 
Franjevačko filozofsko učilište u Omišu i latinski rukopisni priručnici do austrijske obnove školstva (1755-1827) (str.301-340) hrvatskipdf 2 MB
The Franciscan Philosophical Educational Institution in Omiš and Latin Manuscript Textbooks Before the Austrian School Reform (1755-1827) (str.301-340)  
Vicko Kapitanović
Ostalo
 
Croatica. Hrvatski udio u svjetskoj baštini, 1, 2, ur. Neven Budak (str.343-347) hrvatskipdf 188 KB
Željka Metesi Deronjić
Recenzija, Prikaz
 
Damir Barbarić i Franjo Zenko (urednici), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (str.348-350) hrvatskipdf 176 KB
Luka Boršić
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati. Osam stoljeća zajedništva (13. - 21. stoljeće) (str.351-356) hrvatskipdf 222 KB
Slavko Slišković
Recenzija, Prikaz
 
Žarko Dadić, Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789. - 1835.) (str.356-360) hrvatskipdf 217 KB
Marijana Borić
Recenzija, Prikaz
 
Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici. »Ja slovo znajući govorim...« (str.361-364) hrvatskipdf 205 KB
Marija-Ana Dürrrigl
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Devčić, Bog i filozofija (str.365-367) hrvatskipdf 175 KB
Danijel Tolvajčić
Recenzija, Prikaz
 
Studia lexicographica, 1 (2007), 2 (2008) (str.368-376) hrvatskipdf 205 KB
Ivana Skuhala Karasman
Recenzija, Prikaz
 
Alojz Jembrih, Stipan Konzul i »Bibilijski zavod u Urachu« (str.377-383) hrvatskipdf 197 KB
Ruben Knežević
Recenzija, Prikaz
 
Jedna talijanska recepcija F. Petrića - Maria Muccillo (str.383-389) hrvatskipdf 285 KB
Luka Boršić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 16.001 *