hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujan 2011.

Objavljen na Hrčku: 16. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
MOBILNOST PRIHODA U REGIJI JUGOISTOČNE EUROPE: KOMPARATIVNA ANALIZA SA DRŽAVAMA EU  
Income mobility in the see region: A comparative analysis with the EU countries (str.1-14) engleskipdf 338 KB
Jalal El ouardighi, Rabija Somun-Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
MEĐUZAVISNOST POTROŠNJE NAFTE I EKONOMSKOG RASTA U MALIM EUROPSKIM ZEMLJAMA  
OIL CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH INTERDEPENDENCE IN SMALL EUROPEAN COUNTRIES (str.15-32) engleskipdf 348 KB
Saša Živković, Nela Vlahinić-Dizdarević
Izvorni znanstveni članak
 
UČINAK FINANCIJSKE OTVORENOSTI NA FINANCIJSKI RAZVOJ, RAST I VOLATILNOST U TURSKOJ: DOKAZI DOBIVENI ARDL GRANIČNIM TESTOVIMA  
THE IMPACT OF FINANCIAL OPENNESS ON FINANCIAL DEVELOPMENT, GROWTH AND VOLATILITY IN TURKEY: EVIDENCE FROM THE ARDL BOUNDS TESTS (str.33-44) engleskipdf 428 KB
Imre Ersoy
Izvorni znanstveni članak
 
DISKRECIJSKE MJERE I AUTOMATSKI STABILIZATORI U HRVATSKOJ FISKALNOJ POLITICI  
DISCRETIONARY MEASURES AND AUTOMATIC STABILIZERS IN THE CROATIAN FISCAL POLICY (str.44-74) engleskipdf 746 KB
Ana Grdović Gnip
Izvorni znanstveni članak
 
UČINAK TEČAJA I CARINSKE UNIJE NA TRGOVINSKU BILANCU SIROVINA TURSKE S EU (15)  
IMPACT OF EXCHANGE RATE AND CUSTOMS UNION ON TRADE BALANCE AT COMMODITY LEVEL OF TURKEY WITH EU (15) (str.75-85) engleskipdf 330 KB
Mehmet Yazici, M. Qamarul Islam
Izvorni znanstveni članak
 
UTJEČE LI OPOREZIVANJE RADA NA NEZAPOSLENOST? HRVATSKI RADNIK U MEĐUNARODNOJ PERSPEKTIVI  
DOES LABOUR TAXATION AFFECT UNEMPLOYMENT? CROATIAN WORKER IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE (str.86-101) engleskipdf 443 KB
Primož Dolenc, Suzana Laporšek, Anamarija Šeparović
Prethodno priopćenje
 
INFORMACIJSKI SADRŽAJ DOBITI I OPERATIVNOG NOVČANOG TIJEKA IZ GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA -ANALIZA ZA HRVATSKA LISTANA DRUŠTVA  
THE INFORMATION CONTENT OF EARNINGS AND OPERATING CASH FLOWS FROM ANNUAL REPORT – ANALYSIS FOR CROATIAN LISTED COMPANIES (str.102-114) engleskipdf 656 KB
Ivica Pervan, Josip Arnerić, Mario Malčak
Prethodno priopćenje
 
VEZA IZMEĐU UDJELA RADNIKA ZNANJA I ORGANIZACIJSKIH PERFORMANSI  
RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE WORKERS’ PARTICIPATION AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE (str.115-130) engleskipdf 363 KB
Danica Bakotić, Marin Buble
Prethodno priopćenje
 
MODEL POVJERENJA U E-TRANSAKCIJE  
MODEL OF TRUST IN E-TRANSACTIONS (str.131-146) engleskipdf 320 KB
Almir Peštek, Emina Resić, Maja Nožica
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ OBJAVE DIVIDENDE NA KRETANJE CIJENA DIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ  
STOCK PRICE REACTION TO DIVIDEND ANNOUNCEMENT IN CROATIA (str.147-156) engleskipdf 311 KB
Marko Miletić
Pregledni rad
 
PROCJENE EKONOMSKIH PERFORMANSI TRGOVINE NA MALO ORGANSKE HRANE  
ESTIMATES OF ECONOMIC PERFORMANCE OF ORGANIC FOOD RETAIL TRADE (str.157-169) engleskipdf 375 KB
Radojko Lukić
Pregledni rad
 
 
The Challenges of the International Market (str.170-171) engleskipdf 142 KB
Sanja Stamenčić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 15.364 *