hrcak mascot   Srce   HID

Acta turistica, Vol. 19 No. 2, 2007.


Datum izdavanja: prosinca 2007.

Objavljen na Hrčku: 20. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.105-106) hrvatskipdf 152 KB
EDITORIAL (str.105-106) engleskipdf 152 KB
Nevenka Čavlek
Uvodnik
 
LITERATURA O IMIDŽU DESTINACUE OD 2001.- 2007. (str.107-125) hrvatskipdf 1 MB
DESTINATION IMAGE LITERATURE - 2001 TO 2007 (str.107-125) engleskipdf 1 MB
Steven Pike
Pregledni rad
 
ISTRAŽIVANJE O INTERKULTURALNIM KOMPETENCIJAMA TURISTIČKIH VODIČA U VELIKOJ BRITANUI (str.126-149) hrvatskipdf 2 MB
AN INVESTIGATION OF THE INTERCULTURAL COMPETENCE OF TOUR GUIDES IN GREAT BRITAIN (str.126-149) engleskipdf 2 MB
Rong Huang, Wenjun Wang
Izvorni znanstveni članak
 
KONKURENTNOST HOTELSKE INDUSTRIJE HRVATSKE (str.150-181) hrvatskipdf 9 MB
COMPETITIVENESS OF THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY (str.150-181) engleskipdf 9 MB
Sanja Čižmar
Prethodno priopćenje
 
HODOČAŠĆA KAO ČIMBENIK LOKALNOGA I REGIONALNOG RAZVOJA - PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE (str.182-195) hrvatskipdf 4 MB
PILGRIMAGE AS A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT - THE EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.182-195) engleskipdf 4 MB
Jasmina Osmanković, Nediljko Babić, Jasmin Hošo
Pregledni rad
 
ULOGA I PERSPEKTIVA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA U RAZVOJU SEOSKOG TURIZMA (str.196-219) hrvatskipdf 7 MB
THE ROLE AND PERSPECTIVE OF MICRO CREDIT ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM (str.196-219) engleskipdf 7 MB
Saša Vujić
Pregledni rad
 
Izvještaj o ITHAS-u ITHAS: International Tourism and Hospitality Academy at Sea ITHAS 2007: Krstarenje na Dunavu od Passaua do Budlmpešte i natrag do Passaua (str.220-227) hrvatskipdf 2 MB
ITHAS - Report ITHAS: International Tourism and Hospitality Academy at Sea ITHAS 2007: Cruise on the Danube River from Passau to Budapest and back to Passau (str.220-227) engleskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 11.968 *