hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol. 52 (49) No. 4, 1994.


Datum izdavanja: prosinca 1994.

Objavljen na Hrčku: 13. 7. 2011.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČAJKE LJUSKE ILIRSKOG KLENA (LEUCISCUS ILLYRICUS, HECKEL ET KNER 1858) RIJEKE CETINE (str.139-151) hrvatskipdf 91 KB
SCALE CHARACTERISTICS OF THE Leuciscus illyricus, Hechel and Kner 1858 OF THE RIVER CETINA (str.139-151)  
Josip Popović
Izvorni znanstveni članak
 
BIOMASA MAKROAVERTEBRATA U PERIFITONU RIJEKE SAVE (str.151-163) hrvatskipdf 91 KB
THE BIOMASS OF THE MACROINVERTEBRATES IN PERIPHYTON OF THE RIVER SAVA (str.151-163)  
Tomislav Treer, Ivica Aničić, Roman Safner, Dobrila Habeković
Izvorni znanstveni članak
 
IHTIOFAUNA AKUMULACIJSKOG JEZERA PRANČEVIĆI NA RIJECI CETINI III. CYPRINIDAE (str.163-172) hrvatskipdf 73 KB
ICHTYOFAUNA OF THE PRANČEVIĆI LAKE RESERVOIR ON THE RIVER CETINA - III Cyprinidae (str.163-172)  
Dobrila Habeković
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 2.021 *